Dokument & lagar (71 träffar)

Motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S25112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. S Stöd för verksamhet för vuxna asylsökande S25113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stöd för verksamhet för vuxna asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Kvinno- och barnfattigdom S19206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamstående kvinnors ekonomi. Motivering Stora investeringar har gjorts för att kunna kombinera familj


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. S Underhållsstödet S25074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underhållsstödet bör höjas med 50 kronor per barn och månad. Motivering Underhållsstöd för barn till särlevande föräldrar


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sf327 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf327 av Carina Ohlsson m.fl. S Översyn och anpassning av tvåårsregeln S25134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tvåårsregeln och att nyanlända kvinnor får reda på sina juridiska rättigheter vid ankomsten


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf327 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S En rättvis sjukförsäkring för dagens arbetsliv S25044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en rättvis sjukförsäkring för dagens arbetsliv. Motivering Karensdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Ändrade regler för bostadstillägg S18064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av konstruktionen av nuvarande bostadsbidrag. Motivering Människor


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S9119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Sf363 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf363 av Carina Ohlsson m.fl. S Uppehållstillstånd på grund av anknytning och tvåårsregeln S9172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppehållstillstånd på grund av anknytning och tvåårsregeln. Motivering Både media


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf363 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sf360 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf360 av Hillevi Larsson m.fl. S Den växande fattigdomen bland ensamstående föräldrar S9166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning av lämpliga åtgärder för att inom ramen för den generella välfärdspolitiken


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf360 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Sf343 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf343 av Carina Ohlsson m.fl. S Migrationsverket måste följa såväl kvinnokonventionen som barnkonventionen S9171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket ska följa kvinnokonventionen och barnkonventionen.


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf343 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Sf356 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf356 av Carina Hägg S Barnfattigdom S32071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Motivering Den relativa barnfattigdomen har ökat under lång tid, men nu ökar även fattigdomen


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf356 av Carina Hägg (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sf351 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf351 av Carina Hägg S Ekonomiskt bistånd S9016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiskt bistånd. Motivering Den förda regeringspolitiken har lett till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. År 2011 fick 235 947


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf351 av Carina Hägg (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S21103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:Sf279 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf279 av Carina Ohlsson m.fl. S Uppehållstillstånd på grund av anknytning och tvåårsregeln S21104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för uppehållstillstånd på grund av anknytning


Utskottsberedning: 2011/12:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf279 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Sf278 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf278 av Carina Ohlsson m.fl. S Migrationsverket och kvinnokonventionen S21113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket ska följa kvinnokonventionen. Motivering Migrationsverket ska självklart precis


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf278 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf280 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf280 av Åsa Lindestam m.fl. S Tredelad föräldraförsäkring S21075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att föräldraförsäkringen tredelas. Motivering Det finns inte och ska inte finnas någon definition


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf280 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Sf389 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf389 av Börje Vestlund m.fl. S Asyl för hbt-personer s3054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens


Utskottsberedning: 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Sf389 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Sf312 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf312 av Carina Hägg S Reform av föräldraförsäkringen s30028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reformering av föräldraförsäkringen. Motivering Statsminister Reinfeldts högerallians har inte förstått vad som


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf312 av Carina Hägg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Sf321 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf321 av Carina Ohlsson m.fl. S Föräldraförsäkringen s3052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om föräldraförsäkringen. Motivering På sikt måste en individualiserad föräldraförsäkring vara målet för att en rättvis


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf321 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 48 kB)
Paginering