Dokument & lagar (147 träffar)

Motion 2009/10:K349 av Inger René (m)

Motion till riksdagen 2009/10:K349 av Inger René m Synlig arbetsgivaravgift på lönebeskedet till anställda och förtroendevalda inom Sveriges riksdag m1534 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagsförvaltningen bör redovisa arbetsgivaravgiften


Utskottsberedning: 2009/10:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:K349 av Inger René (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K337 av Inger René (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K337 av Inger René m Synlig arbetsgivaravgift på lönebeskedet till anställda i riksdagsförvaltningen m1889 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen lägger fram förslag om att Sveriges riksdag redovisar arbetsgivaravgiften på lönebeskedet till sina anställda. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K337 av Inger René (m) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:K279 av Cecilia Widegren m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inleda processen att avveckla Västra Götalandsregionen och dess försöksverksamhet genom att renodla Västra Götalandsregionens ansvar till enbart hälso- och sjukvård. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:KU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:K279 av Cecilia Widegren m.fl. (m) (doc, 68 kB)

Motion 2004/05:K8 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K8 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:8 Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län och Västra Götalands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte förlänga


Utskottsberedning: 2004/05:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:K315 av Inger René (m) och Marita Aronson (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:K315 av Inger René m och Marita Aronson fp Ersättare i landstingsfullmäktige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättares möjlighet att tjänstgöra i landstingsfullmäktige/regionfullmäktige. Motivering Enligt vallagen


Utskottsberedning: 2005/06:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:K310 av Cecilia Widegren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K310 av Cecilia Widegren m.fl. m Västra Götalandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inleda processen att avveckla Västra Götalandsregionen och dess försöksverksamhet genom att renodla Västra Götalandsregionens


Utskottsberedning: 2004/05:KU7 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:K253 av Cecilia Widegren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K253 av Cecilia Widegren m.fl. m Västra Götalandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inleda processen att avveckla Västra Götalandsregionen och dess försöksverksamhet genom att renodla Västra Götalandsregionens


Utskottsberedning: 2004/05:KU7 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:K350 av Inger René och Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K350 av Inger René och Catharina Elmsäter-Svärd m Försäljning av personuppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka den personliga integriteten. Försäljning av personuppgifter


Utskottsberedning: 2002/03:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:K251 av Cecilia Widegren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K251 av Cecilia Widegren m.fl. m Västra Götalandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa Västra Götalandsregionen som en direktvald politisk nivå med beskattningsrätt. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2002/03:KU18 2002/03:SoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:K227 av Inger René (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K227 av Inger René m Sekretess i hälso- och sjukvården m.m. vid misstanke om vissa vålds- och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sänkning av sekretesstiden för uppgifter om enskildas personliga förhållanden


Utskottsberedning: 2002/03:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:K201 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K201 av Inger René m.fl. m Valkretsarna i Västra Götaland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar genom ändring i vallagen att ändra namnen på valkretsarna i Västra Götalands län i enlighet med vad som anförs i motionen. Ändra namnen på valkretsarna i Västra Götaland År 1658 fick


Utskottsberedning: 2003/04:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2001/02:184. Motivering Regeringen föreslår i propositionen en ny lag om extraordinära händelser i fredstid


Utskottsberedning: 2002/03:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:K91 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K91 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om ändring i 4 lagen 1992:72 om koncessionsavgift på televisionens och radions område och i


Utskottsberedning: 2001/02:KU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K89 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K89 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av den kommunala verksamheten. Bakgrund Regeringen har i proposition 2001/02:122


Utskottsberedning: 2001/02:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K80 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K80 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur de mänskliga rättigheterna bör stärkas. 2 Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K71 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K71 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av reglerna för reklam för olika medier i Sverige. Propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Sammanfattning Regeringens demokratiproposition är både otillräcklig och feltänkt. Otillräcklig är propositionen därför att dess förslag är ytliga och sannolikt till stor del verkningslösa. Feltänkt


Utskottsberedning: 2001/02:KU14 2001/02:KU15 2001/02:KU24
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K56 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K56 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändring av 7 kap. 4 12, 16, 17 och 18 tryckfrihetsförordningen i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2001/02:KU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i 1 kap. 9 TF i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till 14 a tobakslagen i enlighet med


Utskottsberedning: 2001/02:KU28 2002/03:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, ,