Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1226 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1226 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om nordiskt samarbete mot vitmaktmusik Under slutet av 1999 beviljades Historiska museet drygt 900 000 kr av Nordiska ministerrådet för att bekämpa rasism och nazism. Ett projekt med avstamp i den s.k. vitmaktmusiken, benämnt

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1091 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 8 juni Fråga 1999/2000:1091 av Magnus Jacobsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om jämställdheten och invandrarkvinnorna Det är uppenbart att invandrarkvinnors ställning i många fall lämnar mycket att önska i jämställdhetshänseende. De absolut mest extrema exemplen ser vi i s.k. hedersmord. Även kvinnlig

Inlämnad: 2000-06-08 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1077 av Eberstein, Susanne (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1077 av Susanne Eberstein s till statsrådet Ulrica Messing om statsbidrag till folkrörelser Enligt förordning 1982:865 så utdelas statsbidrag till kvinnoorganisationer vars främsta syfte är att arbeta för jämställdhet. En förening som får detta bidrag är föreningen Riksorganisationen HARO

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1057 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1057 av Ann-Marie Fagerström s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hemutrustningslån till nya svenskar Reglerna för hemutrustningslån till nya svenskar är utformade så att de riskerar att skapa en ekonomisk fälla för de som nyttjar förmånen. Lånen beviljas till nya svenskar som ett stöd att

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1056 av Juholt , Håkan (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1056 av Håkan Juholt s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hemutrustningslån till nya svenskar Reglerna för hemutrustningslån till nya svenskar är utformade så att de riskerar att skapa en ekonomisk fälla för de som nyttjar förmånen. Lånen beviljas till nya svenskar som ett stöd att skaffa

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:976 av Kihlström, Dan (kd)

Pass 975 den 19 maj Fråga 1999/2000:976 av Dan Kihlström kd till statsrådet Ulrica Messing om fotbollskontrakt för tonåringar En ny oroande trend kan märkas inom svensk idrott. Det handlar om att mycket unga pojkar lockas till kontraktsskrivning med fotbollsklubbar i Europa. För närvarande är det rekordmånga svenska

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:922 av Hägg, Carina (s)

den 11 maj Fråga 1999/2000:922 av Carina Hägg s till statsrådet Ulrica Messing om regler för bidrag till organisationer Ungdomsstyrelsen har tagit fram en rapport om det statliga bidraget till ungdomsorganisationer och denna har varit ute på remiss. Det finns ett behov av att förändra systemet i takt med att omvärlden

Inlämnad: 2000-05-11 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 1999/2000:400 av Ygeman , Anders (s)

den 28 april Interpellation 1999/2000:400 av Anders Ygeman s till statsrådet Ulrica Messing om kommunernas arbete med storstadssatsningen I sju av landets kommuner genomförs nu de insatser som kan göras med anledning av den storstadspolitiska propositionen, 1997/98:165. Det är stora och viktiga mål som formulerats

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 1999/2000:341 av Jonsson, Elver (fp)

den 6 april Interpellation 1999/2000:341 av Elver Jonsson fp till statsrådet Ulrica Messing om ungdomens livschanser För dagens ungdom framträder två tydliga scenarier. Aldrig förr har så många möjligheter erbjudits unga människor att få utbildning, att resa, att träna och möta nya språk, att få utbildning och fortbildning

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:793 av Moberg, Carina (s)

den 3 april Fråga 1999/2000:793 av Carina Moberg s till statsrådet Ulrica Messing om genomförandet av lokala utvecklingsavtal i vissa kommuner I sju av landets kommuner genomförs nu de insatser som kan göras med anledning av den storstadspolitiska propositionen, 1997/98:165. Det är stora och viktiga mål som formulerats.

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:745 av Linderborg, Tanja (v)

den 23 mars Fråga 1999/2000:745 av Tanja Linderborg v till statsrådet Ulrica Messing om diskriminering av invandrare Jag har genom massmedier tagit del av att personer med invandrarbakgrund gallras bort om säljaren begär det. Den rundringning som företagits av Ekot visade att åtta av elva mäklare var beredda att sortera

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 1999/2000:309 av Karlsson, Anders (s)

den 21 mars Interpellation 1999/2000:309 av Anders Karlsson s till statsrådet Ulrica Messing om insatser mot segregationen I regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet redovisas regeringens ambitioner vad avser stöd till lokalt utvecklingsarbete i utsatta bostadsområden

Inlämnad: 2000-03-22 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:625 av Hägg, Carina (s)

den 23 februari Fråga 1999/2000:625 av Carina Hägg s till statsrådet Ulrica Messing om trolldom eller tro Trolldom eller tro, den uppmärksammade barnmisshandeln i Skogås har berört oss alla. Det aktuella fallet ska jag inte gå närmare in på utan min fråga berör det som följt i spåren av denna tragiska händelse. Vi

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:580 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 17 februari Fråga 1999/2000:580 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om invandrares ersättning under grundskoleutbildning Många invandrare som kommer till Sverige saknar grundskolekompetens. Många gånger innebär detta att de saknar utbildning för att få ett arbete. För tillfället uppbär många

Inlämnad: 2000-02-18 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:578 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 februari Fråga 1999/2000:578 av Eva Arvidsson s till statsrådet Ulrica Messing om Integrationsverket Integration är en samhällsfråga och en av våra viktigaste framtidsfrågor. I 25 år har vi haft en invandrar- och flyktingpolitik med tydlig karaktär av omhändertagande och med synsättet att alla samhällsfrågor

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:543 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 10 februari Fråga 1999/2000:543 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Ulrica Messing om etnisk och kulturell mångfald Sedan drygt ett år ställer regeringen krav på myndigheterna att de ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras för att öka den etniska och kulturella mångfalden bland personalen.

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:540 av Hägg, Carina (s)

den 10 februari Fråga 1999/2000:540 av Carina Hägg s till jordbruksminister Margareta Winberg om tvångsäktenskap med myndigheters hjälp Samhället måste vara tydligare och bättre garantera kvinnornas rätt. Unga flickor och kvinnor ska inte behöva riskera att berövas sin frihet och rätten till egna livsval. I dag sker

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:514 av Viklund, Margareta (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:514 av Margareta Viklund kd till statsminister Göran Persson om nationellt handlingsprogram Nynazister är inga amatörmässiga barnrumporsäger f.d. statsrådet Jan Nygren i en artikel i Aftonbladet den 25 januari i år. De är väl organiserade och utgör ett faktiskt hot mot enskilda och grupper

Inlämnad: 2000-02-08 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 1999/2000:213 av Andersson, Sten (m)

den 3 februari Interpellation 1999/2000:213 av Sten Andersson m till statsrådet Ulrica Messing om integrationspolitiken Generaldirektören vid Integrationsverket sade i en intervju med Ekoredaktionen den 15 januari: Invandrare måste mötas med respekt för kulturella olikheter men ändå bli en del av det svenska samhället.Uttalandet

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:405 av Kihlström, Dan (kd)

den 20 december Fråga 1999/2000:405 av Dan Kihlström kd till statsrådet Ulrica Messing om idrottsföreningars integrationsarbete Många idrottsföreningar har engagerat sig för att medverka till att ungdomar från andra kulturer integreras i det svenska samhället. Inte minst gäller detta i många av Stockholms förorter.

Inlämnad: 1999-12-21 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Paginering