Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2048 av Ångström, Lars (mp)

den 20 juli Fråga 2004/05:2048 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vindkraftens planeringsmål Vindkraften har en mycket stor potential. Regeringens planeringsmål är att vindkraften år 2015 ska stå för tio terawattimmar el. Arbetet med att utse områden av riksintresse för vindkraft, att

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1872 av Ångström, Lars (mp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1872 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Boverkets förslag till nya byggregler Den svenska fjärrvärmen har sedan början av 1980-talet lett till en omfattande reduktion av koldioxidutsläppen, väsentligt mer än hela det svenska klimatmålet. Boverkets förslag till

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1810 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1810 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Sveriges arbete med energitjänstedirektivet Enligt utläckt protokoll från ett EU-samordningsmöte på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet den 27 april 2005 har svenska representanter i Bryssel framgångsrikt arbetat

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1777 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1777 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om elbolagens prissättning Ett av de stora problemen i det svenska energisystemet är att elsystemet måste dimensioneras efter topparna i effektförbrukning. Ju högre effekttoppar, desto dyrare system. På grund av den stora

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1748 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 maj Fråga 2004/05:1748 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om besittningsskydd för butiksägare Fristående handlare har svårt att verka utanför de tre stora blocken på livsmedelsmarknaden. Möjligheterna att ta till vara lokal produktion av livsmedel och etablera butiker med närhet

Inlämnad: 2005-05-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1485 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 april Fråga 2004/05:1485 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om kolsänkor i skog Enligt tidningen ATL den 17 april har Christer Wallin, skogschef vid NLS Skogsägarna, uttalat att skogsägare i norra Sverige kan och bör sälja utsläppsrättigheter till industrin. Men biobränslenas koldioxidneutrala

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1385 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 11 april Fråga 2004/05:1385 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om torven och klimatpolitiken Torv är ett bränsle som används som resultat av statliga politiska beslut och det är därför rimligt att staten tar visst ansvar och inte ändrar politik i alltför tvära kast. Det har nu emellertid varit

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1148 av Fridolin, Gustav (mp)

den 4 mars Fråga 2004/05:1148 av Gustav Fridolin mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om åtgärder mot mediekoncentration i Sverige SVT:s reklamkampanj Fri television tar upp vikten av fria medier och visar bland annat Italiens styrda television som ett skrämmande exempel. Jämfört med situationen i

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1081 av Fridolin, Gustav (mp)

den 28 februari Fråga 2004/05:1081 av Gustav Fridolin mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om remissbehandling av översyn av icke-kommersiella etermedier I juni 2003 lämnade regeringen ett uppdrag att göra en samlad analys av framtidsförutsättningarna för icke-kommersiell radio och tv. Analysens slutsatser

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:687 av Jönsson, Mona (mp)

den 4 januari Fråga 2004/05:687 av Mona Jönsson mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om brådskande utbildning i posttraumatiskt stressyndrom Under hösten har jag i ett flertal anföranden i kammaren försökt uppmärksamma bristen på utbildning vad gäller posttraumatiskt stressyndrom. Vi har nu, genom

Inlämnad: 2005-01-04 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:535 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 7 december Fråga 2004/05:535 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om säkerheten vid våra kärnkraftverk FN:s internationella atomenergiorgan IAEA utfärdar råd kring kärnenergiverksamhet. En viktig del för säkerheten kring kärnkraftverk anser IAEA vara beväpnade vakter. Vakter är inte

Inlämnad: 2004-12-07 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:489 av Domeij, Åsa (mp)

den 1 december Fråga 2004/05:489 av Åsa Domeij mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om gasutbyggnad I Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2004 del 1, Prognoser över utsläpp av växthusgaser antas i huvudprognosen tabell 80 att fossilgasanvändningen kommer att öka från 9 till

Inlämnad: 2004-12-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:198 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Interpellation 2004/05:198 av Gustav Fridolin mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna Miljöpartiet har länge arbetat för att motverka den desperata situationen på bostadsmarknaden i storstäderna genom införandet av en lex Stockholm. En sådan lex

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:58 av Domeij, Åsa (mp)

den 27 september Fråga 2004/05:58 av Åsa Domeij mp till miljöminister Lena Sommestad om fossilgasledning till Trelleborg Regeringen gav den 16 september Sydkraft tillstånd till en ledning för fossilgas från Rostock till Trelleborg. En ny ledning för fossilgas kommer att försvåra för såväl utökad som befintlig användning

Inlämnad: 2004-09-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:44 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 september Fråga 2004/05:44 av Gustav Fridolin mp till näringsminister Leif Pagrotsky om statliga företag och etiska policyer Enligt en artikel i Dagens Miljö är det endast 24 av de 52 statliga bolagen som har någon etikpolicy. Regeringen har uppmärksammat detta och i skrivelse 2003/04:120 2004 års redogörelse

Inlämnad: 2004-09-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)