Dokument & lagar (11 538 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1009 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 10 september Svar på fråga 2009/10:1009 Rätten till sjukersättning Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Kurt Kvarnström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att rätten till sjukersättning bedöms utifrån en persons verkliga sjukdomstillstånd. Kurt Kvarnström hänvisar till ett enskilt ärende

Svarsdatum: 2010-09-10 Frågeställare: Kurt Kvarnström (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1004 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2009/10:1004 Arbetsmiljöverkets arbete Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att ge Arbetsmiljöverket utökade resurser. Hon hänvisar bland annat till att antalet inspektioner minskat med anledning

Svarsdatum: 2010-09-10 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1003 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 10 september Svar på fråga 2009/10:1003 Myggbekämpning i nedre Dalälven Miljöminister Andreas Carlgren Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta gällande ekonomi och tillståndsgivning för myggbekämpning i nedre Dalälvsområdet. Enligt miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter

Svarsdatum: 2010-09-10 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1024 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 10 september Fråga 2009/10:1024 Likhet inför lagen för juridiska personer av Anne-Marie Pålsson m till justitieminister Beatrice Ask m Sverige är en rättsstat. I den termen inryms en rad olika rättigheter som tillsammans formar begreppet rättsstaten. Likhet inför lagen: rätten att få försvara sig, rätten att

Inlämnad: 2010-09-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1023 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 10 september Fråga 2009/10:1023 ÖB:s besked till samtliga i Försvarsmakten om internationell arbetsskyldighet av Fredrik Lundh Sammeli s till försvarsminister Sten Tolgfors m Överbefälhavaren har under sommaren skickat ut ett brev till samtliga anställda i försvarsmakten där han skriver att han, som konsekvens

Inlämnad: 2010-09-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:50

2009/10:50, Fredagen den 10 september 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 26 juli 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 13 september 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet

2010-09-10

EU-nämndens dokument 2009/10:241E62

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2009/10:47 DATUM 2010-09-10 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-09-10

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:45

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-09-10 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Skrivelse 2009/10:244

Regeringens skrivelse 2009/10:244 Villkoren för Sveriges kredit till Lettland Skr. 2009/10:244 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 september 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för den ekonomiska


Utskottsberedning: 2010/11:FiU13

Skrivelse 2009/10:244 (pdf, 188 kB)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1001 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 9 september Svar på fråga 2009/10:1001 Politisk information på högskolorna Statsrådet Tobias Krantz Mats Pertoft har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att det även i framtiden kommer att vara möjligt för studentförbunden att informera om politik på landets universitet och högskolor.

Svarsdatum: 2010-09-09 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)

Skriftlig fråga 2009/10:1022 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 9 september Fråga 2009/10:1022 Vita käppen i trafiken av Fredrik Lundh Sammeli s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har vid ett par tillfällen denna mandatperiod frågat infrastrukturministern varför hon inte återkommer till riksdagen med ett skarpt lagförslag kring att jämställa vita käppen med polismanstecken

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1021 av Sonidsson, Eva (s)

den 9 september Fråga 2009/10:1021 Ekonomiskt stöd för glutenfri kost av Eva Sonidsson s till socialminister Göran Hägglund kd Glutenfri kost är den enda behandlingsformen vid den kroniska sjukdomen celiaki glutenintolerans. Celiaki är en kronisk sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten och leder till skada

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1020 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 9 september Fråga 2009/10:1020 Dalabanan som pålitlig och miljövänlig flyganslutning av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Åsa Torstensson c Utifrån en rimlig tidsplanering ska tågresenärer på Dalabanan kunna nå fram på ett miljömässigt bra sätt i tid till sina flyganslutningar. Grundläggande är att Trafikverket

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1019 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1019 Upphävande av naturreservat av Mikaela Valtersson mp till miljöminister Andreas Carlgren c Enligt miljöbalken 7 kap. 7 får ett beslut om inrättande av naturreservat helt eller delvis upphävas endast om det finns synnerliga skälEnligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör upphävande

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1018 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1018 Skydd av Järvakilen i Upplands Väsby av Mikaela Valtersson mp till miljöminister Andreas Carlgren c Enligt uppgift i pressen Svenska Dagbladet den 8 september är miljöministern beredd att ta strid för naturvärdena i Stockholms gröna kilar för framtida generationerAlla berörda

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1017 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1017 Avregleringen och Östgötatrafikens tidtabeller av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c I dag den 8 september rapporterar Östgöta Correspondenten om att pendlarna i Östgötatrafiken drabbas genom regeringens avreglering av järnvägen. Trots protester från 7 800

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM116 KOM (2010) 365

FPM200910116 Regeringskansliet Faktapromemoria 2009/10:FPM116 Grönbok om pensioner Socialdepartementet 2010-09-08 Dokumentbeteckning KOM 2010 365 Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU Sammanfattning Den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning

2010-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM116 KOM (2010) 365 (doc, 81 kB)

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista Subsidiaritetsprövning av förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten

2010-09-07 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2009/10:28

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-09-07 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Föredrogs för subsidiaritetsprövning Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten

2010-09-07

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1006 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 7 september Svar på fråga 2009/10:1006 Djurskyddsinspektioner Jordbruksminister Eskil Erlandsson Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att komma till rätta med de problem som fortfarande kvarstår sedan djurskyddet har flyttats över från kommunerna till länsstyrelserna.

Svarsdatum: 2010-09-07 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)