Dokument & lagar (1 117 träffar)

Motion 2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en utredning för att belysa det statligt stödda kulturstödet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2002/03:KrU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2001/02:Ub24 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub24 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning 1 Inledning I ett samhälle där kunskaper är en viktig grund för ekonomisk utveckling och tillväxt


Utskottsberedning: 2002/03:UbU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2001/02:L33 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:L33 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka inom EU för att ursprungsmärkning


Utskottsberedning: 2001/02:LU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte ha någon övre åldersgräns för rekryteringsbidraget. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av implementering av


Utskottsberedning: 2002/03:UU5 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2001/02:K90 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K90 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen ett tilläggsdirektiv till regeringens utredning Nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service


Utskottsberedning: 2001/02:KU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U2 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U2 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i ett tidigt skede bör förankra beredningen


Utskottsberedning: 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:So36 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So36 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett helhetsgrepp såväl när det gäller behandling av patienter som kunskapen om dentala


Utskottsberedning: -2001/02:SoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:K67 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K67 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade möjligheter för en förbättrad deltagardemokrati. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:KU14
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K55 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K55 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag angående ett utgivningsbevis för enskilda. Riksdagen beslutar att personuppgiftslagen 1998:204 skall upphävas som stridande


Utskottsberedning: 2001/02:KU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K34 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K34 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en väl fungerande folkhälsopolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ju21 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju21 av Gunnel Wallin m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna Ju21 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en översyn av rambeslutet om en europeisk arresteringsorder


Utskottsberedning: 2001/02:JuU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub16 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub16 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anmälnings- och köavgifter som enbart handlar om direkta administrationskostnader bör vara möjliga


Utskottsberedning: 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:T53 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:T53 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson c med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den av Västra Götaland utarbetade


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:T52 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:T52 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson c med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av E 20 i den takt och omfattning


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K7 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K7 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Sammanfattning Rätten till självbestämmande utgör grunden för Centerpartiets demokratipolitik, där människans rätt att råda sig själv är själva fundamentet för alla demokratiska


Utskottsberedning: 2001/02:KU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub552 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub552 av Sofia Jonsson m.fl. c Högre utbildning Sammanfattning Kunskap är en av de pelare som både människors och samhällets trygghet och välfärd vilar på. Högre utbildning är viktig för näringslivet och vår gemensamma välfärd och betyder mycket för enskilda människors trygghet. Utbildning


Utskottsberedning: 2001/02:AU5 2001/02:SoU11 2001/02:UbU1 2001/02:UbU11 2001/02:UbU2 2001/02:UbU4
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2001/02:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ub524 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub524 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning: Anslag,


Utskottsberedning: 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ub423 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, v, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub423 av Lennart Hedquist m.fl. m, s, v, kd, c, fp, mp Finansieringen av the Baltic University Programme Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att säkerställa en långsiktig finansiering av Östersjöuniversitetet,


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,