Dokument & lagar (123 träffar)

Interpellation 2009/10:266 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 22 februari Interpellation 2009/10:266 Situationen för dem som lämnat sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nu har Försäkringskassan kommit med statistik för januari månad. Nedanstående uppgifter är hämtade från dessa data. Vid årsskiftet hade ca 14 300 personer

Inlämnad: 2010-02-22 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för dem som lämnat sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2009/10:281 av Holm, Ulf (mp)

den 3 december Fråga 2009/10:281 Arbetsmiljön på Samhall av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter regeringens neddragningar på Arbetsmiljöverket under denna mandatperiod ses nu effekterna på svensk arbetsmarknad. Neddragningarna som genomförts har inneburit kraftigt minskade möjligheter

Inlämnad: 2009-12-03 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2009/10:91 av Holm, Ulf (mp)

den 6 november Interpellation 2009/10:91 Sena utbetalningar från a-kassorna av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Flera arbetslöshetskassor har långa handläggningstider på grund av den höga arbetslösheten och många får vänta länge innan de får sin ersättning. Statliga Alfakassan har nu

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sena utbetalningar från a-kassorna

Skriftlig fråga 2008/09:1066 av Holm, Ulf (mp)

den 26 juni Fråga 2008/09:1066 Ungdomsarbetslösheten av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Hälften i gruppen 1835 år är inte med i a-kassan, enligt en undersökning från TCO. Tar man med samtliga handlar det om att var tredje person står utan arbetslöshetsförsäkring vid arbetslöshet. Hög

Inlämnad: 2009-06-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1065 av Holm, Ulf (mp)

den 26 juni Fråga 2008/09:1065 Utbetalningarna från a-kassorna av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Flera arbetslöshetskassor har långa handläggningstider på grund av den höga arbetslösheten och många får vänta länge innan de får sin ersättning. Vissa a-kassor har upp till tre månaders

Inlämnad: 2009-06-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:787 av Holm, Ulf (mp)

den 26 mars Fråga 2008/09:787 Sänkt ålder hos Arbetsförmedlingen för stöd till att starta eget av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Enligt Riksrevisionen är arbetsmarknadsprogrammet Stöd till start av näringsverksamhet ett förhållandevis framgångsrikt program RiR 2008:24I en situation

Inlämnad: 2009-03-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:102 av Pertoft, Mats (mp)

den 7 november Interpellation 2008/09:102 Underlättande för bygglärlingar att få arbete av Mats Pertoft mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den tidigare högkonjunkturen och en förväntad efterfrågan på byggnadsarbetare har ökat antalet platser på byggutbildningar i landet. I och med lågkonjunkturen

Inlämnad: 2008-11-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Underlättande för bygglärlingar att få arbete

Skriftlig fråga 2007/08:1575 av Holm, Ulf (mp)

den 25 augusti Fråga 2007/08:1575 Arbetsmiljöinspektioner i skolorna av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Larmsignaler kommer nu om att Arbetsmiljöverket inte klarar uppgiften att granska arbetsmiljön i landets skolor, för att bland annat se till att ljudnivån är under gränsvärdena, att

Inlämnad: 2008-08-25 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1574 av Holm, Ulf (mp)

den 25 augusti Fråga 2007/08:1574 En utökning av arbetsmiljölagens ansvar också till förskolan och fritids av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I dag gäller arbetsmiljölagen på landets skolor och därmed har Arbetsmiljöverket möjlighet till inspektioner på skolorna för att undersöka såväl

Inlämnad: 2008-08-25 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:204 av Holm, Ulf (mp)

den 22 november Interpellation 2007/08:204 Nedmontering av arbetsmiljöfrågorna av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket meddelade i början av november 2007 att ytterligare 50 anställda måste sägas upp på grund av att regeringen dragit ned på anslagen till Arbetsmiljöverket.

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedmontering av arbetsmiljöfrågorna

Skriftlig fråga 2007/08:312 av Holm, Ulf (mp)

den 21 november Fråga 2007/08:312 Lönebidrag till eget företagande av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen vill att fler personer ska starta eget företag för att bland annat få människor i arbete och minska det så kallade utanförskapet. En grupp som har det särskilt besvärligt,

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:173 av Holm, Ulf (mp)

den 16 november Interpellation 2007/08:173 A-kassans hundradagarsregel av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I reglerna för att kunna få a-kassa har regeringen tagit bort att de som drabbas av arbetslöshet ska kunna begränsa arbetssökande till sitt närområde de första 100 arbetslösa dagarna.

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:576 av Holm, Ulf (mp)

den 24 maj Interpellation 2006/07:576 En parlamentarisk utredning om obligatorisk a-kassa av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har aviserat avsikten att införa en obligatorisk a-kassa den 1 juli 2008. Från Regeringskansliet har det meddelats att regeringen har för avsikt att

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:501 av Holm, Ulf (mp)

den 27 april Interpellation 2006/07:501 Subventioner till välbetalda nystartsjobb av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m De från årsskiftet införda nystartsjobben har en del fördelar, bland annat är det bra att det handlar om riktiga jobb som ger förutsättningar för avtalsenliga löner och

Inlämnad: 2007-04-27 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Subventioner till välbetalda nystartsjobb

Skriftlig fråga 2006/07:964 av Holm, Ulf (mp)

den 30 mars Fråga 2006/07:964 Nystartsjobb och diskriminering av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sedan regeringens satsning på nystartsjobb så har nu ca 3 600 personer fått sådana. Positivt är att många av dessa har gått till personer födda utomlands och personer som varit utanför arbetsmarknaden

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:443 av Holm, Ulf (mp)

den 28 mars Interpellation 2006/07:443 Sommarjobb för ungdomar av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har dragit in pengarna, ungefär 100 miljoner, till stöd för ferieplatser, det vill säga sommarjobb till gymnasieelever. Regeringen argumenterar för att kommunerna ska betala

Inlämnad: 2007-03-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:427 av Holm, Ulf (mp)

den 21 mars Interpellation 2006/07:427 Effekterna av den avskaffade merkostnadsersättningen till plusjobben av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har beslutat att avskaffa den merkostnadsersättning som finns för plusjobben. Merkostnadsersättningen som utgått för de arbetsgivare

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:647 av Holm, Ulf (mp)

den 15 februari Fråga 2006/07:647 Nystartsjobben och föräldralediga av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Reglerna för att komma i fråga vad gäller nystartsjobben har en klar genusbrist. Endast 30 procent av dem som hittills fått möjlighet till nystartsjobb är kvinnor, 70 procent är män.

Inlämnad: 2007-02-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:646 av Holm, Ulf (mp)

den 15 februari Fråga 2006/07:646 Nystartsjobben och timanställningar av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m De nystartsjobb som regeringen beslutat om och som startade den 1 januari 2007 har visat sig vara ytterst diskriminerande. De personer, främst kvinnor, som varit aktiva och under

Inlämnad: 2007-02-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:273 av Holm, Ulf (mp)

den 30 januari Interpellation 2006/07:273 A-kassa för säsongsanställda av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har rivit upp lagstiftningen om förbättringar för de säsongsanställda. Det innebär med stor sannolikhet att flera kommer att arbeta mindre och att de som drabbas i stället

Inlämnad: 2007-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: A-kassa för säsongsanställda