Dokument & lagar (503 träffar)

Motion 2009/10:Sk522 av Ulrika Carlsson i Skövde och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk522 av Ulrika Carlsson i Skövde och Birgitta Sellén c Pension c509 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att så fort ekonomiskt utrymme finns förbättra ekonomin för dem med lägst pension, t.ex. genom att sänka skatten


Utskottsberedning: 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk522 av Ulrika Carlsson i Skövde och Birgitta Sellén (c) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sk368 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk368 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén c Rättsläget för drabbade företagare c346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av rättsläget i relationen mellan företagare och samhälle. Motivering Den svenska


Utskottsberedning: 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk368 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sf291 av Gunnel Wallin och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf291 av Gunnel Wallin och Birgitta Sellén c Bemötande och kommunikation mellan samhällsmedborgare och myndigheter c340 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att myndighetsbrev t.ex. från Försäkringskassan får en mer


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Sf291 av Gunnel Wallin och Birgitta Sellén (c) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:Ub540 av Birgitta Sellén och Anders Åkesson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub540 av Birgitta Sellén och Anders Åkesson c Mer idrott, rörelse och drama i skolan c486 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fler idrottslektioner i skolan stimulerar till en sundare livsföring och bättre hälsa.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub540 av Birgitta Sellén och Anders Åkesson (c) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:So426 av Birgitta Sellén och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2009/10:So426 av Birgitta Sellén och Ulrika Carlsson i Skövde c Provrörsbefruktning c487 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationella riktlinjer för fertilitetsstöd bör tas fram. Motivering Nya beräkningar visar att


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So426 av Birgitta Sellén och Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sk404 av Anders Åkesson och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk404 av Anders Åkesson och Birgitta Sellén c Idrottsutövarkonto c528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av ett idrottsutövarkonto i syfte att uppnå en rimlig skattesituation för idrottsutövare. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk404 av Anders Åkesson och Birgitta Sellén (c) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sk366 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk366 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson c Syntetisk diesel c480 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra nedsatt skatt på syntetisk diesel. Motivering Marknaden för fordonsbränsle är i många delar


Utskottsberedning: 2009/10:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk366 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sk365 av Birgitta Sellén och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk365 av Birgitta Sellén och Åke Sandström c Moms på hyra av lokaler och anläggningar c459 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte ändra regelverket om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk365 av Birgitta Sellén och Åke Sandström (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:N296 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N296 av Sven Bergström m.fl. c Utlokalisering av statliga jobb till Norrland c489 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rimligare lokalisering av statliga jobb över hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:NU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N296 av Sven Bergström m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:N235 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N235 av Sven Bergström och Birgitta Sellén c Kommunernas möjlighet att stoppa uranprospektering c452 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka


Utskottsberedning: 2009/10:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N235 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:MJ262 av Gunnel Wallin och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ262 av Gunnel Wallin och Birgitta Sellén c Miljön i vårt samhälle c341 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strama upp sophanteringen i alla kommuner ytterligare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:MJU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:MJ262 av Gunnel Wallin och Birgitta Sellén (c) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:A279 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:A279 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson c Lönebidrag för egenföretagare med funktionsnedsättning c485 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:A279 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So331 av Birgitta Sellén och Maria Kornevik Jakobsson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:So331 av Birgitta Sellén och Maria Kornevik Jakobsson c GBL och narkotikaklassning c478 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att narkotikaklassa GBL. Motivering Kvinna låg utslagen utanför porten. Fördes till sjukhus


Utskottsberedning: 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So331 av Birgitta Sellén och Maria Kornevik Jakobsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So330 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2009/10:So330 av Birgitta Sellén m.fl. c Diagnostik och behandling av bröstcancer c477 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mammografi ska erbjudas alla kvinnor i åldern 4074 år. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:So330 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Kr214 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr214 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson c Skriftlig kommunikation för personer med synnedsättning c460 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om punktskriftens status som läs- och skriftspråk för medborgare med synnedsättning.


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Kr214 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Ju228 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju228 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson c Ändrad bedömning av väpnade rån c479 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagändring bör göras som leder till en ändrad bedömning av väpnade rån. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ju228 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén (kd, c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén kd, c Gemensam satsning på innovationer mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att Sverige


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén (kd, c) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:N243 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N243 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén c Socialt företagande c463 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade insatser för socialt företagande och redovisning för riksdagen. Motivering Vi arbetar för


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N243 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Kr232 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr232 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén c Digitalisering av landets samlingslokaler c461 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om digitalisering av samlingslokaler. Motivering För att möta framtidens behov behöver


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr232 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c) (doc, 35 kB)

Motion 2009/10:So288 av Lennart Pettersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2009/10:So288 av Lennart Pettersson m.fl. c Anhörigas delaktighet inom vård och behandling c400 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ökad delaktighet för anhöriga inom vård och behandling. Motivering När en människa blir


Utskottsberedning: 2009/10:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So288 av Lennart Pettersson m.fl. (c) (doc, 39 kB)