Dokument & lagar (416 träffar)

Motion 2001/02:Ub552 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub552 av Sofia Jonsson m.fl. c Högre utbildning Sammanfattning Kunskap är en av de pelare som både människors och samhällets trygghet och välfärd vilar på. Högre utbildning är viktig för näringslivet och vår gemensamma välfärd och betyder mycket för enskilda människors trygghet. Utbildning


Utskottsberedning: 2001/02:AU5 2001/02:SoU11 2001/02:UbU1 2001/02:UbU11 2001/02:UbU2 2001/02:UbU4
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2001/02:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ub524 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub524 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning: Anslag,


Utskottsberedning: 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ub423 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, v, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub423 av Lennart Hedquist m.fl. m, s, v, kd, c, fp, mp Finansieringen av the Baltic University Programme Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att säkerställa en långsiktig finansiering av Östersjöuniversitetet,


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ub322 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub322 av Sofia Jonsson m.fl. c Utbildningspolitiken 1 Sammanfattning I ett samhälle där kunskaper är den viktigaste grunden för ekonomisk utveckling är lika tillgång till bra utbildning en avgörande rättvisefråga. Utbildning är också den viktigaste och mest långsiktiga vägen till social


Utskottsberedning: 2001/02:SoU7 2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU13 2001/02:UbU4 2001/02:UbU6 2001/02:UbU7 2001/02:UbU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Norra Irak Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att världssamfundet stöder folket i irakiska Kurdistan i dess strävan för demokrati. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U336 av Kent Olsson m.fl. (m, v, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U336 av Kent Olsson m.fl. m, v, kd, c, fp, mp Tibet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att Tibetfrågan löses med fredliga medel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U329 av Eva Zetterberg m.fl. (v, m, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U329 av Eva Zetterberg m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Västsahara 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall hålla fast vid sitt stöd till Polisario och sitt erkännande av västsahariernas rätt till självbestämmande.


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U321 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U321 av Marianne Andersson m.fl. c Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:U307 av Patrik Norinder m.fl. (m, v, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U307 av Patrik Norinder m.fl. m, v, kd, c, fp, mp Taiwans observatörsskap i WHO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att Taiwan skall kunna deltaga i arbetet inom WHO som observatör. Motivering Den demokratiska utvecklingen i Taiwan


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:U304 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U304 av Marianne Andersson m.fl. c Handel 1  Sammanfattning Vår politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och för vår gemensamma värld. Ett ökat medvetande om nödvändigheten


Utskottsberedning: 2001/02:LU17 2001/02:NU15 2001/02:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U296 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U296 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Bistånd till Östtimor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall ge bilateralt bistånd till Östtimor omfattande hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U295 av Inger Lundberg m.fl. (s, c, m, fp, mp, v, kd)

Motion till riksdagen 2001/02:U295 av Inger Lundberg m.fl. s, c, m, fp, mp, v, kd Åtgärder mot hiv/aids-epidemin i södra Afrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder inom biståndspolitiken för att motverka hiv/aids i södra Afrika.


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U281 av Eva Zetterberg m.fl. (v, c, fp, m, kd, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U281 av Eva Zetterberg m.fl. v, c, fp, m, kd, mp Fredsprocessen i Colombia 1 Sammanfattning I Colombia råder sedan decennier en väpnad kamp som skördat hundratusentals offer. Regelrätta stridigheter förekommer i olika delar av landet mellan gerilla, paramilitärer och den colombianska armén.


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:U268 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U268 av Marianne Andersson m.fl. c Den nordliga dimensionen 1 Sammanfattning Begreppet den nordliga dimensionen har, och skall ha, en stark betoning på förhållandena i de nordvästra delarna av Ryssland. Det är viktigt att prioriteringar och åtgärder balanseras mot de behov som finns i olika


Utskottsberedning: ------2001/02:JuU13 2001/02:NU17 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U256 av Per Lager m.fl. (mp, m, v, kd, c)

Motion till riksdagen 2001/02:U256 av Per Lager m.fl. mp, m, v, kd, c Fallet Mordechai Vanunu Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Sverige i sina kontakter med Israel kräver efterlevnad av konventionen om de mänskliga rättigheterna i


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U254 av Berit Jóhannesson m.fl. (v, m, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U254 av Berit Jóhannesson m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Östtimor 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall medverka i försoningsprocessen i Östtimor. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall agera


Utskottsberedning: 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U247 av Murad Artin m.fl. (v, m, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U247 av Murad Artin m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Mänskliga rättigheter i Turkiet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige som stat och inom EU bör arbeta för att Turkiet avstår från att införa s.k. F-typfängelser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:UU10 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U229 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U229 av Marianne Andersson m.fl. c Strategi mot fattigdom 1 Sammanfattning Sveriges biståndspolitik är nu föremål för utredning. Det är ett stort och viktigt arbete. Vi vill här visa våra prioriteringar när det gäller att lösa de utmaningar världen står inför: fattigdom, orättvisor och


Utskottsberedning: 2001/02:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U209 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U209 av Marianne Andersson m.fl. c Mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv Sammanfattning Den grundläggande utgångspunkten för Centerpartiets politik är, liksom inledningen i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, varje människas lika värde och rättigheter. Vi tror


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU8 2002/03:UU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 5 avslag, ,