Dokument & lagar (578 träffar)

Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. C En skola att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11 2019/20:UbU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 3 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 137 kB)

Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. C En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum Stärkt patientlag för att korta köerna Förbättrad information om väntetider inför behandling


Utskottsberedning: 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:SoU4 2019/20:UbU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 2 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 145 kB)

Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur man kan styra om så att skyddsbehövande människor i första hand kommer till Europa på säkra och lagliga vägar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:SfU17 2019/20:SfU20 2019/20:SfU22

Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. C Ansvar och resultat för klimat och miljö Sammanfattning Världens utsläpp måste minska. Men trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så ökar utsläppen, i Sverige, i Europa och i världen. Runt om i världen samlas unga människor för


Utskottsberedning: 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU34 2019/20:MJU10 2019/20:MJU12 2019/20:MJU13 2019/20:MJU15 2019/20:MJU16 2019/20:MJU18 2019/20:NU10 2019/20:NU12 2019/20:NU14 2019/20:NU15 2019/20:SkU20 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU15 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU8,2019/20:TU12

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:FöU7 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU12 2019/20:MJU15 2019/20:MJU16 2019/20:MJU6 2019/20:MJU7 2019/20:MJU9 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:NU16 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 3 avslag, 31 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. C Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna kring utstationering och återinföra regelverket såsom det var utformat i den s.k. lex Laval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:AU10 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 1 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. C Möjligheternas land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställning och kompetensutveckling ska underlättas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:AU9 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:NU12 2019/20:NU16 2019/20:SfU17 2019/20:SkU21 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 3 avslag, 21 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:1764 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1764 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson båda C Järnväg GöteborgOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att få dubbelspår på järnvägen hela sträckan i korridoren OsloGöteborgKöpenhamn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:1764 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1764 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie båda C Förebyggande hälsoarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i hälso- och sjukvårdslagen ska framgå att primärvården har ansvar för preventivt hälsoarbete och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:SoU11

Motion 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson båda C Delgivning vid inskränkning av äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om delgivning vid inskränkning av äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering När staten


Utskottsberedning: 2019/20:JuU27

Motion 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson båda C Effektivare markanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastruktur i form av kraftledningar ska samordnas med väg- och järnvägsdragningar för att minimera det totala markintrånget,


Utskottsberedning: 2019/20:CU13 2019/20:CU16 2019/20:NU10 2019/20:TU7

Motion 2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:423 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:423 av Annika Qarlsson C Förbättrad rådgivning om preventivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra rådgivningen om och förskrivningen av preventivmedel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:SoU5

Motion 2019/20:423 av Annika Qarlsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:423 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:426 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:426 av Annika Qarlsson C RUT en lyckad reform som kan mer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en utveckling av RUT-avdraget till att gälla för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:426 av Annika Qarlsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:426 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:488 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:488 av Martina Johansson och Annika Qarlsson båda C Mer solenergi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det tillåtet att dra elledningar mellan hus så att man kan nyttja bästa läget för solceller i ett område, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:NU14 2019/20:SkU20

Motion 2019/20:488 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:488 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:490 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:490 av Ola Johansson och Annika Qarlsson båda C Lika villkor för hästnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa hästnäring med övrig djurhållande näringsverksamhet på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:MJU15 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:490 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:490 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:446 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:446 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson båda C Enskilda avlopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett system vid hanteringen av enskilda avlopp som på ett effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till både fastighetsägaren


Utskottsberedning: 2019/20:MJU10

Motion 2019/20:446 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:446 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår samt ytterligare ett dubbelspår väster om Alingsås och en upprustning


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder ska vidtas som verkar för gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl samt om att


Utskottsberedning: 2019/20:SoU7

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äganderätten inte får urholkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av klara


Utskottsberedning: 2019/20:MJU12 2019/20:MJU15

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. C Liberal feminism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genomföra en genomgripande utredning som behandlar och belyser statens, näringslivets, samhällets och individens totala kostnader


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU8 2018/19:AU9 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:KrU10 2018/19:NU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 31 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (pdf, 111 kB)