Dokument & lagar (732 träffar)

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3372 av Sten Bergheden M Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta och förenkla tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i syfte att stärka


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3085 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3085 av Sten Bergheden M Ungas inträde på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SkU UbU

Motion 2019/20:3085 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3085 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2281 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2281 av Sten Bergheden M Mat inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter för äldre att välja bra mat inom ramen för äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2281 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2281 av Sten Bergheden (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2251 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2251 av Sten Bergheden M Bättre valmöjligheter för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ska vara tacksamma


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2251 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2251 av Sten Bergheden (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2250 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2250 av Sten Bergheden M Översyn av avgifter inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till en översyn av avgifterna inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bland de pensionärer


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2250 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2250 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2249 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2249 av Sten Bergheden M Stöd till ökad vaccination mot TBE Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för statligt stöd för att låta Skaraborg vara ett pilot- och försöksområde där man erbjuder gratis vaccination,


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2249 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2249 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2248 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2248 av Sten Bergheden M Rutinmässig kontroll av diabetes 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det rutinmässigt vid läkarbesök alltid borde ingå ett prov för kontroll av diabetes 2 för personer över 45 år och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2019/20:2248 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2248 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden båda M Undantag i kemikalieskatten för begagnade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen och miljöeffekten av kemikalieskatten och ett undantag för begagnade elektronikprodukter


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2285 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2285 av Sten Bergheden M Polisiära befogenheter för tulltjänstemän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda möjligheten för tulltjänstemän att bära vapen och även få fler polisiära befogenheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2285 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2285 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2228 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2228 av Sten Bergheden M Insatser för turismen i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av turistföretagens villkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: NU SkU

Motion 2019/20:2228 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2228 av Sten Bergheden (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden båda M Registrering av och handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristande upphovsrättsregistrering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden båda M Utvärdering av vindkraftens samhällsnytta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en utvärdering av samhällsnyttan och kostnaderna för vindkraftsutbyggnaden i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3370 av Sten Bergheden M Tydligare märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att lyfta frågan om halalslaktat kött i EU och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby båda M Svensk biodling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagar och regelverk i syfte att öka konkurrenskraften och produktionen av svensk honung och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU SkU

Motion 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2230 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2230 av Sten Bergheden M Bekämpa granbarkborren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta en ökad kemisk bekämpning av granbarkborren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utöver den traditionella sök- och plockmetoden


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2230 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2230 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2229 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2229 av Sten Bergheden M Stoppa antibiotikamaten i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över möjligheterna att ta fram en tydlig strategi för hur vi ska se till att offentliga upphandlingar inte leder till att mat köps


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2229 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2229 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2227 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2227 av Sten Bergheden M Byggnation av djurstallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att handläggning och tillståndsprövning för nya djurstallar ska prioriteras och att en rimlig handläggnings- och tillståndsprövningstid för nya djurstallar


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2227 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2227 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2226 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2226 av Sten Bergheden M Minska skogsreservaten och producera i stället mer skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och utvärdera naturreservaten i syfte att se över om hela eller delar av den skogsmark inom reservaten som inte


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2226 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2226 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2186 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2186 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden båda M Bättre balans mellan markägare och allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en rimlig balans mellan allemansrätten och markägarnas intressen och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2186 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2186 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3125 av Sten Bergheden M Sänk kostnaderna för public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre granskning för public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)