Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1801 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 13 juni Fråga 2005/06:1801 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad s Salmon action plan I Sverige klipps fettfenan på den odlade laxen innan den släpps ut. Avsikten är bevarandet av vildlaxen och laxöringen. Detta sker som ett resultat av en överenskommelse mellan länderna runt Östersjön som löper

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2001/02:468 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:468 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om drivmedel och miljö Transportsektorn måste ta sitt ansvar för utsläpp av växthusgaser, inte minst med tanke på prognoser om ökande koldioxidutsläpp i framtiden. Alternativa drivmedel har potential att minska miljöbelastningen

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:723 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 13 februari Fråga 2001/02:723 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om ekonomiska förutsättningar för vindkraft För snart ett år sedan, den 22 mars 2001 gav regeringen tillstånd till Örestads Vindkraftpark att bygga en vindkraftspark på Lillgrund i Öresund. De 48 vindkraftverken ska år 2004

Inlämnad: 2002-02-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:620 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 28 januari Fråga 2001/02:620 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om avveckling av kärnkraften Stängningen av Oskarshamn för en mycket kostsam ombyggnad aktualiserar åter frågan om regeringens misslyckade kärnkraftsavvecklingspolitik. En tolkning av ombyggnadsbeslutet är nämligen att marknaden

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:193 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 23 januari Interpellation 2001/02:193 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om vindkraftens framtid Regeringen har vid flera tillfällen under de senaste åren uttalat sig positivt om vindkraftens framtid. Näringsminister Björn Rosengren sade vid invigningen av den havsbaserade vindkraftsparken

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1169 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 maj Fråga 2000/01:1169 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om miljömässigt hållbar utveckling inom transportsektorn Den 16 januari framförde Björn Rosengren i ett anförande om fossilbränsleanvändning: Miljö och klimat är ett av de prioriterade områdena för Europeiska rådets möte den 15 och

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1115 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 25 april Fråga 2000/01:1115 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om tillämpningen i Sverige av de minimis-regeln Företagen i Norrlands glesbygder har vissa speciella svårigheter och fördyringar. Det kan gälla svårigheter att få lån eller riskkapital, svårigheten att rekrytera nyckelkompetens,

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1094 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 24 april Fråga 2000/01:1094 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om kommunala teknikskolor Antalet studerande som väljer studier i naturvetenskap och teknik är inte tillräckligt stort för att fylla de platser som finns på gymnasier och universitet. Detta är självklart allvarligt för Sveriges

Inlämnad: 2001-04-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:465 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 december Fråga 2000/01:465 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om syfte med statligt ägande Sedan början av 1980-talet lämnar regeringen årligen en redogörelse för företag med statligt ägande. Redogörelsen innehåller en översikt över den statliga företagssektorn samt beskrivningar av

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1146 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1146 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om Samhalls framtid Samhall är ett statligt företag som sysselsätter 29 000 arbetshandikappade. Företaget är underleverantör till verksamheter inom industri- och tjänstesektorerna. Samhall startades dels för att ge arbetshandikappade

Inlämnad: 2000-06-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:293 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 november Fråga 1999/2000:293 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om Nationellt resurscentrum Med bestörtning har jag tagit del av informationen att styrelsen för NRC har tvingats avsluta sin verksamhet och att de anställda sägs upp. Enligt NUTEK är avsikten att NUTEK ska mainstreamas

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:266 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 24 november Fråga 1999/2000:266 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om tillvaratagande av lokala miljögruppers kompetens Många miljöorganisationer har negativa erfarenheter av sina kontakter med skogsägare och med skogsvårdsstyrelserna. Ofta upptäcks avverkningsplaner av jägare eller av

Inlämnad: 1999-11-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)