Dokument & lagar (56 531 träffar)

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:122 av Jörgen Grubb SD Möjlighet till lägre rea-vinstskatt vid försäljning av privatbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till lägre rea-vinstskatt vid försäljning av privatbostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-20

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:121 av Jörgen Grubb SD Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett genomförande av ett gemensamt digitalt system för samtliga vårdenheter i Sverige

2019-09-20

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:120 av Jörgen Grubb SD Cyklar på cykelbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda framföring av alla typer av moped på cykelbanor inom detaljplanerat område och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi ett

2019-09-20

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utreda kunskapsluckorna rörande medicinering av hypotyreos samt öka kunskapen kring sköldkörtelsjukdomar

2019-09-20

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Tidsbegränsat förstärkt grundavdrag vid pensionering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förstärkt grundavdrag för personer som vid uppnådd pensionsålder fortsätter arbeta och tillkännager

2019-09-20

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att inköpspriset för permanentbostad vid försäljning bör

2019-09-20

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Entreprenörsskap som obligatoriskt gymnasieämne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra entreprenörskap och företagande till obligatoriskt gymnasieämne och tillkännager detta

2019-09-20

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping SD Norrköpings Skolmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra Norrköpings Skolmuseum till riksmuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 1800-talet

2019-09-20

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:114 av Eric Westroth SD Välfärdspengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år betalas det ut medel från

2019-09-20

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:113 av Eric Westroth SD Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten och pågående räddningsinsats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda skärpta påföljder vid trafikförseelser och hastighetsöverträdelser i anslutning till

2019-09-20

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:112 av Eric Westroth SD Regelverk för antal boende i en bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk för antalet möjligt folkbokförda i en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många nya invånare

2019-09-20

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:111 av Eric Westroth SD Inkludera politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även inkludera begreppet politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen

2019-09-20

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äganderätten inte får urholkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av klara

2019-09-20

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår samt ytterligare ett dubbelspår väster om Alingsås och en upprustning

2019-09-20

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder ska vidtas som verkar för gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl samt om att

2019-09-20

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:104 av Mikael Larsson C Arvodet för borgerliga vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arvodering för borgerliga vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Borgerliga vigselförrättare utses av landets

2019-09-20

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:103 av Mikael Larsson C Stöd till samlingslokalshållarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för bättre stöd till samlingslokalshållarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering De tre stor samlingslokalshållarna

2019-09-20

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:102 av Mikael Larsson C Skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa, och detta tillkännager riksdagen för

2019-09-20

Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:101 av Mikael Larsson C Råd- och stödorgan till landets socialtjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om råd- och stödorgan till landets socialtjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering IVO, Inspektionen för vård och omsorg,

2019-09-20

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:100 av Ebba Hermansson SD Klassa hämndporr som ett sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa hämndporr som ett sexualbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt

2019-09-19

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 70 kB)