Dokument & lagar (12 887 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:0

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har under 2007/08 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2008-09-05

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1573 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 5 september Svar på fråga 2007/08:1573 Nivåhöjning för Tullverket Finansminister Anders Borg Lars Johansson har frågat mig om jag avser att ge Tullverket en ramhöjning av anslaget på 50 miljoner kronor per år under åren 20092011, utöver normal indexuppräkning. Frågan om nivån på Tullverkets anslag är föremål

Svarsdatum: 2008-09-05 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1571 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 5 september Svar på fråga 2007/08:1571 Fastighetsboxar Statsrådet Åsa Torstensson Christina Oskarsson har frågat mig om jag avser att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj om fastighetsboxar. Post- och telestyrelsen PTS bedriver ett sådant informationsarbete i dag. Jag avser inte att ge PTS något sådant uppdrag.

Svarsdatum: 2008-09-05 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Skriftlig fråga 2007/08:1629 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Inför OS i Peking var det i samhället en omfattande diskussion om huruvida den svenska regeringen skulle låta sig representeras vid invigningen av de olympiska spelen. Internationellt

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1628 av Bäckman, Roland (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1628 CSN-kortet av Roland Bäckman s till utbildningsminister Jan Björklund fp Särskoleelever i gymnasieålder har förlängt barnbidrag i stället för studiebidrag, som andra ungdomar i samma ålder. Det innebär ökade ekonomiska möjligheter, vilket är bra och nödvändigt. Eftersom särskoleeleverna

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1627 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1627 Marinens musikkår i Karlskrona av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I skriftliga frågor och interpellationer till kulturministern och försvarsministern har vi socialdemokrater försökt få ministrarna att uttala sitt stöd för Marinens musikkår i Karlskrona.

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1626 av Örnfjäder, Krister (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1626 Infrastruktursatsningar i Kalmar län av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Kalmar län har uppvaktat regeringen vid ett flertal tillfällen för att uppmärksamma de behov av infrastruktursatsningar som finns i länet. Så här långt tyder signalerna från regeringen

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1625 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1625 Strategi för att få fler internationella evenemang av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vid ett flertal tillfällen under det senaste året har jag ställt frågor till olika ministrar angående regeringens arbete med att forma en strategi för att stärka

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1624 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1624 Samtal om mänskliga rättigheter och demokrati vid OS i Peking av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Inför OS i Peking, som nyligen avslutats, var det en omfattande diskussion om bojkott av hela spelen, om bojkott av invigningarna eller endast en politisk

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1623 av Helmersson-Olsson, Caroline (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1623 Trefaldig subventionering av barnflickor av Caroline Helmersson-Olsson s till finansminister Anders Borg m Den skatte- och avdragspolitik som statsrådet initierat ger många märkliga effekter som både utnyttjas och uppmärksammas av medborgare. En medborgare som får ett kommunalt

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1622 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1622 Paralympics i Peking av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Jag tror att för varje spel som går hamnar vi i en situation där det finns förväntningar på att det inte är slut i och med att man släcker elden efter OS. Fler och fler känner till

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1621 av Oskarsson, Irene (kd)

den 5 september Fråga 2007/08:1621 Exportrestriktioner i Ryssland av Irene Oskarsson kd till statsrådet Ewa Björling m Det forna Sovjetunionen gjorde sig känt för sitt statskontrollerade jordbruk som efter landets kollaps demonterades. Historien upprepar sig nu i takt med att det moderna Ryssland inför exportrestriktioner

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1620 av Olsson, Lena (v)

den 5 september Fråga 2007/08:1620 Vapensmuggling av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m I slutrapporten från projektet Crossfire slås nu larm om att en lucka i lagen gör det möjligt att föra in stora mängder vapen i landet utan myndighetskontroll. Denna möjlighet ska ha utnyttjats av licensierade

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1619 av Gille, Agneta (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1619 Uppsala universitets konfliktdatabas vid institutionen för freds- och konfliktforskning av Agneta Gille s till statsrådet Lars Leijonborg fp Konfliktdatabasen vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet har rönt positiv internationell uppmärksamhet

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

Riksdagens protokoll 2007/08:140

Riksdagens protokoll 2007/08:140 Torsdagen den 4 september Kl. 13:00 13:39 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 28 augusti. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Börje Vestlund s avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2008-09-04

Riksdagens protokoll 2007/08:140 (pdf, 417 kB)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1572 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1572 Statsbidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden Statsrådet Åsa Torstensson Matilda Ernkrans har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta gällande ett statsbidrag för fortsatt utbyggnad av bredband. Samhällets behov av kommunikation ökar ständigt. Tillgång till

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1570 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1570 Etniska och religiösa vårdcentraler Socialminister Göran Hägglund Carina Hägg har frågat statsministern om han avser att verka för ett stopp för möjligheten att patienter inom hälso- och sjukvården ska delas upp utifrån tillhörighet till nationell minoritet, ursprungsbefolkning,

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1569 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1569 Förbud mot snabba sms-lån Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Ulf Holm har frågat mig vilka snabba åtgärder jag tänker vidta för att omedelbart få ett slut på snabba sms-lån. Som jag tidigare svarat bland andra Britta Rådström 2007/08:109 och Krister Örnfjäder

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1568 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1568 Skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom Statsrådet Maria Larsson Catharina Bråkenhielm har frågat mig vilka initiativ jag har för avsikt att ta för att påskynda arbetet kring behoven av stöd och hjälp i samband med demenssjukdom. Följderna av demenssjukdom

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)