Dokument & lagar (167 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1374 av Bargholtz, Helena (fp)

den 15 september Fråga 2002/03:1374 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Ulrica Messing om arbetsmiljö vid trafikolycksplatser Den plats på vilken en allvarlig trafikolycka inträffat är i allmänhet en mycket farlig arbetsmiljö. Polisen, räddningspersonalen och de drabbade trafikanterna utsätts ofta för livsfara när

Inlämnad: 2003-09-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1372 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 10 september Fråga 2002/03:1372 av Ingemar Vänerlöv kd till statsrådet Ulrica Messing om försämrad infrastruktur i Dalsland Dalsland är en utsatt del av Sverige och består till stor del av glesbygd. I en följd av år har landskapet haft minskande arbetstillfällen och befolkningsminskning. För att trenden ska vändas

Inlämnad: 2003-09-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1366 av Gerdin, Viviann (c)

den 9 september Fråga 2002/03:1366 av Viviann Gerdin c till statsrådet Ulrica Messing om de transportpolitiska målens efterlevnad I riksdagen finns det stor uppslutning bakom de transportpolitiska målen om en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Regeringens företrädare har vid ett flertal tillfällen upprepat att

Inlämnad: 2003-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1360 av Thorborg, Karin (v)

den 8 september Fråga 2002/03:1360 av Karin Thorborg v till statsrådet Ulrica Messing om IT-politisk strategigrupp Regeringen har tillsatt en IT-politisk strategigrupp. Det är ett välkommet initiativ och ett positivt steg på vägen att skapa ett informationssamhälle för alla. Jag vill ha ett förtydligande av gruppens

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1359 av Kollmats, Lennart (fp)

den 5 september Fråga 2002/03:1359 av Lennart Kollmats fp till statsrådet Ulrica Messing om trafikonykterheten I semestertider ökar som bekant biltrafiken på våra vägar. Tyvärr ökar därmed också risken att möta en annan trafikant som är påverkad av alkohol. Sommar, ledighet, vackert väder och festliga tillfällen som

Inlämnad: 2003-09-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1357 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 5 september Fråga 2002/03:1357 av Carina Adolfsson Elgestam s till miljöminister Lena Sommestad om byte av mark för att skapa naturreservat Vår svenska offensiva miljö- och naturvårdspolitik har som syfte att bevara den biologiska mångfalden för kommande generationer. Vi har avsatt medel för att bevara landets

Inlämnad: 2003-09-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1343 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 2002/03:1343 av Lena Ek c till statsrådet Ulrica Messing om transporter till Öland Ölandsbron har sedan den byggdes varit av mycket stor betydelse för det öländska näringslivet. Både de nya och de traditionella näringarna är beroende av regelbundna transporter och när budskapet kom att Ölandsbron

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1342 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 2002/03:1342 av Lena Ek c till statsrådet Ulrica Messing om Infrastrukturen på Öland Ölandsbron har sedan den byggdes varit av mycket stor betydelse för det öländska näringslivet. Både de nya och de traditionella näringarna är beroende av regelbundna transporter och när budskapet kom att Ölandsbron

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1341 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 2002/03:1341 av Lena Ek c till näringsminister Leif Pagrotsky om näringslivet på Öland Ölandsbron har sedan den byggdes varit av mycket stor betydelse för det öländska näringslivet. Både de nya och de traditionella näringarna är beroende av regelbundna transporter och när budskapet kom att Ölandsbron

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1335 av Ek, Lena (c)

den 29 augusti Fråga 2002/03:1335 av Lena Ek c till statsrådet Ulrica Messing om enskilda vägar Under flera år har det diskuterats hur finansieringen av det illa underhållna svenska vägnätet ska ordnas. I utredningsform framkastades förslaget att en större mängd allmänna vägar skulle överföras till så kallade enskilda

Inlämnad: 2003-08-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1331 av Hagberg, Michael (s)

den 26 augusti Fråga 2002/03:1331 av Michael Hagberg s till statsrådet Ulrica Messing om prioriteringen för västra Sörmlands bangårdar Det är viktigt för västra Sörmlands tillväxt att Banverkets investeringar fortsätter i samma takt som planerats. Enligt uppgifter i tidningarna i området och rapporter från kommunpolitikerna

Inlämnad: 2003-08-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1330 av Darvik, Axel (fp)

den 26 augusti Fråga 2002/03:1330 av Axel Darvik fp till statsrådet Ulrica Messing om nya avgifter för flyget I en departementsskrivelse Ds 2003:37 presenteras ett nytt förslag till hur de höjda säkerhetskostnaderna för flyget ska finansieras. Enligt förslaget ska kostnaderna vara lika höga över hela landet oavsett

Inlämnad: 2003-08-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1322 av Petersson, Helene (s)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1322 av Helene Petersson s till statsrådet Ulrica Messing om alkolås Antalet personer som framför fordon i onyktert tillstånd ökar på våra vägar. Senast nu i veckan har ett litet barn med sin farmor fått sätta livet till på grund av att föraren varit alkoholpåverkad. Det har länge talats

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1294 av Högman, Berit (s)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1294 av Berit Högman s till statsrådet Ulrica Messing om finansiering av bron över Klarälven I Värmland är det enskilda vägnätet lika stort som det allmänna vägnätet. I Klarälvdalen finns flera vägsamfälligheter som har att underhålla stora broar som går över Klarälven. Då dessa broar byggdes

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1292 av Andrén, Gunnar (fp)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1292 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Ulrica Messing om senareläggning av trafikinvesteringar I ett skriftligt frågesvar den 21 juli 2003 till riksdagsledamoten Catarina Elmsäter-Svärd uttalade chefen för Miljödepartementet att trängselavgifter ger ett effektivare nyttjande av vägar och

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1287 av Lundström, Nina (fp)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1287 av Nina Lundström fp till statsrådet Ulrica Messing om säkrare vägar Under sommaren har flertalet olyckor inträffat med svåra personskador som följd. Några av de mest olycksdrabbade i landet är E 6, E 20, E 4 och riksväg 73. Vägverket har senarelagt åtgärder på grund av det ekonomiska

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1263 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2002/03:1263 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om miljösäker tunnel genom Hallandsåsen Återigen har miljön tagit stryk av arbetet med att bygga en tunnel genom Hallandsåsen. I samband med testborrning misstänks ett utsläpp av cement och bentonit ha skett och en näraliggande bäck

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1262 av Wahlgren, Marie (fp)

den 29 juli Fråga 2002/03:1262 av Marie Wahlgren fp till statsrådet Ulrica Messing om trafiklösningar längs västkusten Tunnelbygget genom Hallandsåsen har nu drabbats av ännu en miljöskandal. Detta är ett oroande bakslag. Miljöproblemen kring tunnelbygget tycks för en utomstående framför allt grundas i nonchalans och

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1256 av Svensson-Smith, Karin (v)

den 24 juli Fråga 2002/03:1256 av Karin Svensson-Smith v till statsrådet Ulrica Messing om tunnelbygget genom Hallandsåsen En förutsättning för att finansiera återstoden av tunnelbygget genom Hallandsåsen var att detta kunde ske på ett miljösäkert sätt. Detta uttalade såväl dåvarande näringsminister Björn Rosengren

Inlämnad: 2003-07-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1253 av Strandberg, Torkild (fp)

den 21 juli Fråga 2002/03:1253 av Torkild Strandberg fp till statsrådet Ulrica Messing om kontroll av färjepassagerare Hela utvecklingen kring Öresund går i en gränsrivande riktning. Människor bor, arbetar och lever gränsöverskridande. Den utvecklingen bör på alla sätt uppmuntras och bejakas. Den 1 juli nästa år införs

Inlämnad: 2003-07-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)