Dokument & lagar (1 träffar)

Interpellation 2009/10:222 av Lindholm, Jan (mp)

den 3 februari Interpellation 2009/10:222 Information om trådlös teknik av Jan Lindholm mp till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt uppgift avser Post- och telestyrelsen PTS att stänga sin webbtjänst Sändarkartan med vars hjälp medborgarna har kunnat se var basstationer för trådlös kommunikation är lokaliserade.

Inlämnad: 2010-02-03 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Information om trådlös teknik