Dokument & lagar (1 träffar)

Kommittédirektiv 1970:172

Lag 1970:172 om begränsning av skatt i vissa fall Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt begränsas enligt bestämmelserna i denna lag. Lag 1981:1151 2 Begränsning av skatt får ske endast för fysisk person, som varit här i riket

1970-05-27