Dokument & lagar (22 träffar)

Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S4176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med


Utskottsberedning: 2013/14:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. S Ideella föreningar ska vara momsbefriade S4194 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt ska verka för att svenska ideella föreningar ska vara momsbefriade och att den


Utskottsberedning: 2013/14:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk408 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. S ROT-avdraget S4124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-avdraget. Motivering Skatteavdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad ROT-avdrag har funnits även när Socialdemokraterna


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. S Undvikande av skatteavdrag som undergräver den generella välfärdspolitiken S4195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undvika skatteavdrag som undergräver den generella välfärdspolitiken.


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Sk443 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk443 av Thomas Strand m.fl. S Ideella organisationer och moms s30042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ideell second hand-verksamhet även fortsättningsvis ska vara momsbefriad. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Sk443 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:Sk534 av Thomas Strand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk534 av Thomas Strand m.fl. s EU-direktiv och ideell second hand-verksamhet i Sverige s30077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska säga nej till att ideell second hand-verksamhet momsbeläggs.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk534 av Thomas Strand m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Sk503 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk503 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Jämställdhetsanalys av den förda skattesänkarpolitiken s30081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en jämställdhetsanalys av den förda skattesänkarpolitiken. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk503 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sk519 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk519 av Carina Hägg m.fl. s ROT-avdrag för hyreshus s30070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även hyresrätter och flerfamiljshus bör omfattas av ROT-avdraget. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk519 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sk283 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk283 av Carina Hägg s Sekretesskyddade unga s30102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sekretesskyddade unga. Motivering Det är tragiskt och känns som ett nederlag för rättsamhället att människor ska behöva skydda


Utskottsberedning: 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk283 av Carina Hägg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sk282 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk282 av Carina Hägg s Orättvis skatt för personer med sjukersättning s30067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer med sjukersättning ska jämställas med personer som arbetar i skattehänseende. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk282 av Carina Hägg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sk423 av Thomas Strand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk423 av Thomas Strand m.fl. s Olika skattesatser för löntagare och pensionärer s30000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ha lika beskattning för pensionärer och löntagare. Motivering Det skattesystem


Utskottsberedning: 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk423 av Thomas Strand m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ju253 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju253 av Carina Hägg s Våld mot kvinnor s3030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnhus och om att barn bör garanteras rättssäkerhet och egna juridiska ombud. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:AU9 2008/09:JuU21 2008/09:SfU8 2008/09:SkU22 2008/09:SoU13 2008/09:SoU14 2009/10:AU6 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2008/09:Ju253 av Carina Hägg (s) (doc, 88 kB)

EU

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. s EU s64013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU-samarbetets innehåll och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka


Utskottsberedning: 2007/08:CU18 2007/08:JuU10 2007/08:MJU15 2007/08:MJU7 2007/08:NU9 2007/08:SfU6 2007/08:SkU21 2007/08:SkU25 2007/08:SoU17 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju246 av Carina Hägg s Våld i nära relationer s97028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen till riksdagen redovisar sitt program för ordförandeskapet i Europarådet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:CU15 2007/08:JuSoU1 2007/08:KrU10 2007/08:KU11 2007/08:SfU6 2007/08:SkU26 2007/08:UU6 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s) (doc, 73 kB)

Motion 2003/04:Sk437 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Sk437 av Carina Hägg m.fl. s Effekterna av en EU-anpassad moms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-anpassad moms. Motivering Det är självklart att Sveriges medlemskap i EU måste innebära en anpassning i många avseenden.


Utskottsberedning: 2003/04:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Sk20 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk20 av Carina Hägg s med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2002/03:128 om att mål om företrädaransvar överflyttas från allmän domstol till allmän förvaltningsdomstol samt de lagförslag som sammanhänger


Utskottsberedning: 2003/04:SkU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Sk310 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk310 av Carina Hägg s Skatteregler för olika former av organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av tillämpningen av skattelagstiftningen för att se till att endast de organisationer som


Utskottsberedning: 2002/03:SkU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:Sk473 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk473 av Carina Hägg s Ideella organisationer och skatteregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ideella organisationers skattebefrielse. Motivering Sverige har en stor mängd ideella organisationer. Ett antal människor


Utskottsberedning: 2001/02:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sk250 av Yilmaz Kerimo och Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk250 av Yilmaz Kerimo och Carina Hägg s Mervärdesskatt vid spelarköp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn i frågan om moms på spelare vid övergång inom idrotten. Motivering Riksskatteverket vill


Utskottsberedning: 2001/02:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Sk750 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk750 av Hägg, Carina s Skatteregler för ideella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av skattereglerna för ideella föreningar och organisationer. Motivering Ideella föreningar är


Utskottsberedning: -2000/01:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering