Dokument & lagar (36 träffar)

Motion 1993/94:L714 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L714 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall nyd Anslaget till Konsumentverket I det följande redovisar vi vår uppfattning om prop 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 14, Civildepartementet, trettonde huvudtiteln. Konsumentfrågor Anslag C1 Konsumentverket,


Utskottsberedning: -1993/94:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl nyd Ersättning till hiv-smittade Patientförsäkringen meddelas av ett konsortium av försäkringsbolag. Staten, samtliga kommuner och landstingskommuner har avtal om en sådan försäkring. Även privatpraktiserande läkare och tandläkare har tecknat patientförsäkring.


Utskottsberedning: -1993/94:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L316 av Claus Zaar och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L316 av Claus Zaar och Bengt Dalström nyd Konkursförvaltning Det finns ett stort behov av att förändra regelsystemet vid konkurser. Under 1993 gick över 14.500 aktiebolag med 61.000 anställda i konkurs. I konkursernas spår följer en omfattande kapitalförstöring och en mängd mänskligt


Utskottsberedning: -1993/94:LU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L315 av Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L315 av Ian Wachtmeister nyd Alternativ till företags konkurs Insolvensutredningen har föreslagit en lag om företagsrekonstruktion SOU 1992:113En företagsrekonstruktion enligt förslaget medför långtgående rättsverkningar för gäldenär och borgenärer. En nackdel med ett rekonstruktionsförfarande


Utskottsberedning: -1993/94:LU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lönegaranti I en tidigare motion, 1992/93:A4, har Ny Demokrati pekat på betydelsen av att avveckla lönegarantifonden. Trots att den tidigare motionen inte bifölls i utskottet, finner vi att ämnet fortfarande har samma aktualitet. Vi återupprepar med anledning


Utskottsberedning: --1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Brottsbekämpning m.m. Innehåll 1. Lag och ordning4 2. Våra viktigaste förslag i sammandrag för att bekämpa brottsligheten6 3. Brottsoffer8 Brottsofferombudsman9 Brottsofferfond9 Ersättningsreglerna måste bli generösare10 Brottsoffrets rätt att processa10


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------1993/94:AU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:LU20 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo232 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo232 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Jordbrukspropositionen Jordbruksdepartementet 1. Allmän inriktning Medlemskapet i EU innebär en nödvändig anpassning till den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. En sådan anpassning måste även innefatta harmonisering av skatter och avgifter så att


Utskottsberedning: ----------------------------1993/94:BoU11 1993/94:JoU13 1993/94:JoU22 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sk811 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk811 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Skattebetalares rättssäkerhet Sverige står nu inför den kanske största ekonomiska kris som landet någonsin upplevt i modern historia. Regeringen kommer med det ena beska krispaketet efter det andra. För att lyckas med en sådan åtstramningspolitik förutsätter


Utskottsberedning: -------------1992/93:JuU21 1992/93:JuU26 1992/93:LU41 1992/93:SkU22
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L609 av John Bouvin (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:L609 av John Bouvin nyd En medborgarrättskommission I många avseenden har officiella representanter för Sverige velat framstå som föredömen för världen. Så reser t.ex. svenska poliser till Thailand för att kartlägga prostitution och pedofilverksamheten där för att undervisa thailändarna,


Utskottsberedning: -1992/93:LU41
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L607 av Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:L607 av Bert Karlsson nyd Ersättning åt aids-offren och deras familjer Enligt uppgift finns det 100 människor kvar i livet av de 197 som fick aids i den svenska sjukvården. Vid flera tillfällen har skadeståndsfrågan aktualiserats. I en del fall har skadestånd utgått med förhållandevis


Utskottsberedning: -1992/93:LU46
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L606 av John Bouvin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:L606 av John Bouvin m.fl. nyd Staten och den enskilde Att söka sin rätt att få sin rätt Före skadeståndslagens tillkomst år 1972 fanns inga allmänna regler om statens och kommunernas skadeståndsansvar i samband med myndighetsutövning, endast regler för vissa speciella fall. Den förhärskande


Utskottsberedning: --1992/93:LU41
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L603 av Ian Wachtmeister och Kenneth Attefors (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:L603 av Ian Wachtmeister och Kenneth Attefors nyd Omläggning av trafikförsäkringen Sammanfattning Genom att lyfta över ansvaret för trafikolycksfall från den allmänna sjukförsäkringen till trafikförsäkringen blir försäkringsbolagen mer intresserade av rehabilitering och trafiksäkerhet.


Utskottsberedning: -1992/93:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L421 av Kent Carlsson m.fl. (s, v, -, nyd, c, fp)

Motion till riksdagen 1992/93:L421 av Kent Carlsson m.fl. s, fp, c, nyd, v, Partnerskap för homosexuella Skäl för partnerskap En av de allra viktigaste frågorna för homosexuella, för att bli likställda med den heterosexuella majoriteten, är kravet om möjlighet att lagreglera sin samlevnad partnerskap. Man menar att


Utskottsberedning: -1992/93:LU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L412 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, c, m, nyd, kds, fp)

Motion till riksdagen 1992/93:L412 av Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, fp, c, kds, nyd Barns valmöjligheter vid umgängesrätt I föräldrabalken från 1990 saknas ett barnperspektiv. Där hänvisas till barnets intresse att ha rätt till umgänge med båda föräldrarna. Domstolarna fokuserar nu besluten på rätten till umgänge och


Utskottsberedning: --1992/93:LU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L329 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:L329 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Ersättning till konkursförvaltare m.m. En konkursförvaltare skall ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet. Han skall bl a ta hand om boet, upprätta en bouppteckning,


Utskottsberedning: -----1992/93:LU40
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L324 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:L324 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Prioritering vid konkurs Sveriges djupa ekonomiska kris präglas bl.a. av den enorma ökningen av antalet konkurser. Under 1991 drygt 17 000 och 1992 ca 23 000. I konkursernas spår följer en omfattande kapitalförstöring och arbetslöshet. Inte bara för


Utskottsberedning: ---1992/93:LU40
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju839 av Karin Pilsäter m.fl. (fp, v, s, nyd, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju839 av Karin Pilsäter m.fl. fp, s, kds, nyd, v Våld mot kvinnor Motionen delad mellan flera utskott Inledning Varje år rapporteras ca 15 000 fall av kvinnomisshandel. Den största delen av denna misshandel äger rum i hemmen, mellan makar. Även utanför hemmen hotas kvinnor av överfall,


Utskottsberedning: ------1992/93:JuU21 1992/93:JuU36 1992/93:LU41 1992/93:SoU27 1992/93:UbU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning3 2. Budget- och finanspolitik7 2.1 Budgetunderskottet7 2.2 Försörjningsstrukturen10 2.3 Riksbanken, räntan och valutan11 3. Socialförsäkringssystemet12 3.1


Utskottsberedning: ---------------------------------1992/93:AU11 1992/93:BoU10 1992/93:FiU10 1992/93:FöU9 1992/93:JoU13 1992/93:JoU19 1992/93:JuU21 1992/93:KrU27 1992/93:LU35 1992/93:NU25 1992/93:SfU14 1992/93:SfU17 1992/93:SfU18 1992/93:SfU7 1992/93:SkU21 1992/93:SkU33 1992/93:SoU15 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU20 1992/93:UbU8 1992/93:UU15 1992/93:UU16
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:A246 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:A246 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd En allmän arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Nuvarande arbetslöshetsförsäkring omhänderhas av ett 40-tal erkända arbetslöshetskassor. Dessa är öppna för var och en som är verksam inom kassans område. Arbetslöshetskassorna har för närvarande 3,6 miljoner


Utskottsberedning: ---------1992/93:AU11 1992/93:LU40
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L8 av Richard Ulfvengren och John Bouvin (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:L8 av Richard Ulfvengren och John Bouvin nyd med anledning av prop. 1992/93:71 Utländska förvärv av fast egendom Röda stugor tåga vi förbi.Vi har tagit del av regeringens argumentation för förslaget att Sverige skall behålla en viss förvärvskontroll i fråga om fastigheter som är avsedda


Utskottsberedning: -1992/93:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering