Dokument & lagar (10 träffar)

Motion 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S)

Motion till riksdagen 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. FP, S Namnändring av Arlanda till Raoul Wallenberg Airport FP002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arlanda flygplats bör döpas om till Raoul Wallenbergs flygplats AirportMotivering


Utskottsberedning: 2013/14:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden 92028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny, samlad lagstiftning för export


Utskottsberedning: 2009/10:UU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta


Utskottsberedning: 2009/10:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser s92022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn för att se hur man kan öka människors försäkringsbenägenhet


Utskottsberedning: 2009/10:UU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust operation Atalanta v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:U1 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U1 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av redog. 2009/10:RRS1 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Swedfund International AB s92016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör


Utskottsberedning: 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U1 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2000/01:L454 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:L454 av Wittgren-Ahl, Siw s Registrerat partnerskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anknytningsvillkoren i lagen om registrerat partnerskap bör avskaffas. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: -------2000/01:LU13
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi63 av Åke Gustavsson m.fl. (s, c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi63 av Åke Gustavsson m.fl. s, c med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Utbyggnadsbehov av den högre tekniska utbildningen i Jönköpings län Den i proposition 1995/96:25 aviserade kraftiga utbyggnaden av teknisk och naturvetenskaplig högre


Utskottsberedning: -1995/96:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation