Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 2004/05:K448 av Ingvar Svensson m.fl. (kd, m, fp, c, mp)

Motion till riksdagen 2004/05:K448 av Ingvar Svensson m.fl. kd, m, fp, c, mp Förändrad indelningslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om en sådan ändring av indelningslagen att riksdagen får ett bestämmande inflytande över rikets indelning i landsting. Regler för indelningsändring Enligt 8 kap. 5 regeringsformen


Utskottsberedning: 2005/06:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag