Dokument & lagar (1 533 träffar)

Bilaga

Bilaga till protokoll 2017/18:49 Stenografisk utskrift från den öppna utfrågningen Ordföranden: Klockan har slagit tio, och därmed påbörjar vi den öppna utfrågningen med anledning av riksrevisorernas årliga rapport 2018 och uppföljningsrapporten för 2018. Detta är en övning som vi har haft bakom stängda dörrar tidigare.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Offentlig utfrågning om finansiell stabilitet och makrotillsyn den 23 januari 2018 ISSN 1653-0942 978-91-88607-21-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018 2017/18:RFR8 Förord Finansutskottet bjöd den 23 januari 2018 in till en offentlig utfrågning i riksdagen om finansiell stabilitet och makrotillsyn. De medverkande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 9058 kB)

Bilaga

Öppen utfrågning med anledning av Riksrevisorernas årliga rapport 2018 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-56-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018 2017/18:RFR22 Förord Med grund i Riksrevisorernas årliga rapport 2018 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018 höll finansutskottet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 242 kB)

UI

Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 173 kB)

Bilaga

FÖRSVARSUTSKOTTET DELTAGARLISTA 2018-03-15 Försvarsutskottets deltagare på justitieutskottets sammanträde den 15 mars 2018 Punkten som behandlade information om riksdagens tillkännagivande om Rekryteringsmyndigheten bet. 2017/18:JuU1.Ledamöter Allan Widman Lordförande Åsa Lindestam Svice ordförande Peter Jeppsson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 31 kB)

UI

Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 173 kB)

Bilaga

SD har i flera år föreslagit att en ny Brå-rapport om brott och ursprung ska tas fram. Vi anser att det är nödvändigt för att få en saklig debatt om invandringens olika effekter. Även för att förstå kulturella eller rasistiska samband till olika brottstrender. Nu har moderaterna delvis ställt sig bakom SD:s krav om ett


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 144 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument den 24 okt 7 nov Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FEMTE RAPPORTEN FRÅN Rapporten var tidigare KOMMISSIONEN TILL överlämnad till FöU men i 2017-09-06 KOM2017 467 EUROPAPARLAMENTET,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 45 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar Förslag till Överläggning i JuU den 26 okt. EUROPAPARLAMENTETS OCH Se även bifogat PM från 2017-10-24 RÅDETS FÖRORDNING om ändring Justitiedepartementet i utskicket svensk KOM2017 571 av förordning EU 2016/399 vad gäller till den 26 okt. version


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 78 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar MEDDELANDE FRÅN 2017-09-07 KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, 2017-10-17 KOM2017 466 EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Tionde rapporten om framsteg i riktning uppdaterad mot en effektiv och verklig säkerhetsunion Inlämnat Beteckning Rubrik med länk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 58 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-09-28 KOM2017 555 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Tackling Illegal Content Online Towards an enhanced responsibility of


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 89 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-09-25 KOM2017 489 Förslag till Förslaget hänvisas till JuU EUROPAPARLAMENTETS OCH för subsidiaritetskontroll. RÅDETS DIREKTIV om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör Åttaveckorsfristen löper ut andra betalningsmedel än kontanter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 65 kB)

Bilaga

Motioner allmänna motionstiden för omedelbar hänvisning till utskott. 1 av Caroline Szyber KD Trängselskatten på Lidingöbron SkU 2 av Caroline Szyber KD Ändra rösträttsåldern KU 3 av Caroline Szyber KD Investeringsavtal mellan EU och Taiwan NU 4 av Caroline Szyber KD Möjliggör ett Ivy League-universitet i Sverige


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 1365 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-09-13 KOM2017 474 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa direktiv 2013/40/EU om angrepp mot informationssystem


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 197 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-06-14 KOM2017 325 REPORT FROM THE COMMISSION I rapporten redogörs för de FOURTH REPORT FROM THE framsteg som gjorts sedan COMMISSION TO THE EUROPEAN början av maj 2017 samt de PARLIAMENT, THE EUROPEAN viktigaste åtgärder som COUNCIL AND


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 392 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-01-18 KOM2017 20 Förslag till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades i 2016 års utvärdering av Greklands tillämpning av Schengenregelverket i fråga om förvaltningen av de yttre


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 85 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-11-30 KOM2016 744 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Av slutsatserna framgår att TILL EUROPAPARLAMENTET OCH även om direktivet är ett RÅDET om tillämpningen av direktiv effektivt verktyg för att EU 2015/413 om underlättande av förbättra trafiksäkerheten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 149 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-01-27 KOM2017 43 REPORT FROM THE COMMISSION Bulgarien har gjort framsteg TO THE EUROPEAN PARLIAMENT de senaste tio åren vad gäller AND THE COUNCIL On Progress in bekämpning av organiserad Bulgaria under the Co-operation and brottslighet,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 170 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-02-17 KOM2017 15 Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades i 2016 års utvärdering av Luxemburgs tillämpning av Schengenregelverket i fråga om polissamarbete 2017-02-22


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 190 kB)