Dokument & lagar (903 träffar)

Motion 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. S Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag S19231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge möjlighet för organisationer och företag som verkar inom den sociala ekonomin


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. S Nej till vinst som drivkraft i välfärden S19147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vinstintressen inte ska vara styrande i offentligt finansierad välfärd. Motivering Idag drivs


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. S Skärpt lagstiftning mot olaglig tung trafik S6109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt lagstiftning mot oseriösa åkare som trafikerar vägnätet. Motivering En stor del av den tunga


Utskottsberedning: 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Färdtjänstregler S4218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillämpningen av färdtjänstreglerna. Motivering Färdtjänsttillstånd ska, enligt lagen, ges till funktionshindrade


Utskottsberedning: 2013/14:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T474 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. S Läsbara innehållsförteckningar S18187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att branschen och tillsynsmyndigheten måste ta ett större ansvar för läsbara innehållsförteckningar på kosmetik-


Utskottsberedning: 2013/14:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So675 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S4176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med


Utskottsberedning: 2013/14:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S25112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. S Stöd för verksamhet för vuxna asylsökande S25113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stöd för verksamhet för vuxna asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Kvinno- och barnfattigdom S19206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamstående kvinnors ekonomi. Motivering Stora investeringar har gjorts för att kunna kombinera familj


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. S Underhållsstödet S25074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underhållsstödet bör höjas med 50 kronor per barn och månad. Motivering Underhållsstöd för barn till särlevande föräldrar


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. S Elprisområden S25157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elprisområden. Motivering Sedan 1 november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elprisområden. Tanken bakom är att elpriset ska påverkas


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K375 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K375 av Lena Sommestad m.fl. S Kompetensutvidgade bestämmelser för kommunal tolkförmedling S19081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för kompetensutvidgande bestämmelser för kommunal tolkförmedling. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K375 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ju415 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju415 av Carina Ohlsson m.fl. S Allmän rättshjälp vid bodelning S18183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för kvinnor att få rätt att söka allmän rättshjälp vid bodelning. Motivering Kvinnojourernas


Utskottsberedning: 2013/14:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju415 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S19152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att få retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:CU19 2013/14:KU23 2013/14:SoU10 2013/14:SoU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:C454 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C454 av Lena Sommestad m.fl. S En modern bostadspolitik S18175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en modern social bostadspolitik som särskilt beaktar vikten av god tillgång på bra bostäder för hushåll


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C454 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C453 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C453 av Kerstin Nilsson m.fl. S Jämställdhetsredovisning i årsredovisningen S18138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsredovisningar i årsredovisningar. Motivering Idag finns krav på målinriktat arbete


Utskottsberedning: 2013/14:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C453 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C445 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C445 av Carina Hägg S Skönhetstävlingar S19210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda konsekvenserna av skönhetstävlingar för barn och att regeringen ska ta fram och återkomma till riksdagen med förslag till


Utskottsberedning: 2013/14:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C445 av Carina Hägg (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub525 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub525 av Lena Sommestad m.fl. S Slopande av 15-timmarsregeln inom förskolan S2186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att slopa 15-timmarsgränsen inom förskolan. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub525 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U1 av Kent Härstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U1 av Kent Härstedt m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:185 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under 2012 och första halvåret 2013 S31004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:UU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U1 av Kent Härstedt m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So649 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So649 av Carina Ohlsson m.fl. S Om bättre stöd till kvinnor och barn utsatta för våld S19171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föreskrifter behövs för att kvinnor och barn ska få stöd i enlighet med socialtjänstlagen.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So649 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)