Dokument & lagar (248 träffar)

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K261 av Laila Bjurling s Begravningsavgift s3003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begravningsavgiftens storlek. Motivering Trots att kyrkan är skild från staten numera är Svenska kyrkan fortfarande huvudman för


Utskottsberedning: 2008/09:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:8 Tv tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd tv s16203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:8. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i radio- och TV-lagen


Utskottsberedning: 2007/08:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:K7 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K6 av Lars Wegendal s med anledning av prop. 2007/08:8 TV tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV s42020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sändningarna av finsk tv i Norrbotten. Motivering I norra

2007-10-16

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. s Mellanöstern s64017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målet för Sveriges politik i Mellanöstern måste vara fria, stabila och demokratiska stater där respekten för mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 96 kB)

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. v Kollektivtrafiken v207 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Fastställ en styrande transporthierarki 3 5 Ansvar och finansiering 4 6 Transporter och regionalpolitik 6 7 Förbättrad samordning 7 8 Öka funktionshindrades


Utskottsberedning: 2007/08:SkU18 2007/08:TU1 2007/08:TU7 2008/09:KU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. mp Ett öppnare Sverige mp830 1 Sammanfattning De svenska utvandrarna på 1800-talet hade förmodligen kallats olagliga om de migrerat idag, liksom de personer som nu i skrangliga båtar försöker ta sig till Europa. Vissa är skyddsbehövande av politiska skäl och


Utskottsberedning: 2007/08:JuU1 2007/08:JuU28 2007/08:KU11 2007/08:KU16 2007/08:SfU2 2007/08:SfU6 2007/08:UbU5 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 117 kB)

Motion 2007/08:K418 av Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K418 av Karla López mp Sänkt riksdagsarvode mp90001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka arvoden för riksdagsledamöter till samma nivå som medelinkomsten bland förvärvsarbetare i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:K418 av Karla López (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt m Ökad säkerhet och trygghet för myndighetspersonal m1546 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka säkerheten och tryggheten för tjänstemän vid myndighetsutövning. Motivering För åtskilliga


Utskottsberedning: 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K417 av Margareta Cederfelt (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson m Användandet av EU-flaggan m1335 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-flaggan ska användas på alla offentliga byggnader jämte den svenska flaggan.


Utskottsberedning: 2008/09:KU13 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith mp Införskaffande av ett regeringståg mp858 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett tågsätt ska införskaffas för transporter av statsledningen. Dags för ett regeringståg Förr fanns


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K415 av Karin Svensson Smith (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:K414 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K414 av Ulf Holm mp Statsråds och riksdagsledamöters avgångsvederlag mp722 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen om arvoden till statsråden så att man inte ska kunna lägga inkomst i bolag och ta ut avgångsvederlag samtidigt.


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K414 av Ulf Holm (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K405 av Pär Nuder m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K405 av Pär Nuder m.fl. s Utnämningspolitiken s16101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utnämningspolitiken. Utnämningspolitiken De statliga utnämningarna ska utgå från regeringsformens skrivningar om förtjänst


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K405 av Pär Nuder m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:K404 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K404 av Berit Andnor m.fl. s Utgiftsområde 1 Rikets styrelse s16202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:K404 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:K403 av Anti Avsan (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K403 av Anti Avsan m Kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner m1789 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner. Motivering Vår möjlighet att som enskilda riksdagsledamöter


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K403 av Anti Avsan (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:K395 av Anti Avsan (m)

Motion till riksdagen 2007/08:K395 av Anti Avsan m Utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet m1779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet. Motivering I olika stater finns olika system för normprövning, det vill


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K395 av Anti Avsan (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Republik fp1437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att republik bör införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att så länge som monarkin


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:K4 av Mikael Johansson och Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K4 av Mikael Johansson och Ulf Holm mp med anledning av prop. 2007/08:4 Annonstid i radio och TV mp004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändring i radio- och TV-lagen gällande annonstid. Motivering Miljöpartiet delar inte regeringens uppfattning att öka annonstiden


Utskottsberedning: 2007/08:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K4 av Mikael Johansson och Ulf Holm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. mp Övervakningssamhället Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att av rättssäkerhetsskäl avvisa kommande förslag från regeringen om preventiva tvångsmedel och


Utskottsberedning: 2007/08:FöU15 2007/08:JuU3 2007/08:KU11 2009/10:JuU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén kd Resultatredovisning av svenskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ställa tydliga krav på resultat när bistånd ges.


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU2 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:U319 av Rosita Runegrund och Lars Lindén (kd) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:U305 av Fredrik Malm (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U305 av Fredrik Malm fp Sveriges ambassad i Bagdad fp1200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska ambassaden i Bagdad så snart som möjligt ska öppnas på nytt. Motivering Sverige har i dag ingen diplomatisk


Utskottsberedning: 2007/08:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U305 av Fredrik Malm (fp) (doc, 38 kB)