Dokument & lagar (730 träffar)

Motion 2005/06:L24 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare resurser för att lagändringarna skall få effekt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt medlingskompetens. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L24 av Inger René m.fl. (m) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L18 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om marknadsekonomi och fri konkurrens som mål för konsumentpolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L18 av Inger René m.fl. (m) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:L12 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:96. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgift för kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medel till Svenska Akademien. Bakgrund Den


Utskottsberedning: 2005/06:LU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L12 av Inger René m.fl. (m) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L10 av Inger René m.fl. (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gränsen för balansomslutning skall bestämmas till 40 miljoner kronor vid bestämmande om ett företag skall bedömas som mindre eller större. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L10 av Inger René m.fl. (m, c) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L7 av Inger René m.fl. (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om egenförsök till skuldsanering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tvingande skuldsaneringsärenden även fortsättningsvis skall handläggas i domstol. Bakgrund I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L7 av Inger René m.fl. (m, c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår i sin helhet regeringens förslag till lag om franchisegivares informationsskyldighet. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning med uppgift att lägga fram förslag


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut vägarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafikskadelagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassning


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de s.k. 3:12-reglernas avskaffande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undanta mindre bolag från revisionsplikten.1 1Yrkande 2 hänvisat till LU. 3:12-reglerna De s.k.


Utskottsberedning: 2005/06:LU12 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Infrastruktur och tillväxt 4 4 Den offentliga sektorns roll 5 4.1 Vad bör staten göra 5 4.2 Renodla myndighetsrollen 5 4.3 Regional trafik 6 4.4 Kollektivtrafiken 6 4.5 Gotlandstrafiken 7 5 Vägtrafiken 7 6 Järnvägstrafiken 8 7 Luftfarten 9


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:LU14 2005/06:MJU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU12 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:L324 av Bertil Kjellberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att utreda besiktningsmannens roll och den tjänst som besiktningsmannen tillhandahåller vid överlåtelse av fastighet. Motivering Förhållandet mellan köpare och säljare med avseende på fel i fastighet vid


Utskottsberedning: 2005/06:LU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L324 av Bertil Kjellberg (m) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka inflytandet för den enskilde funktionshindrade över vem som utses till god man. Motivering Den svenska reformen med god man var, när den infördes 1989, en kraftig markering mot förmyndarsystemet. Det var


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på fastighet vid överlåtelse. Motivering Att köpa och sälja sin bostad är förmodligen den viktigaste affären i en enskild människas liv. Därför


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktning av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Glesbygdsverket.


Utskottsberedning: 2005/06:KU25 2005/06:LU18 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU20 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:So429 av Hillevi Engström (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda hur vanligt det är att svenska barn sänds till utsatthet utomlands samt de omständigheter som barnen hamnar i. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU37 2005/06:LU19 2005/06:SfU10 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So429 av Hillevi Engström (m) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:L310 av Inger René m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 3 4 En centraliserad konsumentpolitik 4 4.1 Höga priser på varor och tjänster 4 4.2 Vad kostar regeringens konsumentskydd 4 4.3 Detaljstyrning urholkar konkurrens 5 4.4 Tullar och subventioner fördyrar 6 4.5 Teknikhämmande


Utskottsberedning: 2005/06:LU13 2005/06:LU33 2005/06:NU1 2005/06:NU14 2005/06:NU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:L310 av Inger René m.fl. (m) (doc, 112 kB)

Motion 2005/06:L297 av Inger René m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Egendomsförhållandet mellan makar, partner och sambor 2 5 Makes rätt att ärva enskild egendom 3 6 Arvsrätt för kusiner 3 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU10 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L297 av Inger René m.fl. (m) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:L296 av Inger René m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Vårdnadsfrågor 3 4.1 Vårdnad vid våld inom familjen 3 4.2 Växelvis boende 3 4.3 Ekonomiska frågor 4 5 Adoption 4 5.1 Barnets bästa 4 5.2 Åldersgränsen vid adoption 5 5.3 Sambors adoptionsrätt 5 5.4 Äktenskap mellan


Utskottsberedning: 2005/06:LU27 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:L296 av Inger René m.fl. (m) (doc, 82 kB)

Motion 2005/06:L274 av Per Westerberg m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regler kring fastställande och hävande av rättsligt moderskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om DNA-test för att säkerställa släktskap. 2 Motivering Föräldraskap innebär


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L274 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L273 av Inger René m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av brukarregistrering för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast förbättra rutinerna för betalning av skadestånd på grund av brott. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L273 av Inger René m.fl. (m) (doc, 50 kB)