Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:963 av Dingizian, Esabelle (mp)

den 22 juli Fråga 2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador av Esabelle Dingizian mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nya siffror från Försäkringskassan visar att det fortfarande är svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010 bifölls 23 procent av männens

Inlämnad: 2010-07-22 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:475 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:475 Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Att få en tidig bedömning när man just blivit sjuk är angeläget. Men det är också viktigt att det görs individuella bedömningar så att Försäkringskassans

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

Interpellation 2009/10:208 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 1 februari Interpellation 2009/10:208 Export av snus och förpliktelserna mot WHO:s tobakskonvention av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Ewa Björling m År 2005 ratificerade Sverige Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, numera undertecknad av 161 länder. Konventionen har kommit till

Inlämnad: 2010-02-01 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Export av snus och förpliktelserna mot WHO:s tobakskonvention

Skriftlig fråga 2009/10:182 av Ehn, Tina (mp)

den 12 november Fråga 2009/10:182 Avfallsförbränningsteknik på export av Tina Ehn mp till näringsminister Maud Olofsson c Svensk avfallsförbränningsteknik firar nya framgångar på exportmarknaden. Bland annat träffade ett svenskt avfallsföretag nyligen Polens vice premiärminister Waldemar Pawlak. Företaget anger

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Ewa Björling (M)