Dokument & lagar (739 träffar)

Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson båda C Budgetfördelningssystem för forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett nytt budgetfördelningssystem för forskningsanslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson C Tyngre och längre fordon vid vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ytterligare översyn av trafikförordningen som möjliggör fler tyngre och längre transportfordon på vägnätet och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson C Enskilda vägnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn för att utreda ytterligare förstärkning av stödet till det enskilda vägnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering 43 000


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson båda C Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av öl och vin ska införas på försök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norge har tagit ett första


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att EU tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius båda C Jakt för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som möjliggör och tillgängliggör jakt för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius båda C Strandskydd som skapar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddet så att kommunernas, företagens, lantbrukens och olika verksamheters möjligheter att utvecklas stärks


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson båda C Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa licensjakt på säl och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson båda C Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Glasriket är en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kultur och industrihistoria måste synliggöras i


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. C Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Den svenska demokratin är i grunden välfungerande och värd att försvara.


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson båda C Avkriminalisering av försent inlämnade årsredovisningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda avkriminalisering av för sent inlämnade årsredovisningar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson båda C Vilt och övervakningskameror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror i syfte att motverka skadegörelse,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson båda C Förenkling av licenshantering vid vapenbyte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att införa ägarbyte när det gäller vapen där vapenlicensen förs över


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga inom


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU8 2018/19:FöU9 2018/19:KU28
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 115 kB)

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. C Centerpartiets budgetmotion 2019 1. Sammanfattning Sverige befinner sig på toppen av en internationell högkonjunktur. Prognoserna för de kommande åren pekar dock på stigande arbetslöshet och lägre tillväxt. Trots flera år av högkonjunktur står många utanför arbetsmarknaden.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 304 kB) Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 640 kB)

Motion 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson båda C Svenska djurskyddsregler som krav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten och dess myndigheter vid upphandling av livsmedel och vid entreprenader som omfattar livsmedel och mat ska


Utskottsberedning: 2018/19:FiU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att råvaror i och ursprung för drivmedel ska redovisas vid pumpen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Ett bättre Sverige är möjligt 2 Alliansens bedömning av det ekonomiska läget 2.1 Stark internationell konjunktur


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 475 kB) Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 845 kB)

Motion 2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop Landsbygden för Sverige framåt Landsbygden har mycket att erbjuda Sverige. Råvaror som hela landet behöver i den hållbara omställningen, lägre


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:4116 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 125 kB)