Dokument & lagar (24 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2143 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2143 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros om Vattenfall och utsläppsrättigheter Enligt nyhetsbyrån Platts har Carsten Kreklau, vd för det tyska industriförbundet BDI, krävt att Kyotoprotokollet skrotas till förmån för den strategi som USA utvecklat. Bakgrunden till

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2048 av Ångström, Lars (mp)

den 20 juli Fråga 2004/05:2048 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vindkraftens planeringsmål Vindkraften har en mycket stor potential. Regeringens planeringsmål är att vindkraften år 2015 ska stå för tio terawattimmar el. Arbetet med att utse områden av riksintresse för vindkraft, att

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1872 av Ångström, Lars (mp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1872 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Boverkets förslag till nya byggregler Den svenska fjärrvärmen har sedan början av 1980-talet lett till en omfattande reduktion av koldioxidutsläppen, väsentligt mer än hela det svenska klimatmålet. Boverkets förslag till

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1810 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1810 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Sveriges arbete med energitjänstedirektivet Enligt utläckt protokoll från ett EU-samordningsmöte på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet den 27 april 2005 har svenska representanter i Bryssel framgångsrikt arbetat

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1777 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1777 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om elbolagens prissättning Ett av de stora problemen i det svenska energisystemet är att elsystemet måste dimensioneras efter topparna i effektförbrukning. Ju högre effekttoppar, desto dyrare system. På grund av den stora

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1748 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 maj Fråga 2004/05:1748 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om besittningsskydd för butiksägare Fristående handlare har svårt att verka utanför de tre stora blocken på livsmedelsmarknaden. Möjligheterna att ta till vara lokal produktion av livsmedel och etablera butiker med närhet

Inlämnad: 2005-05-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1485 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 april Fråga 2004/05:1485 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om kolsänkor i skog Enligt tidningen ATL den 17 april har Christer Wallin, skogschef vid NLS Skogsägarna, uttalat att skogsägare i norra Sverige kan och bör sälja utsläppsrättigheter till industrin. Men biobränslenas koldioxidneutrala

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1385 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 11 april Fråga 2004/05:1385 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om torven och klimatpolitiken Torv är ett bränsle som används som resultat av statliga politiska beslut och det är därför rimligt att staten tar visst ansvar och inte ändrar politik i alltför tvära kast. Det har nu emellertid varit

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1240 av Domeij, Åsa (mp)

den 16 mars Fråga 2004/05:1240 av Åsa Domeij mp till statsrådet Lena Sommestad om handelslättnader för jätteräkor En stor del av världens mangroveskogar har förstörts för att ge plats för annan exploatering. Ofta har de fått ge plats för odling av jätteräkor och tigerräkor. Mangroveskogarna är viktiga bland annat för

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1148 av Fridolin, Gustav (mp)

den 4 mars Fråga 2004/05:1148 av Gustav Fridolin mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om åtgärder mot mediekoncentration i Sverige SVT:s reklamkampanj Fri television tar upp vikten av fria medier och visar bland annat Italiens styrda television som ett skrämmande exempel. Jämfört med situationen i

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1081 av Fridolin, Gustav (mp)

den 28 februari Fråga 2004/05:1081 av Gustav Fridolin mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om remissbehandling av översyn av icke-kommersiella etermedier I juni 2003 lämnade regeringen ett uppdrag att göra en samlad analys av framtidsförutsättningarna för icke-kommersiell radio och tv. Analysens slutsatser

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1053 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 23 februari Fråga 2004/05:1053 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros om Vattenfalls satsning på nya kolkraftverk Vattenfall har redan i dag större koldioxidutsläpp än hela Sverige, främst från sina tyska anläggningar. Nu överväger vd Lars Josefsson att bygga ett kolkraftverk i Hamburg och ett

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:687 av Jönsson, Mona (mp)

den 4 januari Fråga 2004/05:687 av Mona Jönsson mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om brådskande utbildning i posttraumatiskt stressyndrom Under hösten har jag i ett flertal anföranden i kammaren försökt uppmärksamma bristen på utbildning vad gäller posttraumatiskt stressyndrom. Vi har nu, genom

Inlämnad: 2005-01-04 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:668 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 december Fråga 2004/05:668 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros om exportkrediter till kärnkraft Svensk exportkredit, SEK, ägs av den svenska staten. SEK har gett krediter till Teollisuuden Voima Oy för byggandet av Finlands femte kärnkraftsreaktor, som blir världens största reaktor till

Inlämnad: 2004-12-22 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:249 av Hedström, Lotta (mp)

den 9 december Interpellation 2004/05:249 av Lotta Hedström mp till näringsminister Thomas Östros om EU och bilaterala handelsavtal med länder i Afrika, Karibien och Stilla havet EU förhandlar sedan september 2002 med 77 AKS-länder Afrika, Karibien och Stilla havet om bilaterala handelsavtal kallade Economic Partnership

Inlämnad: 2004-12-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:535 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 7 december Fråga 2004/05:535 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om säkerheten vid våra kärnkraftverk FN:s internationella atomenergiorgan IAEA utfärdar råd kring kärnenergiverksamhet. En viktig del för säkerheten kring kärnkraftverk anser IAEA vara beväpnade vakter. Vakter är inte

Inlämnad: 2004-12-07 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering