Dokument & lagar (346 träffar)

Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh Om hedersförtryck, diskriminering segregation, kuturrelativism och rasism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att vidare kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet


Utskottsberedning: JuU KrU SoU UbU

Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. M, C, L, KD, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen skrivit


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, i sin helhet ska byggas om till motorväg och att den fortsatta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl En trafiksäkrare riksväg 26 Nissastigen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av riksväg 26 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nissastigen riksväg 26 går mellan Halmstad och Jönköping.

2019-10-02

Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl Möjlighet till folkbokföring hos båda vårdnadshavarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad ska ha möjlighet att vara skrivna hos båda vårdnadshavarna, och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl Fastighetsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas om att fastighetsavgiften ska tillfalla den kommun där fastigheten är belägen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl Möjlighet att vara skriven i två kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras om att kunna vara folkbokförd/beskattas på två adresser och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl En flexiblare sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en mer flexibel sjukersättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När vi drabbas av sjukdom ska vi vara trygga i att


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl Föräldraledig vid politiska uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få en


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl Bullerservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att införa bullerservitut vid nybyggnationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det ett flertal markägare som inte tillåts


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl Sanktioner vid försvårande av umgänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att göra en översyn av reglerna vid förhindrande eller försvårande av umgänge och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh En jämställd skola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de skolor som bryter mot svensk lagstiftning då de bedriver undervisning som inte är vetenskapligt grundad och/eller praktiserar könsapartheid bör


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh Ändrat och utvidgat uppdrag för Medlingsinstitutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Medlingsinstitutets uppdrag ska ändras så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh Om nödvändigheten av arbetstidsförkortning och behovet av mer fri tid åt arbetande människor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna lagförslag om införande


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP)

Motion till riksdagen 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, S, M, C, KD, L, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:473 av Emma Carlsson Löfdahl (L)

Motion till riksdagen 2018/19:473 av Emma Carlsson Löfdahl L Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, i sin helhet bör byggas om till motorväg och att den fortsatta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:473 av Emma Carlsson Löfdahl (L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:473 av Emma Carlsson Löfdahl (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:472 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:472 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl båda L Riksväg 26 Nissastigen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av riksväg 26 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Entreprenörsregionen är ett begrepp som används


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:472 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:472 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:471 av Emma Carlsson Löfdahl (L)

Motion till riksdagen 2018/19:471 av Emma Carlsson Löfdahl L En ny Ölandsbro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en innovationstävling kring en andra Ölandsbro och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:471 av Emma Carlsson Löfdahl (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:471 av Emma Carlsson Löfdahl (L) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh V Sveriges roll i förverkligandet av kvinnors och barns mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN:s säkerhetsråd bör driva frågan om att utvidga kampen mot det vardagliga grova våldet


Utskottsberedning: 2018/19:UU8 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh V Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör understödja de strävanden till ett demokratiskt styre som finns i provinsen Rojava, vilka kan tjäna som modell för ett framtida demokratiskt i Syrien,


Utskottsberedning: 2018/19:NU13 2018/19:UU10 2018/19:UU8 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 10 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 115 kB)