Dokument & lagar (1 111 träffar)

Motion 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. S Undvikande av skatteavdrag som undergräver den generella välfärdspolitiken S4195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undvika skatteavdrag som undergräver den generella välfärdspolitiken.


Utskottsberedning: 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:N368 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N368 av Carina Hägg S Näringslivsprogram för Jönköpings län S25119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av näringslivsprogram för Jönköpings län. Motivering Det är vår fasta tro i Socialdemokraterna att det


Utskottsberedning: 2013/14:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N368 av Carina Hägg (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:K368 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K368 av Christer Engelhardt m.fl. S SOS sekretessbestämmelser S6085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sekretessbestämmelser för möjligheten att få ut uppgifter om händelser för att kunna säkerställa polisiära insatser.


Utskottsberedning: 2013/14:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K368 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Ju411 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju411 av Sara Karlsson m.fl. S Barn och unga i arrest och häkte S6062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn och förändring av regelverk och praxis för barn och ungdomar i arrest och häkte. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:JuU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju411 av Sara Karlsson m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Ju402 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju402 av Hillevi Larsson m.fl. S En effektiv rättskedja S6078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en effektiv rättskedja, där regeringen ska verka för att samarbetet mellan den nya polisorganisationen och åklagarmyndigheten


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju402 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ju400 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju400 av Christer Engelhardt m.fl. S Uppdrag och ersättning för nämndemän S6084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdraget som nämndeman samt om att följa upp effekterna av förändringarna av den ekonomiska ersättningen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju400 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:So631 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So631 av Börje Vestlund m.fl. S Mänskliga rättigheter för hiv-positiva S19134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hivpositiva, liksom andra personer med sexuellt överförbara sjukdomar, ska ha samma mänskliga


Utskottsberedning: 2013/14:SoU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:So631 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:So629 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So629 av Suzanne Svensson m.fl. S Ojämställd behandling av forskning om kvinnor och hjärtinfarkt S19090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla som får en hjärtinfarkt ska behandlas lika oavsett kön, ålder,


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So629 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:So612 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So612 av Hillevi Larsson m.fl. S Exponeringsförbud för tobaksvaror S19068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om exponeringsförbud för tobaksvaror. Motivering Varje år dör över 6 000 personer i Sverige i förtid till


Utskottsberedning: 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So612 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:So609 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So609 av Thomas Strand m.fl. S Antidopningscenter S19131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om antidopningscenter. Motivering Dopning är ett växande problem. De beslag av dopningsmedel som tull och polis gör ökar


Utskottsberedning: 2013/14:SoU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So609 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. S Värdigt boende för elöverkänsliga S18155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots att forskningen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:A369 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A369 av Hillevi Larsson m.fl. S Heltid med goda arbetsvillkor med sammanhållen arbetsdag S18118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om goda arbetsvillkor med sammanhållen arbetsdag. Motivering Vi kan se att arbetslivet,


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A369 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:C455 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C455 av Johan Andersson m.fl. S Vigselförrättare S6043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Ersättningen för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad sedan 1988 i


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C455 av Johan Andersson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:C400 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C400 av Åsa Lindestam m.fl. S Öka tillgången till kollektivhus S18103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kollektivhus. Motivering Informationen om kollektivboende är bristfällig. Trots det finns ett stort intresse


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C400 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S En rättvis sjukförsäkring för dagens arbetsliv S25044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en rättvis sjukförsäkring för dagens arbetsliv. Motivering Karensdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. S Skyddsregel gällande solariesolande för barn under 18 år S19069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målsman måste ge sitt tillstånd vid solariesolande för barn under 18 år. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Ändrade regler för bostadstillägg S18064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av konstruktionen av nuvarande bostadsbidrag. Motivering Människor


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:U21 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U21 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:112 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap S29007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:U21 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 78 kB)

Motion 2012/13:U15 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U15 av Karin Åström m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:90 Nordiskt samarbete 2012 S29006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nordiska samarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:U15 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 92 kB)

Motion 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 S29005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:UU10
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 170 kB)