Dokument & lagar (15 träffar)

Interpellation 2005/06:473 av Ångström, Lars (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:473 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning Trots att informationen om avtalet mellan ÖB och tullen som möjliggjorde frakt av militärt material på Estonia fanns inom Regeringskansliet och trots att

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

Interpellation 2005/06:456 av Ångström, Lars (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:456 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Utförda dykningar på Estonia år 1994 andra än haverikommissionens egna Omedelbart efter Estonias förlisning den 28 september 1994 vidtogs olika aktiviteter vid Estonias vrak som inte skedde under ledning av haverikommissionen.

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:455 av Ångström, Lars (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:455 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Estonias bogvisir I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars 2005 medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av Estonias förlisning som inte

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Estonias bogvisir

Interpellation 2005/06:426 av Ångström, Lars (mp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:426 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning Trots att informationen om att den svenska försvarsmakten utnyttjade Estonia för frakt av militärt materiel fanns inom Regeringskansliet var det aldrig någon

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1443 av Ångström, Lars (mp)

den 21 april Fråga 2005/06:1443 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Förutsättningar för fjärr- och kraftvärmens fortsatta expansion Utbyggnaden av fjärrvärmen är en svensk framgångshistoria och en starkt bidragande orsak till att Sverige lyckats minska utsläppen av koldioxid kontinuerligt

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:593 av Ångström, Lars (mp)

den 9 december Fråga 2005/06:593 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Konverteringsbidrag och elanvändning vid uppvärmning Användningen av biobränsle och olja minskar medan elen ökar vid uppvärmning av bostäder och lokaler, rapporterade Energimyndigheten den 7 november. Den främsta förklaringen

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2048 av Ångström, Lars (mp)

den 20 juli Fråga 2004/05:2048 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vindkraftens planeringsmål Vindkraften har en mycket stor potential. Regeringens planeringsmål är att vindkraften år 2015 ska stå för tio terawattimmar el. Arbetet med att utse områden av riksintresse för vindkraft, att

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1872 av Ångström, Lars (mp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1872 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Boverkets förslag till nya byggregler Den svenska fjärrvärmen har sedan början av 1980-talet lett till en omfattande reduktion av koldioxidutsläppen, väsentligt mer än hela det svenska klimatmålet. Boverkets förslag till

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:566 av Ångström, Lars (mp)

den 16 januari Fråga 2003/04:566 av Lars Ångström mp till näringsminister Leif Pagrotsky om åtgärder för storskalig introduktion av vindkraft I den senaste rapporten från Nordleden, det stora nordiska forskningsprojektet om energi och miljö, anges att vindkraften har stora möjligheter att bli konkurrenskraftig, men

Inlämnad: 2004-01-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:274 av Ångström, Lars (mp)

den 14 november Fråga 2003/04:274 av Lars Ångström mp till näringsminister Leif Pagrotsky om Vattenfall och vindkraften Målet för statliga Vattenfall är att vara nummer ett för kunden, miljön och ekonominom man ska tro företagets årsredovisning. Men att döma av Vattenfalls verkliga verksamhet är det bara ekonomi som

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:674 av Ångström, Lars (mp)

den 14 mars Fråga 2002/03:674 av Lars Ångström mp till näringsminister Leif Pagrotsky om elbolagens preliminära räkningar Energimyndigheten har presenterat ett förslag om att alla elkonsumenter ska få minst månadsvis avläsning av elmätarna, vilket bland annat innebär ett avskaffande av preliminärdebiteringen och är

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:109 av Ångström, Lars (mp)

den 26 oktober Fråga 1999/2000:109 av Lars Ångström mp till statsrådet Leif Pagrotsky om Bofors provisioner till Indien Bofors kan, enligt tidningen Expressen, tvingas betala provision till en indisk mellanhand för sina fortsatta leveranser av reservdelar, ammunition och vapenkomponenter till Indien. Det framgår av

Inlämnad: 1999-10-26 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1998/99:97 av Ångström, Lars (mp)

Fråga 1998/99:97 av Lars Ångström mp till statsrådet Leif Pagrotsky om export av bandvagnar till Saudiarabien den 23 november Enligt uppgift från Svenska Freds Aftonbladet den 24 oktober 1998 har Hägglunds fått klartecken att försöka sälja krigsmaterielklassade bandvagnar till Saudiarabien. I en UD-promemoria från

Inlämnad: 1998-11-23 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)