Dokument & lagar (172 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2044 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 augusti Fråga 2005/06:2044 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Elektroniska körkort Ett tänkbart verktyg mot rattfylleri, bilstöld och olovlig körning är det elektroniska körkortet. En svensk uppfinnare har jobbat med idén sedan 1993 och delvis fått stöd av bilindustrin samt Vägverket för

Inlämnad: 2006-08-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1941 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 24 juli Fråga 2005/06:1941 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Merkostnader vid flyttning av bredbandskablar vid vägombyggnad Under den senaste femårsperioden har en stor del av det svenska bredbandsnätet lagts ned invid de allmänna vägarna i vårt land. Avtal om markupplåtelse har träffats

Inlämnad: 2006-07-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1869 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 juni Fråga 2005/06:1869 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Ombyggnad av E18 E 18 mellan Enköping och Sagån är en av Sveriges farligaste vägsträckor. Mellan åren 2000 och 2005 har 9 personer dött och 13 skadats svårt. Förra sommaren omkom 3 personer. Hälften av dödsoffren under åren är

Inlämnad: 2006-06-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1785 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 juni Fråga 2005/06:1785 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Flygförbindelserna med Åland Bra kommunikationer är helt avgörande för ett lands välstånd. Speciellt viktigt är detta för en ögrupp som Åland. Åland har nära kulturella, språkliga och ekonomiska band till Sverige. Därför är det

Inlämnad: 2006-06-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1745 av Gustafsson, Lars (kd)

den 2 juni Fråga 2005/06:1745 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Vägverkets neddragning av provorter för körkort Vägverket planerar att dra in förarprovkontoren på ett stort antal orter i landet. Detta innebär att det blir dyrare att ta körkort, och det rimmar illa med regionalpolitikens mål

Inlämnad: 2006-06-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1723 av Enochson, Annelie (kd)

den 31 maj Fråga 2005/06:1723 av Annelie Enochson kd till statsrådet Ulrica Messing s Subventioner till alkolås Många personer i dagens Sverige har problem med alkoholmissbruk vilket får förödande konsekvenser för det svenska samhället. Trafikolyckorna som relateras till alkohol är ett växande problem i takt med

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:420 av Gylling, Johnny (kd)

den 18 maj Interpellation 2005/06:420 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Nya hastighetsgränser Vägverket har arbetat fram ett förslag om nya hastighetsgränser som kan bättre anpassas till nollvisionen. I förslaget ingår fler intervaller som exempelvis 40, 60, 80, 100 samt 120 kilometer per timme

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nya hastighetsgränser

Interpellation 2005/06:419 av Lindström, Torsten (kd)

den 18 maj Interpellation 2005/06:419 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad Frågan om bredbandstutbyggnad och konkurrensneutralitet mellan de kommunala stadsnäten och de kommersiella aktörerna har lyfts fram ett flertal gånger i riksdagen. Konkreta

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad

Interpellation 2005/06:418 av Lindström, Torsten (kd)

den 18 maj Interpellation 2005/06:418 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s E 18 mellan Enköping och Sagån En ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån till motorväg är ett projekt som planerats i många år. I den nationella planen för vägsystemet 20042015 skulle motorvägsbygget påbörjas under

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: E 18 mellan Enköping och Sagån

Skriftlig fråga 2005/06:1656 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 18 maj Fråga 2005/06:1656 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Förändrad avgiftssättning av anslutningsväxlar Den 27 april 2006 lämnade Banverket ett preliminärt förslag till hantering och avgiftssättning av anslutningsväxlar. Enligt förslaget fastställs årsavgiften till mellan 20 000 och

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1650 av Enochson, Annelie (kd)

den 18 maj Fråga 2005/06:1650 av Annelie Enochson kd till statsrådet Ulrica Messing s Sjöräddningssällskapets båtar Varje sommar inträffar det ett antal olyckor till sjöss och var hade tryggheten funnits om inte Sjöräddningssällskapet SSRS med sina resurser existerat I dag har Sjöräddningssällskapet 42 000 medlemmar

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:409 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 maj Interpellation 2005/06:409 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen SJ AB ansvarar för tågtrafiken i Mälardalen. Staten har gett bolaget monopol på sträckan men SJ:s ensamrätt är inte förenad med några skyldigheter vare sig i fråga om servicenivåer

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen

Skriftlig fråga 2005/06:1632 av Enochson, Annelie (kd)

den 16 maj Fråga 2005/06:1632 av Annelie Enochson kd till statsrådet Ulrica Messing s En levande skärgård Vägverket har signalerat för att det inom kort kan komma att bli höjda kostnader för frakttrafiken till Göteborgs skärgård. Vägverket bidrar med driften på frakttrafiken till skärgårdsöarna med 7 miljoner kronor

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1579 av Gustafsson, Lars (kd)

den 11 maj Fråga 2005/06:1579 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Ersättning till ägare av enskilda vägar Den storm som drabbade södra Sverige den 89 januari saknar motstycke i modern tid. Åtskilliga enskilda skogsbrukare har fått se sitt livsverk spolierat. Merparten av skogen i Halland ägs

Inlämnad: 2006-05-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1556 av Landgren, Per (kd)

den 8 maj Fråga 2005/06:1556 av Per Landgren kd till statsrådet Ulrica Messing s Ny älvförbindelse i Göteborg Götaälvsbron har varit pensionsfärdig en längre tid. Problemen med bärigheten kan rent av vara livsfarliga, då den bärande stålbalkskonstruktionen är gammal och spröd. Exempelvis får tyngre fordon inte längre

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1436 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 20 april Fråga 2005/06:1436 av Else-Marie Lindgren kd till statsrådet Ulrica Messing s Eco driving Trafiken är ett stort miljöproblem och i Sverige ökar utsläppen av växthusgaser med 1 per år. Vägtrafiken i Sverige står för drygt 30 av koldioxidutsläppen. Om alla bilförare skulle köra mer miljövänligt, så kallad

Inlämnad: 2006-04-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1411 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 11 april Fråga 2005/06:1411 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Ulrica Messing s Definition av miljöbilar I riksdagen finns en bred politisk enighet kring det överordnade målet att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är löstaDetta mål innebär att politiken

Inlämnad: 2006-04-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1378 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 6 april Fråga 2005/06:1378 av Ingemar Vänerlöv kd till statsrådet Ulrica Messing s Tjälskadade vägar i norra Älvsborg Problemen med tjällossning på vägarna i norra Älvsborg, och särskilt i Dalsland, kommer i år att bli större än normalt på grund av den långa vintern. Men det är inte bara landsvägarna som far

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1363 av Sandahl, Olle (kd)

den 5 april Fråga 2005/06:1363 av Olle Sandahl kd till statsrådet Ulrica Messing s Ersättning för lagring av timmer Den nya förordningen om tillfälligt stöd för lagring av virke, 2005:229, tycks delvis motverka sitt syfte att ge stöd till lagring av timmer som fälldes av stormen Gudrun. För timmer som ligger i

Inlämnad: 2006-04-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1350 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 april Fråga 2005/06:1350 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Ombyggnad av E 18 En av Sveriges farligaste vägsträckor är E 18 EnköpingSagån. Mellan åren 2000 och 2005 har 9 personer dött och 13 skadats svårt. Bara under sommaren 2005 omkom 3 personer. Alla dödsolyckor har skett på de sträckor

Inlämnad: 2006-04-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)