Dokument & lagar (30 träffar)

Motion 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. S Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag S19231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge möjlighet för organisationer och företag som verkar inom den sociala ekonomin


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. S Nej till vinst som drivkraft i välfärden S19147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vinstintressen inte ska vara styrande i offentligt finansierad välfärd. Motivering Idag drivs


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. S Skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid S2120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommuners skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förskolans


Utskottsberedning: 2013/14:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92034 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 13 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:KU1 2011/12:UU1 2011/12:UU10 2011/12:UU11 2011/12:UU12 2011/12:UU16 2011/12:UU17 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU15 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15 2013/14:UU18
Riksdagsbeslut (99 yrkanden): 99 avslag

Motion 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 487 kB)

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 477 kB)

Motion 2010/11:Fi211 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi211 av Carina Hägg S Redovisning av skattemedel till privat verksamhet s30068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att uppdra åt Ekonomistyrningsverket att utvärdera överföringen av skattemedel i form


Utskottsberedning: 2010/11:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi211 av Carina Hägg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009 s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2009/10:UU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:Fi320 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi320 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Jämställdhetsintegrerad budget s30142 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla statsbudgeten till att bli helt jämställdhetsintegrerad. Motivering I FN:s Kvinnokonvention


Utskottsberedning: 2009/10:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi320 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Fi234 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi234 av Carina Hägg s Redovisning av skattemedel till privata vinster s30103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentligt redovisa hur mycket av skattebetalarnas pengar som försvinner som vinster till privata


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi234 av Carina Hägg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Fi306 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi306 av Carina Hägg m.fl. s Våra gemensamma serviceorgan i samhället s16026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om våra gemensamma serviceorgan i samhället. Motivering Alla viktiga samhällsfunktioner måste ge invånarna


Utskottsberedning: 2009/10:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi306 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi229 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi229 av Carina Hägg s Ekofinmötet s24003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att redogöra för riksdagen hur man framöver tänker redovisa kostnaderna för mäns våld mot kvinnor i statsbudgeten. Motivering Mäns våld


Utskottsberedning: 2008/09:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi229 av Carina Hägg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Fi215 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi215 av Carina Hägg s Etiska konsumtionsval inom Regeringskansliet s24004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Regeringskansliet bör utforma en strategi för etiska konsumtionsval vid upphandling. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fi215 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Fi203 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi203 av Carina Hägg s Genderbudgetering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genderbudgetering inom EU. Motivering Europeiska kommissionens rådgivande kommitté för jämställdhet publicerade i maj 2003 en rapport om s.k.


Utskottsberedning: 2006/07:FiU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi203 av Carina Hägg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Fi228 av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försäkringsbolagens roll vid naturkatastrofer. Motivering Sommaren 2004 drabbades bl.a. delar av Småland av omfattande översvämningar. Värnamo och Sävsjö var två av de drabbade kommunerna. Glädjande nog fungerade


Utskottsberedning: 2005/06:FiU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi228 av Carina Hägg (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Fi208 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genderbudgetering inom EU. Motivering Europeiska kommissionens rådgivande kommitté för jämställdhet publicerade i maj 2003 en rapport om s.k. genderbudgetering. Den är viktig för att synliggöra att en budget har brister


Utskottsberedning: 2005/06:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi208 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s) (doc, 54 kB)

Motion 2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. s Allmännyttiga bostadsföretag och lagen om offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i lagen om offentlig upphandling. Motivering Lagen om offentlig upphandling


Utskottsberedning: 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fi205 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi205 av Carina Hägg s Genderbudgetering inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genderbudgetering inom EU. Motivering Europeiska kommissionens rådgivande kommitté för jämställdhet publicerade i maj 2003 en rapport


Utskottsberedning: 2004/05:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Fi207 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi207 av Carina Hägg s Regler för förkommen bankbok Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förenkling av hanteringen av förkommen bankbok. Motivering Att hålla reda på sin bankbok är en viktig handling, men


Utskottsberedning: 2003/04:FiU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Paginering