Dokument & lagar (36 träffar)

Motion 1993/94:Kr3 av Claus Zaar (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr3 av Claus Zaar nyd med anledning av prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik Under ungdomsåren formas individens identitet. Jag är oroad för de yttringar bland ungdomar som tyder på ett nytt värdemönster med inslag av utanförskap. Regeringen behandlar i propositionen en rad olika områden.


Utskottsberedning: -----1993/94:KrU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Marknadsföringen av Sverige utomlands Behovet av att effektivisera den svenska representationen och marknadsföringen av Sverige utomlands har dokumenterats i en rad utredningar och genom vissa begränsade redan genomförda organisatoriska förändringar.


Utskottsberedning: ---1993/94:KrU30 1993/94:UU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Organisationsbidragen Det är viktigt att vitalisera föreningslivet. I motionen för vi fram förslag som går ut på att i grunden ändra systemet med organisationsbidragen. Organisationsbidragen bör var prestationsinriktade, dvs att organisationen utför


Utskottsberedning: --------1993/94:KrU31 1993/94:SkU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm nyd Kasinospel Många länder i världen har kasinospel med internationella regler. Andra länder såsom Danmark, Finland och Tyskland har redan sådana kasinon. Svenskar som åker utomlands spelar gärna på kasinon med internationella regler


Utskottsberedning: --1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1. Ny Demokratis förslag i sammanfattning4 2. De statliga och statsunderstödda museerna4 3. Arkeologisk undersökningsverksamhet4 4. Kultur-ROT5 5. Filmcensur5 6. Presstöd6 7. Moms på det fria ordet6 8. Hemställan


Utskottsberedning: -----------------------1993/94:BoU8 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KU27 1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, fp, v, m, nyd, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, m, fp, c, kds, v, nyd Hällristningarna i Bohuslän I Bohuslän återfinns norra Europas största koncentration av hällristningar. De bohuslänska ristningarna är kända världen över, inte bara genom den stora mängden utan också för att de har en mycket


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr297 av Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr297 av Stefan Kihlberg nyd GöteborgsOperan GöteborgsOperan kommer utan tvivel att få stor betydelse för Västsveriges och hela landets kulturliv. Det är därför viktigt att verksamheten får en nationell, regional och lokal förankring både ekonomiskt och publikt. Regeringen anger också


Utskottsberedning: --1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, c, kds, fp, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Ett nytt landsarkiv till Kalmar Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjning av statliga arkivdepåer fram till år 2000. Förslaget innebär bl.a. att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut ytterligare, utan man skall i stället


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr9 av Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr9 av Stefan Kihlberg nyd med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Nordisk jonmikrosond Med människans ökande utnyttjande av jordens resurser blir gurndläggande kunskap om de processer som format och omvandlar jordskorpan allt viktigare. För studium av geologiska


Utskottsberedning: -1992/93:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr512 av Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr512 av Bert Karlsson nyd Förbudet mot professionell boxning Lag 1969:612 om förbud mot professionell boxning har spelat ut sin roll och bör därför upphävas. Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen upphäver lagen om förbud mot professionell boxning. Stockholm den 25 januari 1993 Bert Karlsson nyd


Utskottsberedning: -1992/93:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm nyd Kasinospel i Sverige enligt internationella regler Många länder i världen har kasinospel med internationella regler. Av våra grannländer har Danmark, Finland och Tyskland redan sådana kasinon. Detta medför att svenskarna åker utomlands


Utskottsberedning: --1992/93:KrU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr416 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr416 av Harriet Colliander m.fl. nyd Organisationsbidragen Ny Demokrati har gjort flera allvarliga försök att få ett grepp om omfattningen av organisationsbidragen men misslyckats. Även andra har försökt och misslyckats. Årets statsbudget ger liksom tidigare budgetar föga vägledning.


Utskottsberedning: -1992/93:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr411 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr411 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Minska stödet till Folkets Husrörelsen Bakgrund Enligt statskontorets kartläggning 91:6, finansierades föreningslivet under perioden 1989/90 med cirka 13 000 000 000 kronor. Grovt fördelades denna post på 7,5 mdr statligt stöd, 4,5 mdr kommunalt stöd,


Utskottsberedning: ------1992/93:BoU15 1992/93:KrU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr324 av Erling Bager m.fl. (fp, c, s, m, kds, nyd, v)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr324 av Erling Bager m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd, v Ökat statligt stöd till Göteborgs Symfoniker I Sverige finns tre stora professionella symfoniorkestrar, Stockholms Filharmoniska Orkester, Radions Symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker vid Göteborgs Konsert AB. Alla är bemannade med


Utskottsberedning: -1992/93:KrU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr312 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr312 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Ny Demokrati lade 1992 fast sin politik inom kulturområdet i motion 1992/93:Kr272. Däri sades bl a att en av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är att stödja det som har värde och kvalitet, men som inte kan komma till stånd på marknadens


Utskottsberedning: --------------------1992/93:BoU16 1992/93:KrU12 1992/93:KrU15 1992/93:KrU17 1992/93:KrU18 1992/93:KrU24 1992/93:SkU21
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr305 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr305 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Etermediapolitiken Ny Demokrati lade fast sin politik inom etermediaområdet i motion l992/93:Kr299. Däri sägs att delar av Sveriges Radio-koncernen skall säljas ut och ett nytt ägar- och finansieringssystem införas. Medelstilldelning för Sveriges Radio


Utskottsberedning: ------1992/93:KrU27 1992/93:KrU28
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr231 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, c, kds, fp, nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr231 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Lokalisering av nytt landsarkiv till Kalmar Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjning av statliga arkivdepåer fram till år 2000. Förslaget innebär bl.a. att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut ytterligare, utan man


Utskottsberedning: -1992/93:KrU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju836 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju836 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Åtgärder för att förhindra etablering i brott Riktade åtgärder Det mest effektiva sättet att förhindra att någon blir kriminell är att i tid sätta in adekvata åtgärder före det första brottet, alltså under barn- och ungdomsåren. Det finns forskning


Utskottsberedning: ---------1992/93:JuU21 1992/93:JuU24 1992/93:JuU25 1992/93:JuU36 1992/93:KrU12 1992/93:SoU27 1992/93:UbU20
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning3 2. Budget- och finanspolitik7 2.1 Budgetunderskottet7 2.2 Försörjningsstrukturen10 2.3 Riksbanken, räntan och valutan11 3. Socialförsäkringssystemet12 3.1


Utskottsberedning: ---------------------------------1992/93:AU11 1992/93:BoU10 1992/93:FiU10 1992/93:FöU9 1992/93:JoU13 1992/93:JoU19 1992/93:JuU21 1992/93:KrU27 1992/93:LU35 1992/93:NU25 1992/93:SfU14 1992/93:SfU17 1992/93:SfU18 1992/93:SfU7 1992/93:SkU21 1992/93:SkU33 1992/93:SoU15 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU20 1992/93:UbU8 1992/93:UU15 1992/93:UU16
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Kr6 av Simon Liliedahl (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr6 av Simon Liliedahl nyd med anledning av skriv. 1992/93:147 Ägande av den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten m.m. I skrivelsen underrättas riksdagen om ändrade förutsättningar för ägande av den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten. Av skrivelsen framgår att regeringen


Utskottsberedning: -1992/93:KrU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering