Dokument & lagar (5 288 träffar)

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. M, C, L, KD, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen skrivit


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2530 av Kristina Yngwe C Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ystad


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en upprustning av riksväg 55 med fokus på ökad trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2549 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2549 av Kristina Yngwe C Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Skåne till provlän för gårdsförsäljning av öl och vin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska besöksnäringen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2549 av Kristina Yngwe (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2549 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2547 av Magnus Ek (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2547 av Magnus Ek C Alkohollagstiftning som i Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i likhet med Finland tillåta matbutiker att sälja varor med en alkoholhalt på upp till 5,5 procent och småbryggerier att


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2547 av Magnus Ek (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2547 av Magnus Ek (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2529 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2529 av Per Lodenius m.fl. C Nationell definition av tillgänglighet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell definition av tillgänglighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns idag inte en nationell tydlig definition


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2529 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2529 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2534 av Kristina Yngwe C Fakturering av styrelseuppdrag i bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverken för att göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2533 av Kristina Yngwe C Tydligare redovisning av skatt på arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur skattesystemet kan bli mer transparent och hur en tydligare redovisning av lönekostnaden kan genomföras och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2532 av Kristina Yngwe C Förmånsbeskattning av lantbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för förmånsbeskattning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under det gångna året har domar i Kammarrätten lett


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3112 av Per Åsling C Utveckling av Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för människor och företag att växa och utvecklas i Jämtlands län och tillkännager detta för


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson båda C Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka markägarperspektivet i minerallagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur elnätsinfrastrukturen ska säkras genom Södermanland och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2551 av Per Åsling C Rennäringens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ersättningen för rivna renar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en toleransnivå på 10 procent


Utskottsberedning: MJU SkU TU

Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Cirkulära livsmedelssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av strukturella åtgärder för cirkulär livsmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3113 av Per Åsling C Vinter-OS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige 2030 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åre arrangerade alpina


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)

Motion till riksdagen 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, S Låt Skaraborg bli namnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2552 av Per Åsling C Etablera en sanningskommission om relationen mellan den svenska staten och det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över den diskriminering som samer utsatts för och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2550 av Per Åsling C Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: FiU KU

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek båda C Rösträtt under året man fyller 18 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtten vid allmänna val ska gälla alla som fyller 18 år under det kalenderår ett val inträffar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2538 av Kristina Yngwe C Äganderätt och proportionalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av hur äganderätten och brukanderätten beaktas i politiska beslut och hur hänsyn till äganderätten och tillämpningen av


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)