Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:588 av Larsson, Ewa (mp)

den 26 januari Fråga 2000/01:588 av Ewa Larsson mp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunernas efterlevnad av konventionen om barns rätt Stockholms stad planerar att förändra sin bostadsförmedling på så sätt att avgift för kötid ska tas ut och alla i kön behandlas lika. Det innebär att en barnfamilj inte längre

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:586 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 26 januari Fråga 2000/01:586 av Gudrun Lindvall mp till miljöminister Kjell Larsson om antalet naturreservatshandläggare Biologisk mångfald är nyckelord som återkommer numera i många tal och dokument. Alla synes eniga om att värna utsatta arter och naturtyper. Dessvärre ändrar ord inte verkligheten. Det krävs konkreta

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:111 av Lager, Per (mp)

den 26 oktober Fråga 1999/2000:111 av Per Lager mp till utbildningsminister Thomas Östros om studentbostäder Med anledning av den viktiga och stora satsningen på antalet högskoleplatser, blir tillgången på studentbostäder en särskilt viktig fråga. Det finns i dag ca 63 000 studentbostäder för dryg 250 000 heltidsstudenter.

Inlämnad: 1999-10-26 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)