Dokument & lagar (64 träffar)

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S31002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:KU18 2013/14:NU13 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU14 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU2 2013/14:UU3 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 105 avslag

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 570 kB)

Motion 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. S Elprisområden S25157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elprisområden. Motivering Sedan 1 november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elprisområden. Tanken bakom är att elpriset ska påverkas


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. S Den sociala ekonomins andel av välfärdsektorn S19232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en handlingsplan för hur den sociala ekonomins andel av välfärdssektorn ska kunna


Utskottsberedning: 2013/14:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:N366 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N366 av Marie Nordén m.fl. S Hela Sverige ska leva S25161 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hela Sverige ska leva. Motivering Det behöver tas krafttag för att hela Sverige ska leva oavsett om du bor i stad


Utskottsberedning: 2013/14:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N366 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:N368 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N368 av Carina Hägg S Näringslivsprogram för Jönköpings län S25119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av näringslivsprogram för Jönköpings län. Motivering Det är vår fasta tro i Socialdemokraterna att det


Utskottsberedning: 2013/14:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N368 av Carina Hägg (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N275 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N275 av Thomas Strand m.fl. S Översyn av elområdena S7089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av elområden. Motivering Den 1 november 2011 införde Sverige nya regler som innebär att den svenska elmarknaden


Utskottsberedning: 2012/13:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N275 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:N278 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N278 av Carina Hägg S Företagsklimat S35005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagsklimatet i Jönköpings län. Motivering Jönköpings läns företagare, såväl inom tjänste- som industrisektorn, är de i Sverige


Utskottsberedning: 2012/13:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N278 av Carina Hägg (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N208 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N208 av Carina Hägg S Kvinnors företagande S35014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvinnors företagande. Motivering Kvotering i bolagsstyrelse skulle även ha en normsättande effekt på näringslivet i stort. Men


Utskottsberedning: 2012/13:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N208 av Carina Hägg (S) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:N357 av Carina Hägg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N357 av Carina Hägg m.fl. S Turism S10156 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att locka den internationella turismen till turistmål i sydöstra Sverige. Motivering Turismen är en av de snabbast växande


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N357 av Carina Hägg m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:N356 av Carina Hägg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N356 av Carina Hägg m.fl. S Besöksnäringen S10080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om besöksnäringen. Motivering Besöksnäringen är idag en av Sveriges snabbast växande näringar. I besöksnäringen arbetar totalt närmare


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N356 av Carina Hägg m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:N325 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N325 av Carina Hägg S Företagen och CSR s10033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta företagen tjäna pengar på CSR. Motivering Ett rimligt mått av regler som stödjer näringar att ta sitt sociala ansvar, utan


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N325 av Carina Hägg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:N266 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N266 av Carina Hägg S Konkurrens och samverkan s14040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur Sverige kan utveckla en modell för att stärka konkurrenskraften och samverkan mellan stat, universitet och


Utskottsberedning: 2010/11:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N266 av Carina Hägg (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:N246 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N246 av Carina Hägg S Småföretagarnas innovativa kraft s14052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om småföretagarnas innovativa kraft. Motivering Med ett ökande utanförskap och en rekordstor arbetslöshet på över 8


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N246 av Carina Hägg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:N354 av Carina Hägg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N354 av Carina Hägg m.fl. S Besöksnäringen i sydöstra Sverige s10020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att stärka den internationella turismen mot turistmål i sydöstra Sverige. Motivering Turismen


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N354 av Carina Hägg m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:N222 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N222 av Carina Hägg S Besöksnäringen i Tranås s10021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om besöksnäringen i Tranås. Motivering Besöksnäringen är idag en av Sveriges snabbast växande näringar. I besöksnäringen arbetar


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N222 av Carina Hägg (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:N226 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N226 av Carina Hägg S Ett sprudlande näringsliv s10025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en framtidsinriktad näringslivspolitik. Motivering Många av framtidens jobb kommer att växa fram i små och medelstora företag.


Utskottsberedning: 2010/11:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N226 av Carina Hägg (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:N225 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N225 av Carina Hägg S Fordonsindustrins överlevnad s10003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för Sveriges underleverantörer till fordonsindustrin att överleva och utvecklas. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N225 av Carina Hägg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:N224 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N224 av Carina Hägg S Levande landsbygd s10032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en levande landsbygd. Motivering I Jönköpings län är industrin en viktig näringsgren med stor betydelse för den regionala tillväxten.


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N224 av Carina Hägg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:N413 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N413 av Carina Hägg s En bärkraftig politik s32110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en mer bärkraftig politik till stöd för socialt företagande. Motivering Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot många av landets


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N413 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:N324 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N324 av Lars Wegendal m.fl. s Besöksnäringen i sydöstra Sverige s32071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att stärka den internationella turismen mot turistmål i sydöstra Sverige. Motivering Turismen


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N324 av Lars Wegendal m.fl. (s) (doc, 39 kB)
Paginering