Dokument & lagar (6 träffar)

Betänkande 2009/10:CU20

Föräldrar kan i dag hindra att socialtjänsten pratar med deras barn. Detta om barnen inte uppnått den ålder och mognad som krävs för att själva bestämma om sin medverkan. Konsekvensen kan bli att barnen inte får den hjälp eller det stöd som de behöver. Riksdagen har därför beslutat att det ska bli möjligt för utredare inom socialtjänsten att prata med barn utan att vårdnadshavarens gett sitt godkännande och utan att vårdnadshavaren närvarar. Detta ska gälla socialtjänstens barnavårdsutredningar och utredningar på initiativ av socialnämnden om överflyttning av vårdnaden. Riksdagen har även beslutat att domstolar i mål om umgänge, om barnen har behov av det, ska ha möjlighet att besluta om umgängesstöd. Socialnämnden ska då utse en person som medverkar när barnet umgås med den förälder som barnet inte bor med. Det kan exempelvis behövas vid hämtning och lämning för att undvika konfrontation mellan föräldrarna. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2010.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-16 Beslut: 2010-06-17

Betänkande 2009/10:CU20 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Betänkande 2009/10:CU14

Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri. Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter eller som kan gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även personer som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för säkerheten till sjöss. De nya reglerna innebär också att polisen och kustbevakningen får rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2010-03-25 Justering: 2010-04-15 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:CU14 (pdf, 280 kB) Webb-tv debatt om förslag: En nedre promillegräns för sjöfylleri

Betänkande 2009/10:CU7

Riksdagen sa nej till ett 60-tal motioner på de konsumentpolitiska och konsumenträttsliga områdena. Förslagen, som lämnades in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat om abonnemang på mobiltelefoni, andrahandsförsäljning med evenemangsbiljetter, konsumentskydd vid köp av flygresor, obehörigt användande av kontokort och sms-lån.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Justering: 2009-12-08 Debatt: 2010-01-27 Beslut: 2010-01-27

Betänkande 2009/10:CU7 (pdf, 190 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsumentfrågor och sms-lån

Betänkande 2009/10:CU4

Riksdagen sa nej till en rad motioner som gäller hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning. Förslagen lämnades in under den allmänna motionstiden 2009.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2009-12-15 Debatt: 2010-01-20 Beslut: 2010-01-27

Betänkande 2009/10:CU4 (pdf, 112 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hyresrätt m.m.

Betänkande 2009/10:CU3

Lagen om förvärv av hyresfastighet med mera slutar att gälla den 1 mars 2010. Orsaken är att lagen inte tillräckligt effektivt förhindrar att personer som är mindre lämpliga som hyresvärdar köper och förvaltar hyresfastigheter. Samtidigt skärps bostadsförvaltningslagen med syftet att tillvarata hyresgästernas intressen av en godtagbar fastighetsförvaltning.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2009-12-15 Debatt: 2010-01-20 Beslut: 2010-01-20

Betänkande 2009/10:CU3 (pdf, 1065 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ägande och förvaltning av hyreshus

Betänkande 2009/10:CU6

Riksdagen sa nej till 31 motioner om insolvensrättsliga frågor. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. Förslagen, som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat utmätning av bostäder och överskuldsättning.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2009-12-15 Debatt: 2010-01-27 Beslut: 2010-01-27

Betänkande 2009/10:CU6 (pdf, 91 kB) Webb-tv debatt om förslag: Insolvens- och utsökningsrätt