Dokument & lagar (263 779 träffar)

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman båda SD Applåder under debatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte tillåta applåder eller andra känsloyttringar under debatt och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering I talarstolen

2019-09-19

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:88 av Bo Broman SD Portal för myndigheters tjänster och hemsidor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en portal till myndigheters tjänster och hemsidor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För

2019-09-19

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:87 av Bo Broman SD Förbud mot partibidrag från vissa organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förbud för politiska partier att ta emot bidrag från organisationer som har en särställning på den svenska arbetsmarknaden

2019-09-19

Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:86 av Angelica Lundberg SD Barnsäkerhet i bil Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att lagstifta om bakåtvänt bilåkande för små barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är världsledande på trafiksäkerhet

2019-09-19

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg båda SD Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för en ny järnvägssträckning mellan Helsingborg och Jönköping och tillkännager

2019-09-19

Motion 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson båda SD Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låsa föräldradagar vid vårdnadstvister och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år inleds

2019-09-19

Motion 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:83 av Angelica Lundberg SD Lämplighetspröva äldre förare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplighetspröva äldre förare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Även om yngre förare står för en stor del av olyckorna så bidrar

2019-09-19

Motion 2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:82 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:82 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson båda SD Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reservera barnbidrag vid vårdnadstvister och tillkännager detta för regeringen. Motivering I de fall

2019-09-19

Motion 2019/20:82 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:82 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:81 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:81 av Angelica Lundberg SD Skatteväxla för folkhälsan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatteväxla för folkhälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkhälsan i Sverige är god ur ett internationellt perspektiv men

2019-09-19

Motion 2019/20:81 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:81 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:80 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:80 av Angelica Lundberg SD Öka antalet dubbeldagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Från och med 1 januari 2012 kan båda föräldrarna

2019-09-19

Motion 2019/20:80 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:80 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:79 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:79 av Alexander Christiansson SD Avkvotera föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avkvotera föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi en fin tradition av att ge nyblivna

2019-09-19

Motion 2019/20:79 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:79 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:78 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:78 av Alexander Christiansson och Runar Filper båda SD Enskilda avlopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vad de enskilda avloppen har för miljöpåverkan i relation till att byta ut de befintliga enskilda avloppen och tillkännager

2019-09-19

Motion 2019/20:78 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:78 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:77 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:77 av Alexander Christiansson SD Flytt av den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-19

Motion 2019/20:77 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:77 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:76 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:76 av Alexander Christiansson SD Stoppa bistånd till palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa allt bistånd till palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under år 2017 uppskattades

2019-09-19

Motion 2019/20:76 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:76 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:75 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:75 av Alexander Christiansson SD Stöd till förföljda kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja förföljda kristna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den katolska organisationen Aid to the chrurch in need kom i

2019-09-19

Motion 2019/20:75 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:75 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:74 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:74 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev båda SD Västlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett alternativ till Västlänken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västlänken upplevs som ett politiskt prestigebygge,

2019-09-19

Motion 2019/20:74 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:74 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:73 av Tuve Skånberg KD Sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa permanent sommartid året runt och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-parlamentet röstade i mars 2019 för att med start år 2021 sluta ställa om

2019-09-19

Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:72 av Tuve Skånberg KD Österlen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rensa Österlens sandstränder från ruttnande tång och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön är ett grunt hav, med ett medeldjup under 30 meter. Det

2019-09-19

Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:71 av Tuve Skånberg KD Vårdnaden om barn som mist sina föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårdnaden om barn som mist sina föräldrar normalt ska ges till någon i barnets familje- och släktkrets, och detta tillkännager riksdagen

2019-09-19

Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:70 av Robert Halef KD Förföljelse av kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för tillsättande av en FN-observatör med uppdrag att kartlägga hot och förföljelse mot kristna invånare samt med uppdrag att ta fram en

2019-09-19

Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD) (pdf, 77 kB)