Dokument & lagar (580 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:532 av Lundberg, Inger (s)

den 2 december Fråga 2005/06:532 av Inger Lundberg s till statsrådet Lena Sommestad s Villingsbergs skjutfält Villingsbergs skjutfält är nu föremål för miljöprövning. I Örebro län finns respekt för behovet av skjutfältet, både för Försvarsmaktens behov och som säkerhetsområde för Bofors skjutfält. Men oron är stor

Inlämnad: 2005-12-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:511 av Lundberg, Inger (s)

den 30 november Fråga 2005/06:511 av Inger Lundberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Dvärgbandmasken Tidningen Aftonbladet uppmärksammar i en artikel i dag riskerna för att dvärgbandmasken kan komma att etableras i Sverige. Jag har tidigare i både motion och fråga till riksdagen uppmärksammat de risker

Inlämnad: 2005-11-30 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:448 av Lundberg, Inger (s)

den 23 november Fråga 2005/06:448 av Inger Lundberg s till statsrådet Ulrica Messing s Tågtrafik i Mälardalen Den regionala tågtrafiken från Hallsberg till Stockholm via Västerås, Eskilstuna eller Katrineholm har blivit en stor framgång och påtagligt påverkat många människors res- och levnadsmönster. Alltfler ser

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:110 av Lundberg, Inger (s)

den 15 november Interpellation 2005/06:110 av Inger Lundberg s till socialminister Berit Andnor s Tillfällig föräldrapenning I anslutning till budgetpropositionen för 2004/05 tog riksdagen ställning till en länge efterlängtad reform. Föräldrar till svårt sjuka barn gavs rätt att vara hemma hos sina barn utan den

Inlämnad: 2005-11-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Motion 2005/06:T601 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att standardhöja Europaväg 20. Motivering E 20 från Stockholm till Göteborg är en livsnerv och har mycket stor betydelse för västra Sverige, Bergslagen och Mälardalen. Den regionala obalansen måste mötas


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T601 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Fi294 av Inger Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att myndigheterna i sina årsredovisningar skall redogöra för hur man bidragit till regional utveckling. Motivering Det åligger samtliga myndigheter att bidra till en positiv regional utveckling. Ändå redovisas


Utskottsberedning: 2005/06:FiU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi294 av Inger Lundberg (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:A375 av Ameer Sachet m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskild uppföljning av effekterna av att tillsvidareanställda ges möjlighet att använda det s.k. friåret för att starta eget. Motivering För att klara framtidens tillväxt och sysselsättning måste alla idéer, all


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A375 av Ameer Sachet m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:U374 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige och EU skall verka för att Israel och den palestinska myndigheten snarast återgår till färdplanen för fred. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige och


Utskottsberedning: 2005/06:UU12 2005/06:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:U374 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s) (doc, 74 kB)

Motion 2005/06:T577 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om de icke-statliga regionala flygplatserna. Motivering De regionala flygplatserna spelar en mycket viktig roll för näringslivet. Örebro län som har ett näringsliv som är starkt exportberoende har behov av att enkelt


Utskottsberedning: 2005/06:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T577 av Inger Lundberg m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:N455 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om satsningar på svensk industridesign. Motivering Regeringen har på senare år kraftigt ökat Sveriges engagemang i frågor som berör form och design. I takt med att den internationella konkurrensen ökar måste mer


Utskottsberedning: 2005/06:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N455 av Inger Lundberg m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Sk448 av Ameer Sachet m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättvisare och mer generösa skatteregler för arbetspendling. Motivering Alltfler måste resa allt längre mellan bostad och arbetsplats för att hitta ett lämpligt jobb. Det är en effekt av att arbetsmarknaden förändras


Utskottsberedning: 2005/06:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk448 av Ameer Sachet m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Fi251 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om offentliga sektorns roll för att stimulera utveckling. Motivering De stora sprången i den svenska tillväxtens historia har i allmänhet skett i samband med stora samhällsinvesteringar. Staten och näringslivet har var


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi251 av Matilda Ernkrans m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:So665 av Inger Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en nationell strategi för att förebygga självmord. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stöd till anhöriga till självmordsoffer. Motivering Riksdagen tog för ett antal


Utskottsberedning: 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So665 av Inger Lundberg (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:N456 av Berndt Sköldestig m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om aktivt riskkapital. Motivering Den ekonomiska tillväxtens betydelse för jobben, vår välfärd och den regionala utvecklingen kan inte underskattas. Ekonomisk tillväxt krävs för att upprätthålla det vi redan uppnått.


Utskottsberedning: 2005/06:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N456 av Berndt Sköldestig m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:MJ553 av Inger Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om avgifter för burkar och flaskor i pantsystemet. Motivering Pantavgifter och pantsystemet spelar en viktig roll för återvinningen av glasflaskor, aluminiumburkar och s.k. PET-flaskor. Regeringen beslutar om vem


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ553 av Inger Lundberg (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Fi252 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om oseriösa företag. Motivering Med en ökad rörlighet över gränserna för varor och tjänster växer också risken för olika former av ekobrott och fusk. Svart verksamhet är inte bara ett brott som innebär att staten går


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi252 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:A383 av Inger Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om arbetsmarknadspraktik för tekniker. Motivering Det är glädjande att regeringen i årets budgetproposition har skapat ett utrymme för arbete och praktik för unga akademiker. Ungdomar som gör stora investeringar


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A383 av Inger Lundberg (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:A292 av Ameer Sachet m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över reglerna för pendlingsstöd. Motivering Att bekämpa arbetslösheten är oerhört viktigt. Om arbetslösheten blir långvarig ökar risken för att människor slås ut och hamnar i utanförskap. Det är därför viktigt


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A292 av Ameer Sachet m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:So526 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den framtida tobakspolitiken. Motivering Sverige har under många år fört en kraftfull tobakspolitik som resulterat i minskad rökning, framgång med rökfria serveringar, successivt skärpt lagstiftning, genomfört Nationellt


Utskottsberedning: 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So526 av Lennart Axelsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:N368 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omvandling av strukturfondsstöd till riskkapital. Motivering Inom EU pågår en diskussion om omvandling av strukturfondsstöd till riskkapital. Sverige har i dag möjlighet att skapa sådana riskkapitalfonder vilket bl.a.


Utskottsberedning: 2005/06:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N368 av Lennart Axelsson m.fl. (s) (doc, 37 kB)