Dokument & lagar (11 716 träffar)

Motion 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. C Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU 2019/20:JuU26 2019/20:UbU8 2019/20:UbU9

Motion 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 155 kB)

Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. C En skola att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU 2019/20:JuU26 2019/20:UbU8

Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 137 kB)

Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling båda C Fjärrundervisning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och att skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren C Treterminssystem i utbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av ett treterminssystem i svensk utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har nu fått sin första


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren C Djurskötarutbildning i norr och söder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åtgärder för att möta behovet av att utöka och sprida djurskötarutbildningen t.ex. till Umeå och Skara och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin båda C UF-företag och skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildning i entreprenörskap ska erbjudas fler gymnasieelever än i dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:515 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:515 av Mikael Larsson och Anders Åkesson båda C Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om naturbruksskolorna och tillkännager detta för regeringen. Motivering En stärkt svensk livsmedelproduktion


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:515 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:515 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:482 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:482 av Anders Åkesson och Per Schöldberg båda C Budgetfördelningssystem för forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett nytt budgetfördelningssystem för forskningsanslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:482 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:482 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:433 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:433 av Sofia Nilsson C Pulsträning som komplement till skolidrotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera skolidrotten med pulsträning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fetman bland barn och ungdomar ökar i


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:433 av Sofia Nilsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:433 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:428 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:428 av Sofia Nilsson C Hedersrelaterat förtryck i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skollagen bör förtydligas samt att Skolverkets rekommendationer bör ses över på detta område och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:428 av Sofia Nilsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:428 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:404 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:404 av Solveig Zander C Tillåt att lärare får hyras in för att tjänstgöra från eller i samarbete med en annan huvudman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta att skolor hyr in behöriga lärare i enstaka ämnen där skolorna saknar kompetens


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:404 av Solveig Zander (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:404 av Solveig Zander (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:399 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2019/20:399 av Per Lodenius C Eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt tillsätta en utredning som ser till hela bilden för att ta fram förslag till system för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:399 av Per Lodenius (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:399 av Per Lodenius (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:268 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:268 av Anders Åkesson och Lars Thomsson båda C Regionalt inflytande över kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett system där regional prioritering av nationella resurser för kompetensförsörjning och kompetensmatchning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:268 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:268 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:266 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:266 av Mikael Larsson C Nationell strategi för att utveckla grundskolans fritidshemsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för att utveckla grundskolans fritidshemsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:266 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:266 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:253 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:253 av Mikael Larsson C Förläggning av KY-utbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förläggning av KY-utbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige står inför stora utmaningar med arbetskraft inför de kommande


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:253 av Mikael Larsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:253 av Mikael Larsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:252 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:252 av Mikael Larsson C LRF:s Bonden i skolan som ett nationellt uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra LRF:s Bonden i skolan till ett nationellt uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering LRF, Lantbrukarnas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:252 av Mikael Larsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:252 av Mikael Larsson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:247 av Helena Vilhelmsson och Ola Johansson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:247 av Helena Vilhelmsson och Ola Johansson båda C Porrfilter i offentliga datorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa porrfilter i samtliga offentliga datorer, läsplattor och nätverk i förskolor och skolor, oavsett huvudman, och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:247 av Helena Vilhelmsson och Ola Johansson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:247 av Helena Vilhelmsson och Ola Johansson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:176 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:176 av Martina Johansson C Utbilda för arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur kompletterande yrkesutbildningar tas fram tillsammans med olika branscher och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt Statistiska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:176 av Martina Johansson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:176 av Martina Johansson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:175 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:175 av Martina Johansson C Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge skolhuvudmännen möjlighet att köpa in pedagogiska tjänster och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:175 av Martina Johansson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:175 av Martina Johansson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: KU UU 2019/20:UU2 2019/20:UU4

Motion 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 126 kB)