Dokument & lagar (278 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2195 av Stenmark, Rigmor (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2195 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Ulrica Messing om posten Företag behövs både i stad och på landsbygd. Det är grunden för att vårt välfärdssystem ska fungera. Människor måste ha ett arbete. För att företagen ska fungera och utvecklas krävs det bland annat grundläggande service

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2185 av Löfstrand, Johan (s)

den 9 september Fråga 2004/05:2185 av Johan Löfstrand s till näringsminister Thomas Östros om stöd till glasbruken i Sverige Glasblåsning är en del av den svenska historien och Sverige har under lång tid haft en stolt glasblåsartradition. I början av seklet fanns det glasbruk spridda över hela Sverige, många av dem

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2183 av Lindgren , Ulrik (kd)

den 9 september Fråga 2004/05:2183 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ulrica Messing om SJ:s ensamrätt på Dalabanan Under några år har frågan kommit upp om det olämpliga i att SJ har ensamrätt på den så kallade Dalabanan, sträckan DalarnaStockholm. SJ:s ensamrätt har förhindrat att Dalabanan ingår i Tåg i Bergslagen,

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2177 av Ullenhag, Erik (fp)

den 7 september Fråga 2004/05:2177 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ulrica Messing om indragen lantbrevbärarservice För att människor ska ha möjlighet att leva i glesbygden är det centrala den grundläggande infrastrukturen. Ett viktigt inslag i många människors vardagsliv är den service som en lantbrevbärare kan

Inlämnad: 2005-09-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2176 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 7 september Fråga 2004/05:2176 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ulrica Messing om vägpengar till Region Mitt Efter att stormen Gudrun dragit fram och vi insåg konsekvenserna behövdes hjälp av olika slag för att klara upp situationen, först akut och sedan på lång sikt. Ett upprop som gick ut var att de olika

Inlämnad: 2005-09-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2169 av Thorborg, Karin (v)

den 6 september Fråga 2004/05:2169 av Karin Thorborg v till statsrådet Ulrica Messing om hastigheten på våra vägar och nollvision I sin avrapportering till regeringen om hur man genom en översyn av hastighetsreglerna ska kunna få ned antalet dödade på vägarna redovisar Vägverket två huvudförslag: alternativ B och alternativ

Inlämnad: 2005-09-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2146 av Danielsson, Peter (m)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2146 av Peter Danielsson m till statsrådet Ulrica Messing om Europakorridoren som TEN-projekt Som en del av förverkligandet av den inre marknaden, liksom närmandet inom sociala och ekonomiska områden inom EU spelar TEN Trans European Network en viktig roll för att stärka Europas konkurrenskraft

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2145 av Danielsson, Peter (m)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2145 av Peter Danielsson m till statsrådet Ulrica Messing om utredning om höghastighetsjärnvägar Europakorridoren är ett angeläget infrastrukturellt projekt som innebär utbyggnad av två järnvägssträckor för höghastighetståg. Den första är Europabanan, som följer E 4:an och sträcker sig

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2144 av Danielsson, Peter (m)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2144 av Peter Danielsson m till statsrådet Ulrica Messing om Fehmarn Belt-förbindelsen Fehmarn Belt-förbindelsen kallas den fasta förbindelse som planeras mellan Danmark och Tyskland. Förbindelsen finns bland annat med på TEN-listan som projekt nr 20. Förbindelsen är en del av den så kallade

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2142 av Bergström, Sven (c)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2142 av Sven Bergström c till finansminister Pär Nuder om återbetalning av företagsstöd till Gävleborgs län När regeringen i dagarna presenterar en rad åtgärder för att dämpa arbetslösheten saboterar de samtidigt en mängd arbetstillfällen. I Gävleborgs län, ett av de hårdast drabbade med

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2128 av Lindström, Torsten (kd)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2128 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om konvertering av bensinbilar En del bilägare vill konvertera sina bilar så att de har möjlighet att drivas med flera olika drivmedel framför allt etanol och bensinSyftet med konverteringen är att man i största möjliga mån vill

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2106 av Andrén, Gunnar (fp)

den 16 augusti Fråga 2005/06:2106 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Ulrica Messing om regeringens information om minskat transportstöd till företag i Norrland Regeringen beslutade den 22 juni 2005 att av budgetskäl minska transportstödet till Norrlands stödområden kraftigt. Ingen information lämnades till berörda

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2105 av Andrén, Gunnar (fp)

den 16 augusti Fråga 2004/05:2105 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Ulrica Messing om verkningarna av regeringens beslut att minska transportstödet till företag i fyra Norrlandslän Regeringen beslutade den 22 juni 2005 att av budgetskäl minska transportstödet till Norrlands stödområden kraftigt. Ingen information

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2099 av Löfgren, Ulla (m)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2099 av Ulla Löfgren m till statsrådet Ulrica Messing om regeringens uppfattning om rimliga prioriteringar Det har kommit till min kännedom att Nutek på grund av regeringens fördelning av ekonomiska resurser till olika myndigheter sparar in omkring 100 miljoner kronor på det så kallade

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2096 av Olofsson, Maud (c)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2096 av Maud Olofsson c till näringsminister Thomas Östros om transportstöd för Norrlandsföretagen För företag i de fyra nordligaste länen finns ett transportstöd för att kompensera de långa avstånden. När företagen ger offerter eller på annat sätt räknar på olika order eller arbeten finns

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2094 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2094 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Ulrica Messing om sänkningen av transportbidraget till Norrlandsföretag Mitt i semestern beslöt regeringen med Ulrica Messing som ansvarig minister att kraftigt sänka transportbidragen till företag i Norrland. Pengarna fördelas av Närings- och

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2038 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 juli Fråga 2004/05:2038 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om turiststatistik Den svenska turistnäringen ger årligen stora inkomster och är en av våra viktigaste framtidsnäringar. Företagare som sysslar med turism bör på alla sätt stödjas i sin verksamhet och nyföretagande inom turistbranschen

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2001 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 6 juli Fråga 2004/05:2001 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Ulrica Messing om resurser till Vägverket De stormdrabbade skogslänen i södra Sverige har stora behov av att få ytterligare resurser för att renovera skadade vägar. För att klara detta måste Vägverket omprioritera i sina anslag. Bland annat tvingas

Inlämnad: 2005-07-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1996 av S Järrel, Henrik (m)

den 5 juli Fråga 2004/05:1996 av Henrik S Järrel m till statsrådet Ulrica Messing om den helikopterbaserade sjöräddningen I och med den genomgripande försvarsreform riksdagen beslutade om hösten 2004 reduceras och splittras försvarets egna helikopterresurser betänkligt. I nr 2/2005 av Krisberedskapsnytt framgår bland

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1980 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 1 juli Fråga 2004/05:1980 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing om försämring av postservice Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för människor som bor på landsbygden. Att posten fungerar är naturligtvis en absolut grundförutsättning. I Uppland har många hushåll och företagare på glesbygden

Inlämnad: 2005-07-01 Besvarare: Ulrica Messing (S)