Dokument & lagar (3 007 träffar)

Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine MP Gynna demokratiska företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla ekonomi- och företagsutbildningar bör inkludera kooperativa företagsformer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU UbU

Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. MP Åtgärder för ökad psykisk hälsa hos unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU SoU UbU

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Nationellt minoritetsspråk i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ämnet nationellt minoritetsspråk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges internationella åtaganden


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi båda MP Överbrygga läsklyftorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt läsråd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. M, C, L, KD, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen skrivit


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt båda MP Enkla åtgärder och regelförenklingar för ökad cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt mål för ökad cykling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2860 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2860 av Rasmus Ling MP Skademinimering i tobakspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet inom tobakspolitiken bör vara skademinimering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Även om cigarrettrökning är något som


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2860 av Rasmus Ling (MP) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2860 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2855 av Jonas Eriksson MP Rätt till rökfritt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med förslag på hur boende ska kunna fredas från ofrivillig passiv rökning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult båda MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2849 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2849 av Jonas Eriksson MP Stärk möjligheten att ge stöd till barn som far illa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka barnperspektivet och barns rättigheter, inte minst rätten att göra sin röst hörd på individnivå och övergripande


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2849 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:2849 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:2848 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2848 av Jonas Eriksson MP Ge individer och anhöriga initiativrätt till SIP, samordnad individuell plan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av tillägg ur ett individ- och anhörigperspektiv i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2848 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2848 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2455 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2455 av Emma Hult MP Nationellt ansvar för minskad hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ett nationellt ansvar för att minska hemlösheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:2455 av Emma Hult (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2455 av Emma Hult (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2453 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2453 av Rasmus Ling MP Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försöksverksamhet med injektionsrum i Skåne för heroinister och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har väldigt


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2453 av Rasmus Ling (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2453 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2446 av Pernilla Stålhammar (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2446 av Pernilla Stålhammar MP Personliga ombud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att se över reformen Personligt ombud och tillkännager detta för regeringen. Motivering Personliga ombud är en viktig reform för personer med psykisk


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2446 av Pernilla Stålhammar (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2446 av Pernilla Stålhammar (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2856 av Jonas Eriksson MP Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rimlig tid för att återuppföra bostadshus efter brand innan Skatteverket tar ställning till eventuell


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2452 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2452 av Rasmus Ling MP Medgivande vid folkbokföring i någon annans bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över folkbokföringslagen så att personer inte ska kunna folkbokföra sig i någon annans fastighet eller lägenhet utan dennes


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2452 av Rasmus Ling (MP) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2452 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. MP Ett hållbart modeunder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbart och cirkulärt mode och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är vi framgångsrika i att minska utsläppen inom våra gränser.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt båda MP Stopp för fossila krediter och investeringsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska upphöra med att ge finansiellt stöd till fossila investeringar


Utskottsberedning: FiU NU

Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt MP Grön företagarpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationellt främja lokala företagslotsar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla system


Utskottsberedning: CU NU

Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna båda MP Konsumtionens miljöpåverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU SkU

Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP) (pdf, 80 kB)