Dokument & lagar (116 träffar)

Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.


Utskottsberedning: -----1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Narkotikapolitiken Mycket talar för att narkotikaproblematiken i Sverige är allvarligare än på mycket länge, troligen allvarligare än någonsin. Under de senaste fem åren har en rad nya narkotika tillkommit bl a ecstasy, metamfetamin, rökheroin och kat.


Utskottsberedning: ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU19 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So270 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So270 av Karl Gustaf Sjödin nyd Läkemedelsverkets narkotikaförteckning Genom uppförande på narkotikaförteckning I anger samhället att ett narkotiskt preparat inte får användas för medicinskt bruk. Grund därför kan vara att medlet visat sig ge upphov till svåra biverkningar eller att det


Utskottsberedning: -1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk602 av Leif Bergdahl m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk602 av Leif Bergdahl m.fl. nyd Gränshandel med olja i Tornedalen Svenskar har oberoende av bosättningsort tillåtits att tullfritt få införa varor till ett värde av 1 000 kr. Den nuvarande borgerliga regeringen upphävde all tullfri handel med olja fr.o.m. den 1 januari 1994. Den finska


Utskottsberedning: -1993/94:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K440 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K440 av Karl Gustaf Sjödin nyd Barnpornografi Barnpornografibrott innebär att någon skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids. Olaga våldsskildring innebär att någon skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids. Ingen av gärningarna anses brottslig


Utskottsberedning: --1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K426 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K426 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Barnpornografi Barnpornografibrott innebär att någon i bild skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids. Olaga våldsskildring innebär att någon skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids. Ingen av gärningarna


Utskottsberedning: --1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Brottsbekämpning m.m. Innehåll 1. Lag och ordning4 2. Våra viktigaste förslag i sammandrag för att bekämpa brottsligheten6 3. Brottsoffer8 Brottsofferombudsman9 Brottsofferfond9 Ersättningsreglerna måste bli generösare10 Brottsoffrets rätt att processa10


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------1993/94:AU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:LU20 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju710 av Karl Gustaf Sjödin och Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju710 av Karl Gustaf Sjödin och Harriet Colliander nyd Målsägandes rätt i förundersökningen Målsägandens möjligheter att reparera den skada som ett brott åstadkommer är beroende av huruvida brottet klaras upp i en brottmålsprocess med fällande dom. Målsägandes möjligheter att påverka utgången


Utskottsberedning: --1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju619 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju619 av Karl Gustaf Sjödin nyd Narkotikastrafflagen I 3 narkotikastrafflagen SFS 1998:64 nämns som försvårande omständighet att verksamheten varit av av särskilt farlig art. I förarbetena lämnas dock mycket få upplysningar om vilka kriterier som skall gälla vid bedömningen av farligheten


Utskottsberedning: --1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo419 av Karl Gustaf Sjödin och Christer Windén (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo419 av Karl Gustaf Sjödin och Christer Windén nyd Avvittringarna inom Västerbottens och Norrbottens länslappmarker I motionen föreslås en översyn av avvittringarnas slutförande och redovisning samt utredning av renbetesrättigheterna för de ursamer och deras efterkommande, som innehaft


Utskottsberedning: --1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A35 av Karl Gustaf Sjödin och Ulf Eriksson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A35 av Karl Gustaf Sjödin och Ulf Eriksson nyd med anledning av prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet I tidigare motioner har vi föreslagit förbud mot rasistiska organisationer 1992/93:Ju620, Sf22 och begärt att regeringen skulle


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation


Utskottsberedning: -------1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju7 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju7 av Karl Gustaf Sjödin nyd med anledning av prop. 1993/94:24 Förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m. I propositionen framläggs förslag som innebär att reglerna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i rättegångsbalken får en ny utformning. Det föreslås


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju6 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju6 av Karl Gustaf Sjödin nyd med anledning av förs. 1993/94:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående polisen Riksdagens revisorers granskning av polisen har initierats av revisorernas arbetsutskott. Ny demokratis representant bland revisorerna, Leif Bergdahl, har reserverat sig mot


Utskottsberedning: -1993/94:JuU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning 1. Inledning3 2. Socialförsäkringssystemet4 2.1 Behovsprövade barnbidrag5 2.2 Omläggning av


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30 1992/93:SfU18 1992/93:SkU36
Riksdagsbeslut (184 yrkanden): , , 92 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju33 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju33 av Karl Gustaf Sjödin nyd med anledning av prop. 1992/93:216 Prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål I propositionen föreslås bl a att regler om prövningstillstånd införs i ledet tingsrätt-hovrätt i brottmål, där tingsrätten endast har dömt den tilltalade


Utskottsberedning: --1992/93:JuU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub504 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub504 av Karl Gustaf Sjödin nyd Idrottsämnet i skolan Skolan och idrottsämnet Skolan har en unik möjlighet att till alla elever förmedla både kunskaper och övningstillfällen. Den kroppskännedom, rörelseglädje, fysiska kondition och intresse för friluftsliv och kroppsövningar som skolan


Utskottsberedning: ------1992/93:UbU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T416 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:T416 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kvarterspoliser för parkeringsövervakningen Det finns tre olika regelsystem för felparkeringar. I vägtrafikkungörelsen finns ett rent straffrättsligt förfarande som omfattar trafikfarliga parkeringar. Lag om felparkeringsavgift, felparkeringslagen, anses


Utskottsberedning: -----1992/93:TU40 1993/94:TU3
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sk644 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk644 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Kompetensutveckling vid Tullverket angående narkotika Sveriges inträde i EES och närmande till EG kommer att ställa det svenska Tullverket inför en rad nya metodproblem då det gäller bekämpningen av den organiserade narkotikasmugglingen. De rutin-


Utskottsberedning: -1992/93:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sf639 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Sf639 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Rättshjälp i asylärenden I en rapport från Riksrevisionsverket analyseras kostnadsutvecklingen för åren 1986-1990. Mest har kostnaderna för rättshjälp genom offentligt biträde ökat, hela 98 procent. Detta beror bl a på den kraftiga ökningen av antalet


Utskottsberedning: --1992/93:SfU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation