Dokument & lagar (142 träffar)

Motion 2005/06:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:201. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av presstödet. Tryckfrihetens ideal Informationsfriheten är central för det demokratiska samhället. Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen garanterar varje


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 45 kB)

Betänkande 2005/06:KU8

Konstitutionsutskottet (KU) har granskat regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen. Katastrofen ställde på ett allvarligt sätt den svenska statsorganisationens handlingsförmåga på prov. Granskningen handlar i första hand om att kontrollera om regeringen har levt upp till de krav som är berättigade att ställa på regeringsmakten enligt grundlagen. KU konstaterar att flera brister har förekommit och att statsminister Göran Persson, utrikesminister Laila Freivalds, försvarsminister Leni Björklund, vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson, biståndsminister Carin Jämtin och finansminister Pär Nuder är ansvariga för dessa brister. •  Läs mer om KU:s granskning


Beredning: 2005-09-08 Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-07 Beslut: 2006-04-07

Betänkande 2005/06:KU8 (doc, 1407 kB) Betänkande 2005/06:KU8 (pdf, 956 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004

Motion 2005/06:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 2 4 Inledning 2 5 Kritik av handlingsplanen 3 5.1 Rättighetsfrågor 3 5.1.1 Diskriminering 3 5.1.2 Barnets rättigheter 3 5.1.3 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 3 5.1.4 Mäns våld mot kvinnor m.m. 4 5.1.5 Rättsstatliga


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 77 kB)

Betänkande 2005/06:KU15

Behöver fritidspolitiker ett starkare skydd så att de inte får det sämre på jobbet på grund av sitt uppdrag? Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda frågan. Det finns i dag inte några lagar som direkt säger att en politiskt förtroendevald är skyddad mot försämringar på arbetsplatsen på grund av uppdraget, till exempel hot om indragen tjänst. I arbetet med den snart 30 år gamla kommunallagen förutsatte man att den förtroendevaldes situation på arbetsplatsen inte skulle bli sämre på grund av uppdraget. Regeringen menade att situationen på arbetsplatsen skulle bestämmas genom avtal om det fanns behov av det.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 14
Beredning: 2006-01-17 Justering: 2006-02-02 Debatt: 2006-02-16 Beslut: 2006-02-16

Betänkande 2005/06:KU15 (pdf, 229 kB) Webb-tv debatt om förslag: Författningsfrågor

Motion 2005/06:K8 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap.10 RO i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Den största fördelen med två allmänna motionstider är enligt vår mening att ledamöternas och partigruppernas motionsarbete kan fördelas jämnare över riksdagsåret. Dagens totala koncentration på


Utskottsberedning: 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K8 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:K470 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställningen: A 27:2 Presstöd 253 560 A 27:4 Radio- och TV-verket 1 000 A 27:5 Granskningsnämnden för radio och TV 1 000 A 90:3 Riksdagens förvaltningskostnader


Utskottsberedning: 2005/06:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K470 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:K340 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Tryckfrihetens ideal 3 4 Public service 4 5 Digital TV 5 6 Fristående TV 6 7 Fristående radio 7 8 Digitala radion 8 9 Tidningar och tidskrifter 8 10 Nya medier bidrar till ökad frihet 9 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:KU1 2005/06:KU11 2005/06:KU30
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:K340 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 90 kB)

Motion 2005/06:K269 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Grundlagen som demokratins försvar 3 4.1 Lika skydd för samtliga fri- och rättigheter 3 4.2 Ett förstärkt minoritetsskydd 4 4.3 Negativ föreningsfrihet 4 4.4 Europakonventionens betydelse 4 5 Fördelning av offentlig


Utskottsberedning: 2005/06:KU15 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:K269 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 101 kB)

Motion 2004/05:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K30 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftningsinitiativ rörande elektroniska röstningsförfaranden. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:K19 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K19 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2004/05:155. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgiftsplikten


Utskottsberedning: 2004/05:KU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K17 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:105 Vidaresändningsplikt i kabelnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en begränsning av vidaresändningsplikten. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2004/05:KU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:K448 av Ingvar Svensson m.fl. (kd, m, fp, c, mp)

Motion till riksdagen 2004/05:K448 av Ingvar Svensson m.fl. kd, m, fp, c, mp Förändrad indelningslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om en sådan ändring av indelningslagen att riksdagen får ett bestämmande inflytande över rikets indelning i landsting. Regler för indelningsändring Enligt 8 kap. 5 regeringsformen


Utskottsberedning: 2005/06:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:K404 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K404 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2005 enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2004/05:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:K1 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K1 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:182 Skärpta krav för närradiotillstånd m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå förslaget om ändring i 4 kap. 4 radio- och TV-lagen 1996:844Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 2003/04:182 bl.a. en


Utskottsberedning: 2004/05:KU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:K227 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K227 av Göran Lennmarker m.fl. m Fria och oberoende medier 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Medierna skall stå fria från staten 3 4 Nya medier bidrar till ökad frihet 4 5 Pressfrihetens ideal skall prägla mediernas utveckling 5 6 Statens


Utskottsberedning: 2004/05:KrU8 2004/05:KU1 2004/05:KU16 2004/05:KU26 2004/05:KU31
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2004/05:K226 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K226 av Göran Lennmarker m.fl. m Kommunal näringsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till förstärkt möjlighet för medborgarna att laglighetspröva verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting i enlighet med vad som anförs i motionen.


Utskottsberedning: 2004/05:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:K225 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K225 av Göran Lennmarker m.fl. m Stärkt skydd för den personliga integriteten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av en personrätt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2004/05:KU12 2004/05:KU22
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2003/04:K29 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K29 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:118 Digitala TV- sändningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:118. Riksdagen beslutar upphäva beslutet om att de analoga marksändningarna skall upphöra den 1 februari 2008 i enlighet med vad som


Utskottsberedning: 2003/04:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:K24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K24 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:110 Demokratipolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om maktdelning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hoten mot


Utskottsberedning: 2003/04:KU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2003/04:K22 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K22 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens uppfyllande av riksdagens mål. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:KU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag