Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:737 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:737 av Eva Goës mp till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenhandel till Indien Det är obegripligt att Sveriges regering kunnat motivera export av vapen till Indien trots decenniers oroligheter i dess närområde. Nu har Indien visat att de har egna kärnvapen och det borde genast ge upphov till totalstopp av

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:677 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:677 av Eva Goës mp till statsrådet Leif Pagrotsky om handel med sälskinn Bilder från den barbariska sälungeslakten i bl.a. Kanada visades upp i världens etermedier i början på 80-talet. Sälungar flåddes levande inför sina frustrerande mödrar. Detta väckte ett ramaskri. De högljudda protesterna mot djurplågeriet,

Inlämnad: 1998-04-27 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:486 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:486 av Eva Goës mp till näringsministern om elektromagnetiska fält I Sverige finns inga gränsvärden för elektromagnetiska fält, eftersom forskningen hittills inte gett underlag eller motivering för detta. De gränsvärden som finns för högfrekventa elektromagnetiska fält skyddar mot värmeeffekter. För de

Inlämnad: 1998-02-24 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:479 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:479 av Eva Goës mp till kommunikationsministern om upprustning av Ådalsbanan Ådalsbanan Nyland-Sundsvall ingår inte i Botniabanan men har en stor betydelse för att det framtida snabbtåget upp till Umeå skall fungera. En upprustning av Ådalsbanan är absolut nödvändig för en effektiv kustjärnväg Sundsvall-Umeå.

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)