Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1999 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 11 augusti Fråga 2005/06:1999 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing s Vägverkets tågsatsning I svar på fråga 2005/06:1475 om Vägverkets järnvägstransporter meddelade statsrådet att förutom transporter som är förenliga med verkets uppgifter alternativt av tillfällig natur ska inte Vägverket

Inlämnad: 2006-08-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1514 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 2 maj Fråga 2005/06:1514 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing s Cabotage Regeringen har beslutat att förlänga övergångsperioden för vägcabotage, det vill säga utlandsregistrerade lastbilars tillfälliga inrikestransporter i Sverige, med två år. Förlängningen berör Tjeckien, Estland, Lettland,

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1475 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 26 april Fråga 2005/06:1475 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing s Vägverkets tågsatsning Vägverket har en liten men växande tågverksamhet. Syftet är i första hand att transportera salt vintertid till den egna vinterväghållningen samt grus och sten till asfaltverk. Tågverksamheten verkar dock

Inlämnad: 2006-04-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:988 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:988 av Jan-Evert Rådhström m till justitieminister Thomas Bodström s Nykterhetskontroll för piloter och annan flygplansbesättning Det är orimligt att piloter som har ansvar för hundratals flygpassagerares säkerhet inte får bli nykterhetskontrollerade i en stickprovskontroll. Luftfartslagen,

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:722 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 22 december Fråga 2005/06:722 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing s Körkortsdirektivet För närvarande arbetas ett nytt körkortsdirektiv fram. För svenskt vidkommande medför detta vissa förändringar. Bland annat kommer nya behörigheter att införas för lastbilar och bussar: C 1 lastbil max

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:721 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 22 december Fråga 2005/06:721 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing s Säfflebussen Det har kommit till min kännedom att Örebro kommun nekat Säfflebussen tillträde till resecentrum i denna stad. Som motiv anges platsbrist för fler angöringar. I stället har detta bussbolag erbjudits att få angöra

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:549 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 5 december Fråga 2005/06:549 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing s Vägverkets självständighet Rapporten Res jämt Tankar kring ett jämställt transportsystem har tagits fram på uppdrag av Vägverket och Banverket. Uppdraget var att ge ett inspel till en debatt om det transportpolitiska delmålet

Inlämnad: 2005-12-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1427 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 18 april Fråga 2004/05:1427 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om förseningar i järnvägsutbyggnad Anslaget till Banverket minskas med 219 miljoner kronor i regeringens vårbudget. Banverket beräknar att stormen över Sydsverige har orsakat skador på järnvägarna för närmare 200 miljoner kronor.

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:754 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 20 januari Fråga 2004/05:754 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om enskilda vägar Stormovädret i södra Sverige den 89 januari 2005 är landets största skogskatastrof hittills i modern tid. Omkring 80 miljoner kubikmeter skog har blåst omkull i den svåra stormen. Detta är lika mycket som den

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:753 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 20 januari Fråga 2004/05:753 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om stormen och statsbidragen för vägnätet Stormovädret i södra Sverige den 89 januari 2005 är landets största skogskatastrof hittills i modern tid. Omkring 80 miljoner kubikmeter skog har blåst ned i den svåra stormen. Detta är

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:632 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 17 december Fråga 2004/05:632 av Jan-Evert Rådhström m till näringsminister Thomas Östros om nationellt typgodkännande Den 1 maj 2003 infördes ett nytt regelverk för nationellt typgodkännande av släp- och husvagnar. Regelverket är komplicerat och införandet har utförts utan samråd med branschen. En stor brist är

Inlämnad: 2004-12-17 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:568 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 10 december Fråga 2004/05:568 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om väginvesteringar I anslutning till nedläggningshotet mot Saabs fabrik i Trollhättan har regeringen beslutat om ett räddningspaket. Vad gäller infrastrukturen har regeringen aviserat en utbyggnad av riksväg 45, vilket vi moderater

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:265 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 3 november Fråga 2004/05:265 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om riksväg 45 Vänsterkartellen avslog borgerliga yrkanden om att ansöka om att Europavägsklassificera riksväg 45. Motivet var att utbyggnaden av riksvägen inte skedde i sådan takt att Europavägsklassificiering var aktuell. Trafikutskottet

Inlämnad: 2004-11-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:35 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 22 september Fråga 2004/05:35 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om Värmlands vägnät Onsdagen den 4 augusti föll det över 210 millimeter regn på några timmar över delar av Värmland. Det medförde bland annat omfattande skador på vägnätet. Ett dylikt oväder måste anses falla under kategorin extraordinära

Inlämnad: 2004-09-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1507 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1507 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om Värmlands vägnät Onsdagen den 4 augusti föll det över 100 millimeter regn över delar av Värmland. Det medförde stora skador på vägnätet. Skador som ej går att åtgärda inom den resursram som regering och riksdag har anslagit

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:319 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 21 november Fråga 2003/04:319 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om Rikstrafiken Statskontoret har i rapporten Rikstrafiken liten myndighet med stort uppdrag 2003:25 utvärderat Rikstrafikens verksamhet och organisation mot bakgrund av de tranportpolitiska målen och de syften med myndigheten

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1120 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 12 juni Fråga 2002/03:1120 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om LGF-skyltar Mopedbilarna, som i allt större utsträckning finns på våra vägar, kommer under den intensiva sommartrafiken sannolikt tyvärr innebära såväl trafikolyckor som allvarliga incidenter, delvis beroende på att något krav

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:144 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 15 november Fråga 2002/03:144 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om Värmlandsprojekt Regeringen har under hand blivit informerad om Projektet Torsby Ski Tunnel och Ski Arena. Ett projekt som kan bli en av de största turistdestinationerna i Värmland, och väl bli internationellt uppmärksammat.

Inlämnad: 2002-11-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:86 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 7 november Fråga 2002/03:86 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om stöd till kommersiell service Stöd till kommersiell service i gles- och landsbygd kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Hemsändningsbidraget från

Inlämnad: 2002-11-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:956 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 23 mars Fråga 2000/01:956 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Leif Pagrotsky om gränssamarbete I Värmland finns det många företagare som arbetar gränsöverskridande. Ibland kan dessa få problem då norska och svenska regler inte är harmoniserade. I Gräsmark finns det exempelvis ett nystartat företag som tecknat

Inlämnad: 2001-03-22 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)