Dokument & lagar (431 träffar)

Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson båda C Budgetfördelningssystem för forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett nytt budgetfördelningssystem för forskningsanslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson C Tyngre och längre fordon vid vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ytterligare översyn av trafikförordningen som möjliggör fler tyngre och längre transportfordon på vägnätet och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson C Enskilda vägnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn för att utreda ytterligare förstärkning av stödet till det enskilda vägnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering 43 000


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson båda C Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av öl och vin ska införas på försök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norge har tagit ett första


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att EU tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius båda C Jakt för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som möjliggör och tillgängliggör jakt för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius båda C Strandskydd som skapar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddet så att kommunernas, företagens, lantbrukens och olika verksamheters möjligheter att utvecklas stärks


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson båda C Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa licensjakt på säl och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson båda C Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Glasriket är en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kultur och industrihistoria måste synliggöras i


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. C Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Den svenska demokratin är i grunden välfungerande och värd att försvara.


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson båda C Avkriminalisering av försent inlämnade årsredovisningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda avkriminalisering av för sent inlämnade årsredovisningar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson båda C Vilt och övervakningskameror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror i syfte att motverka skadegörelse,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson båda C Förenkling av licenshantering vid vapenbyte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att införa ägarbyte när det gäller vapen där vapenlicensen förs över


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga inom


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU8 2018/19:FöU9 2018/19:KU28
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 115 kB)

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. C Centerpartiets budgetmotion 2019 1. Sammanfattning Sverige befinner sig på toppen av en internationell högkonjunktur. Prognoserna för de kommande åren pekar dock på stigande arbetslöshet och lägre tillväxt. Trots flera år av högkonjunktur står många utanför arbetsmarknaden.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 304 kB) Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 640 kB)

Motion 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson båda C Svenska djurskyddsregler som krav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten och dess myndigheter vid upphandling av livsmedel och vid entreprenader som omfattar livsmedel och mat ska


Utskottsberedning: 2018/19:FiU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. C Låt inte Sverige klyvas Sammanfattning Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer, men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Nästan en miljon människor befinner sig idag i utanförskap. Orsakerna är flera, men två viktiga problem är de hårt


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:CU7 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:KrU3 2017/18:MJU9 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SfU1 2017/18:SkU9 2017/18:SoU9 2017/18:TU9 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU2 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 139 kB)

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. C En ansvarsfull internationell agenda Sammanfattning Centerpartiet har en positiv syn på EU-samarbetet och vill se ett globalt EU som tar ansvar och arbetar tillsammans för gränsöverskridande frågor såsom frihandel, mänskliga rättigheter, demokrati, migration och


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:KU34 2017/18:KU38 2017/18:NU11 2017/18:SfU15 2017/18:SfU17 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15 2017/18:UU2 2017/18:UU21 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 46 avslag

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 150 kB)

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. C Skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skattelagstiftningens


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 85 kB)