Dokument & lagar (11 538 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:990 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 31 augusti Svar på fråga 2009/10:990 Förebyggande åtgärder för klimatsäkring av Sveriges vägnät Statsrådet Åsa Torstensson Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser att verka för att föra över medel från väginvesteringar till förebyggande underhåll med syfte att minska sårbarheten i vägsystemet. En beredskap

Svarsdatum: 2010-08-31 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Skriftlig fråga 2009/10:1009 av Kvarnström, Kurt (s)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1009 Rätten till sjukersättning av Kurt Kvarnström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I Dala-Demokraten kunde man nyligen läsa om en person som på grund av en allvarlig whiplashskada har varit sjukskriven i tolv år. Personen i fråga har tidigare avböjt sjukpension i hopp

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1008 av Johansson, Annie (c)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1008 Landsbygdsutveckling vid Skillingaryds skjutfält av Annie Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Skillingaryds skjutfält i Vaggeryds kommun är ett viktigt övningsfält för Försvarsmakten och inget som jag ifrågasätter. Övningsfältet rymmer ett vackert landskap och ligger

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1007 av Jeppsson, Peter (s)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1007 Utvidgad tjänstgöringsplikt av Peter Jeppsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Överbefälhavaren har fattat beslut om att utvidga tjänstgöringsplikten för anställda inom försvaret. Beslutet innebär att tjänstgöringsplikten även ska gälla utanför de svenska gränserna, även

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1006 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1006 Djurskyddsinspektioner av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Från den 1 januari 2009 har länsstyrelserna tagit över ansvaret från kommunerna vad gäller djurskydd. Det fanns en stor oro då förändringen genomfördes. Nu visar det sig att länsstyrelserna

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1005 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1005 Höjning av banavgifter av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen talar ofta om behovet av smarta kombinationer av järnväg, väg och sjöfart. Där är vi helt överens. Mot bakgrund av detta ter sig regeringens strategi att höja priserna för tågtransporter

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM113 KOM(2010) 399

FPM200910113 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM113 Rapport om utförselförbudet av snus på den inre marknaden Näringsdepartementet 2010-08-30 Dokumentbeteckning KOM2010 399 Rapport från kommissionen till rådet om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att

2010-08-31

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM113 KOM(2010) 399 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM112 KOM(2010) 352

FPM200910112 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM112 Europa, världens främsta resmål en ny politisk ram för europeisk turism Näringsdepartementet 2010-08-30 Dokumentbeteckning KOM2010 352 Europa, världens främsta resmål en ny politisk ram för europeisk turism Sammanfattning Meddelandet tar utgångspunkt

2010-08-31

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM112 KOM(2010) 352 (doc, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:995 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 27 augusti Svar på fråga 2009/10:995 Försvarsmaktens möjlighet att bistå det civila samhället med helikoptrar Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Jeppsson har frågat mig om jag avser att säkerställa att förmågan att biträda det civila samhället inte ytterligare försämras när Försvarsmakten anskaffar nya helikoptrar.

Svarsdatum: 2010-08-27 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:989 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 27 augusti Svar på fråga 2009/10:989 Utländska bärplockares arbetssituation Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få en nödvändig bättre ordning på bärplockningsbranschen så att utländska bärplockare får rimliga arbetsvillkor

Svarsdatum: 2010-08-27 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:988 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 27 augusti Svar på fråga 2009/10:988 Förseningsavgift vid trängselskatt Statsrådet Åsa Torstensson Emma Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att enskilda eller företag får besked om trängselskatten efter det att sista betalningsdatum har gått ut. Emma Henriksson beskriver

Svarsdatum: 2010-08-27 Frågeställare: Emma Henriksson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:986 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 27 augusti Svar på fråga 2009/10:986 Ökad langning av sprit till ungdomar Justitieminister Beatrice Ask Solveig Hellquist har frågat mig vilka åtgärder jag anser behöver vidtas för att stoppa langning av alkohol till ungdomar. Frågan är ställd mot bakgrund av att Brottsförebyggande rådet Brå har presenterat

Svarsdatum: 2010-08-27 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:1004 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 27 augusti Fråga 2009/10:1004 Arbetsmiljöverkets arbete av Eva-Lena Jansson s till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Sedan den borgerliga regeringens skurit ned på budgeten för Arbetsmiljöverket, drygt 30 procent på verksamheten, har antalet inspektioner minskat. När uppenbara arbetsmiljöbrott

Inlämnad: 2010-08-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1003 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 augusti Fråga 2009/10:1003 Myggbekämpning i nedre Dalälven av Mikael Oscarsson kd till miljöminister Andreas Carlgren c Sommarens myggbekämpning i nedre Dalälven har varit framgångsrik. Till skillnad från förra sommaren har människor kunnat vistas ute i år. Men ännu finns det orosmoln på himlen. Det nuvarande

Inlämnad: 2010-08-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:992 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 26 augusti Svar på fråga 2009/10:992 Anslag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor Försvarsminister Sten Tolgfors Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser att verka för att anslaget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor höjs, för att förbättra kommunernas möjlighet att arbeta för en minskad

Svarsdatum: 2010-08-26 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:991 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 26 augusti Svar på fråga 2009/10:991 Obligatoriska klimat- och sårbarhetsplaner Miljöminister Andreas Carlgren Karin Svensson Smith har frågat mig om jag tänker verka för att det ska bli obligatoriskt för kommuner att upprätta klimat- och hållbarhetsplaner. Kommunernas fysiska planering spelar en viktig roll

Svarsdatum: 2010-08-26 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:980 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 26 augusti Svar på fråga 2009/10:980 Uppföljning av ministermöte om Öresundsregionen Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Olof Lavesson har frågat mig om vad jag har gjort för att följa upp det svensk-danska ministermötet som hölls den 15 juni i år. Sex svenska ministrar, däribland jag, och sex danska ministrar

Svarsdatum: 2010-08-26 Frågeställare: Olof Lavesson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1002 av Widman, Allan (fp)

den 26 augusti Fråga 2009/10:1002 Effektbegränsade vapen av Allan Widman fp till justitieminister Beatrice Ask m I Malmö har under några dagar ett antal bussar beskjutits med vad polisen tror är luftgevär. Dessa så kallade effektbegränsade vapen är normalt endast tillståndspliktiga för omyndiga personer. Trots att

Inlämnad: 2010-08-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1001 av Pertoft, Mats (mp)

den 26 augusti Fråga 2009/10:1001 Politisk information på högskolorna av Mats Pertoft mp till statsrådet Tobias Krantz fp Enligt ett debattinlägg undertecknat av alla riksdagspartiers studentorganisationer i dag, den 24 augusti 2010, i Dagens Nyheter möter studentförbunden stora problem när de ställer frågan om

Inlämnad: 2010-08-26 Besvarare: Tobias Krantz (FP)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM111 KOM(2010) 331

FPM200910111 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM111 Normalskattesats på mervärdesskatteområdet Finansdepartementet 2010-08-26 Dokumentbeteckning KOM2010 331 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skattskyldigheten

2010-08-26

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM111 KOM(2010) 331 (doc, 68 kB)