Dokument & lagar (435 träffar)

Motion 2005/06:N422 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utbyggnad av elkraftsöverföringen till och från Gotland. Motivering På Gotland finns idag över 160 vindkraftverk i drift, i olika storlekar och lokaliserade såväl i inlandet som längs kusterna och till


Utskottsberedning: 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N422 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:U316 av Agne Hansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning


Utskottsberedning: 2005/06:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U316 av Agne Hansson m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:U315 av Agne Hansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 8:1 Biståndsverksamhet 25 340 737 2 285 000 8:4 Folke Bernadotteakademien 25 612


Utskottsberedning: 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:U315 av Agne Hansson m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:U293 av Alice Åström m.fl. (v, c, fp)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i alla internationella sammanhang bör rikta skarp kritik mot den marockanska regeringens politik i den västsahariska frågan när det gäller förbrytelser mot mänskliga rättigheter. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UbU19 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:U293 av Alice Åström m.fl. (v, c, fp) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:T477 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stödet för det enskilda vägnätet kraftfullt måste förbättras. Motivering Landets enskilda vägnät som sköts och bekostas av fastighetsägarna uppgår till 28 000 mil. Den del av detta som idag får statsbidrag är


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T477 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Sf356 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om glidande procentsatser för personer med sjukbidrag eller sjukskrivning. Motivering Det nuvarande systemet i sjukskrivningen med tjugofemprocentsintervaller är alldeles för stelbent och går inte att anpassa utifrån


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf356 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:N413 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Gotland som försöksområde för koldioxidneutral energiförsörjning med stöd från nationella myndigheter och EU:s fonder. Motivering Sedan 1995 är forskarna överens om att växthuseffekten är verklig. Samtidigt så är


Utskottsberedning: 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N413 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:N412 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den långsiktiga finansieringen av Almi Företagspartner måste tryggas för att möjliggöra en verksamhet på minst dagens nivå. Motivering Almi Företagspartner är den statliga instans som skall jobba med företagsutveckling,


Utskottsberedning: 2005/06:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N412 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:N411 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statligt lån för utgifter i samband med miljöprövning. Motivering Vid miljöprövning krävs ofta ett omfattande underlag som kräver kostsamma undersökningar och utredningar, oftast med konsulthjälp. För stora företag


Utskottsberedning: 2005/06:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N411 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:N407 av Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Kalmar län som fossilbränslefri region. Motivering Miljöhoten är många. Växthuseffekten orsakad av utsläpp från fossil förbränning är ett av de allvarligaste hoten. För att komma tillrätta med den måste vi ställa


Utskottsberedning: 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N407 av Agne Hansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:MJ452 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om villkoren för stöd till industri- och energigrödor. Motivering Lokalt småskalig producerad bioenergi är en viktig del för att ersätta dagens uppvärmning med olja och el. Därför finns stöd för odling av grödor för


Utskottsberedning: 2005/06:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ452 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Kr371 av Håkan Larsson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utarbeta en nationell strategi för att bevara digital information för framtiden. Motivering I dagens digitaliserade värld finns mycket information att tillgå. Men hur blir det i framtiden Finns informationen kvar


Utskottsberedning: 2005/06:KrU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr371 av Håkan Larsson och Agne Hansson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:K420 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett Sverige uppbyggt underifrån, utifrån federalismens principer, skulle göra makten tydlig och ge medborgarna ökad möjlighet att både delta, påverka och utkräva ansvar på alla nivåer. Riksdagen anvisar med följande


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:KU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:K420 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Ju502 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 4:1 Polisorganisationen 15 674 000 400 000 4:3 Åklagarorganisationen 862 400 25 000 4:5


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju502 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Fö249 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 6:1 och 6:2 38 735 138 +400 000 Summa för utgiftsområdet 43 433 124


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fö249 av Eskil Erlandsson m.fl. (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Fi273 av Agne Hansson och Eskil Erlandsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det bör införas en ö-faktor i det kommunala skatteutjämningssystemet som kompenserar Gotland för dess ö-läge. Motivering Gotlands kommun har ca 58 000 innevånare. Dess verksamhet innefattar även landstingsuppdragen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi273 av Agne Hansson och Eskil Erlandsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:So583 av Sven Bergström m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett mera aktivt arbete för en bättre folkhälsa. Motivering Att livsstilen betyder mycket för den egna hälsan har allt fler börjat inse. Samtidigt ökar dessvärre vällevnadssjukdomarnaoch övervikt blir ett


Utskottsberedning: 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So583 av Sven Bergström m.fl. (c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:So582 av Agne Hansson och Staffan Danielsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att betalningsansvaret enligt socialtjänstlagen övergår från vistelsekommun till hemortskommun. Motivering Socialtjänstlagen utgår från den enskilda människans behov och rättigheter. Varje kommun svarar för socialtjänsten


Utskottsberedning: 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So582 av Agne Hansson och Staffan Danielsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:N406 av Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att stärka företagandet för fler företag och ökad sysselsättning i Kalmar län. Kalmar ett företagarlän Företagandet är vår livsnerv. Entreprenörskap är grunden för välfärden. Kalmar län behöver mer företag


Utskottsberedning: 2005/06:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N406 av Agne Hansson (c) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c)

1 Sammanfattning Trygghet i samhället är en förutsättning för demokrati, det är rädsla och otrygghet som omvandlat i handlingar och ord blir rasism, fördomar och en utbredd passivitet inför brottsliga handlingar. Centerpartiet strävar efter ett samhälle där vi vågar säga ifrån när vi ser att ett brott begås, där vi känner


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU26 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 101 kB)